جراحی چاقی ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافیک در بیماران با چاقی مفرط را کاهش می دهد!

تاثیر اسلیو و بای پس بر نوارقلب و انجام مطالعه موردی در 200 فردی که جراحی باریتاریک انجام داده بودند!

تأثیر جراحی باریاتریک بر اصلاح ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط

چکیده

چاقی می‌تواند به اختلالات قلبی و ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی منجر شود. جراحی باریاتریک نقش مهمی در کاهش وزن ایفا می‌کند. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی قبل و بعد از جراحی باریاتریک انجام شد. در این مطالعه کوهورت گذشته‌نگر، تغییرات الکتروکاردیوگرافی ۲۰۰ بیمار قبل و شش ماه پس از جراحی بررسی شد. نتایج نشان داد که پراکندگی QTc، هیپرتروفی بطن راست (RVH)، و پیشرفت موج R پس از جراحی به طور قابل توجهی بهبود یافتند. این نتایج نشان می‌دهد که جراحی باریاتریک می‌تواند ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط بهبود بخشد و به عنوان یک روش موثر در کاهش مشکلات قلبی ناشی از چاقی مطرح باشد.

مطالعه بیشتر: بوتاکس معده چیست؟

مقدمه

چاقی مفرط به عنوان یکی از چالش‌های اصلی بهداشت عمومی در دنیای امروز مطرح است، به طوری که عوارض متعددی از جمله دیابت، فشار خون بالا و مشکلات قلبی-عروقی را به همراه دارد. این شرایط می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در قلب و بروز ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی شود. جراحی باریاتریک، یکی از موثرترین روش‌های کاهش وزن، به عنوان راه‌حلی برای بهبود سلامت قلبی بیماران چاق مطرح شده است. این مقاله به بررسی تاثیرات جراحی باریاتریک بر قلب و تغییرات الکتروکاردیوگرافی قبل و بعد از جراحی می‌پردازد و نتایج مثبتی را که این جراحی می‌تواند برای بیماران چاق به همراه داشته باشد، مورد بحث قرار می‌دهد.

اهداف و روش تحقیق

این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر جراحی‌های باریاتریک بر تغییرات الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط انجام شده است. در این مطالعه، ۲۰۰ بیمار که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته‌اند، شرکت کردند. الکتروکاردیوگرام‌های بیماران قبل و شش ماه پس از جراحی تفسیر و مقایسه شدند. روابط بین کاهش وزن، نوع جراحی و تغییرات الکتروکاردیوگرافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطالعه بیشتر:مرگ بعد اسلیو و بایپس معده! آپدیت ۱۴۰۳

نتایج

داده‌های جمعیتی: از ۲۰۰ بیمار شرکت کننده در مطالعه، ۳۴ نفر مرد (۱۷%) و ۱۶۶ نفر زن (۸۳%) بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان ۴۴٫۶ ± ۸٫۶ سال و میانگین BMI آنها ۴۳٫۸ ± ۵٫۵ کیلوگرم بر متر مربع بود.

تغییرات الکتروکاردیوگرافی: نتایج نشان داد که پس از جراحی، میانگین QTc کاهش یافت و امتیازات Sokolow-Lyon افزایش یافت. تحلیل‌های آماری نشان داد که پراکندگی QTc، هیپرتروفی بطن راست (RVH)، پیشرفت غیرطبیعی موج R، QTc و معیارهای Sokolow-Lyon به طور معناداری پس از جراحی تغییر کردند.

تحلیل‌های آماری: رگرسیون‌های چندگانه و لوجستیک نشان دادند که هیچ یک از عوامل جمعیتی و نوع جراحی تأثیر معناداری بر تغییرات الکتروکاردیوگرافی نداشتند، به جز نوع جراحی که پیش‌بینی کننده پیشرفت غیرطبیعی موج R بود. جراحی‌های بایپس کلاسیک در تصحیح این ناهنجاری مؤثرتر از گاسترکتومی آستین بودند.

تاثیر اسلیو و بای پس بر نوارقلب و انجام مطالعه موردی در 200 فردی که جراحی باریتاریک انجام داده بودند!

بحث

چاقی به عنوان یک عامل خطرزای شناخته شده برای مشکلات قلبی مختلف شناخته می‌شود. بنابراین، کاهش وزن به عنوان یک مداخله اساسی در مدیریت این شرایط مطرح است. مطالعات نشان داده‌اند که روش‌های کاهش وزن جراحی نسبت به روش‌های دارویی و تغییرات سبک زندگی، بهترین نتایج کوتاه مدت و بلند مدت را ارائه می‌دهند.

مطالعات پیشین: مطالعات قبلی نیز تأثیر مثبت جراحی باریاتریک بر ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی را تأیید کرده‌اند. برای مثال، مطالعه Pontiroli et al. نشان داد که هیپرتروفی بطن چپ (LVH) و طولانی شدن فاصله QTc در بیماران مبتلا به چاقی مفرط پس از جراحی کاهش می‌یابد.

محدودیت‌ها

این مطالعه دارای محدودیت‌هایی بود که باید در نظر گرفته شود. اولین محدودیت این است که میزان کاهش وزن و درصد BMI پس از جراحی در گروه مطالعه اندازه‌گیری نشد. همچنین، داده‌های آزمایشگاهی مانند پروفایل‌های گلوکز، انسولین و لیپیدها برای جامع‌تر کردن مطالعه نیاز بود.

مطالعه بیشتر: آیا عمل اسلیو و بایپس معده درد دارد؟

نتیجه‌گیری

جراحی باریاتریک می‌تواند ناهنجاری‌های موج R را تصحیح کرده و پراکندگی QT و طولانی شدن فاصله QTc را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط برطرف کند. کاهش معنادار فاصله QTc در شش ماه پس از جراحی نشان‌دهنده تأثیر مثبت این جراحی بر سیستم قلبی‌عروقی است. با توجه به تأثیرات مثبت جراحی باریاتریک بر سیستم قلبی‌عروقی، این جراحی می‌تواند یک انتخاب عملی و مفید برای بیماران مبتلا به چاقی مفرط و مشکلات قلبی همراه باشد.

منابع

 1. سازمان جهانی بهداشت. روز جهانی چاقی ۲۰۲۲: تسریع اقدامات برای توقف چاقی.
 2. Papaioannou, A. et al. اثرات کاهش وزن بر فاصله QT در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.
 3. Vest, A. R. et al. جراحی باریاتریک و نتایج قلبی عروقی: یک مرور سیستماتیک.
 4. Ford, E. S. et al. شیوع سندرم متابولیک در بین بزرگسالان آمریکایی.
 5. Lascaris, B. et al. ساختار و عملکرد قلب قبل و بعد از جراحی باریاتریک.
 6. Lavie, C. J. et al. چاقی و شیوع بیماری‌های قلبی عروقی و پیش‌آگهی.
 7. Alpert, M. A. et al. اثر کاهش وزن بر ریپولاریزاسیون بطن در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.
 8. Gulizia, M. M. et al. سند اجماعی اطلاعات ANMCO/AIIC/SIT: تعریف، دقت و مناسبت سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافیک.
 9. Russo, V. et al. اثر کاهش وزن پس از جراحی باریاتریک بر پراکندگی ریپولاریزاسیون میوکارد.
 10. Arslan, E. et al. اثر چاقی غیرپیچیده بر فاصله QT در مردان جوان.
 11. Steinberg, J. S. et al. بیانیه اجماع تخصصی ISHNE-HRS 2017 درباره ECG متحرک و نظارت قلبی از راه دور/تله‌متری.
 12. Sanches, E. E. et al. اثرات جراحی باریاتریک بر اختلالات ریتم قلب: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز.
 13. Sjöström, L. et al. جراحی باریاتریک و رویدادهای قلبی عروقی بلند مدت.
 14. Pouwels, S. et al. تداخل چاقی و فیبریلاسیون دهلیزی: یک مرور کلی از پاتوفیزیولوژی و مدیریت بالینی.
 15. Omran, J. et al. اثر چاقی و کاهش وزن بر ریپولاریزاسیون بطن: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز.
 16. Delville, M. et al. شیوع و پیش‌بینی‌کننده‌های رویدادهای قلبی عروقی زودرس پس از پیوند کلیه: ارزیابی پیش‌عملکرد قلبی.
 17. Persson, C. E. et al. خطر نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به چاقی با و بدون جراحی باریاتریک در سوئد.
 18. Benotti, P. N. et al. جراحی بای‌پس معده کاهش قابل توجهی در عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی ایجاد می‌کند.
 19. Douglas, I. J. et al. جراحی باریاتریک در بریتانیا: یک مطالعه گروهی درباره کاهش وزن و نتایج بالینی در مراقبت‌های بالینی معمول.
 20. Dekker, J. M. et al. ارتباط بین فاصله QT و بیماری‌های عروق کرونر در مردان میانسال و مسن.
 21. Gryglewska, B. et al. پراکندگی QT در بیماری قلبی هیپرتونیک در سالمندان.
 22. Clarkson, P. B. et al. پراکندگی QT در فشار خون اساسی.
 23. Bastien, M. et al. مرور کلی اپیدمیولوژی و سهم چاقی در بیماری‌های قلبی عروقی.
 24. Cavallini, B. et al. پراکندگی فاصله QT در فشار خون شریانی با هیپرتروفی بطن چپ.
 25. Salles, G. et al. ارتباط چند متغیره پارامترهای فاصله QT در بیماران دیابتی با فشار خون شریانی.
 26. Ferrannini, E. et al. انسولین: نقش‌های جدید برای یک هورمون باستانی.
 27. Li, S.-H. et al. اختلال در همزمانی دهلیزی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مرتبط با مقاومت به انسولین و مستقل از فشار خون.
 28. Kanoupakis, E. et al. عملکرد بطن چپ و عملکرد قلبی پس از درمان جراحی چاقی مفرط.
 29. Mukerji, R. et al. اثر کاهش وزن پس از جراحی باریاتریک بر جرم بطن چپ و ریپولاریزاسیون بطن در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.
 30. Alfadda, A. A. et al. نتایج طولانی مدت کاهش وزن پس از جراحی باریاتریک: یک تجربه کوهورت سعودی.
 31. Bezante, G. P. et al. بای‌پس دوازدهه‌ای-صفراوی فاصله QT و پراکندگی آن را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط کاهش می‌دهد.
 32. Gillis, A. M. et al. تغییرات در فاصله QT در طول آپنه خواب انسدادی.
 33. Pontiroli, A. et al. هیپرتروفی بطن چپ و فاصله QT در چاقی و فشار خون: اثرات کاهش وزن و نرمال‌سازی فشار خون.
 34. Al-Salameh, A. et al. کاهش فاصله QT به زودی پس از جراحی آستین معده در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.

بهترین جراح چاقی ایران دکتر کبیری زاده است

این مطالعه با رعایت اصول بیانیه هلسینکی و پس از دریافت تاییدیه از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شیراز (شناسه تایید: IR.SUMS.MED.REC.1401.056، تاریخ تایید: ۲۰۲۲٫۰۵٫۰۱) انجام شده است. بیماران با رضایت کتبی در این مطالعه شرکت کردند و موافقت خود را برای پیگیری‌های طولانی مدت پس از جراحی اعلام کردند.

جمعیت و طراحی مطالعه: در این مطالعه کوهورت، ۲۰۰ بیمار که از آوریل ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ در بیمارستان مادر و کودک شیراز تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته بودند، شرکت کردند. از روش سرشماری برای تعیین اندازه جمعیت مطالعه استفاده شد و در نهایت ۲۰۰ بیمار که معیارهای ورود را داشتند، انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل کاندیدای جراحی باریاتریک بودن، داشتن سوابق پزشکی کامل و ارائه رضایت آگاهانه بود. بیمارانی که رضایت نداشتند یا سوابق پزشکی ناقص داشتند، از مطالعه خارج شدند.

مطالعه بیشتر: افتادگی و شل شدگی پوست بعد از کاهش وزن در نتیجه ی اسلیو و بایپس معده 

معیارهای ورود:

 1. BMI بالای ۴۰ کیلوگرم بر متر مربع
 2. BMI بالای ۳۵ کیلوگرم بر متر مربع به همراه یک عامل خطر مهم مانند دیابت و فشار خون بالا
 3. پاسخ ضعیف به روش‌های اولیه کاهش وزن مانند ورزش، رژیم غذایی و رویکردهای پزشکی

معیارهای خروج:

 1. سن کمتر از ۱۸ و بیشتر از ۶۵ سال
 2. انجام نشدن جراحی‌های باریاتریک قبلی
 3. از دست دادن پیگیری‌ها
 4. وجود شرایط پزشکی متناقض مانند بیماری قلبی پیشرفته، اختلالات روانی غیرمدیریت شده یا بیماری‌های پیشرفته اعضا
 5. مصرف داروهایی که می‌توانند به طور قابل توجهی بر وزن تأثیر بگذارند یا با روش‌های جراحی تداخل داشته باشند

بیماران بر اساس نوع جراحی باریاتریک به دو گروه تقسیم شدند: گاسترکتومی آستین و بای‌پس کلاسیک. الکتروکاردیوگرام بیماران قبل و شش ماه پس از جراحی تهیه و توسط یک کاردیولوژیست متخصص به صورت کور تفسیر و مقایسه شد.

تحلیل آماری: متغیرهای پیوسته به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش شدند و مقادیر کمی به صورت فراوانی بیان شدند. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون‌های شاپیرو-ویلک و کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون تی زوجی و برای مقادیر غیر نرمال از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شد. برای تحلیل داده‌های دسته‌ای از آزمون کای‌دو استفاده شد. همچنین تحلیل‌های رگرسیون چندگانه و لوجستیک برای پیش‌بینی ارتباطات احتمالی بین متغیرها انجام شد. مقدار p کمتر از ۰٫۰۵ به عنوان معناداری آماری در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از نسخه ۲۳ نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.

مطالعه بیشتر: عوارض و خطرهای جراحی اسلیو معده 

تحلیل نتایج و بحث

مطالعه حاضر نشان داد که جراحی باریاتریک تأثیرات قابل توجهی بر ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی دارد. نتایج نشان داد که پراکندگی QTc، هیپرتروفی بطن راست (RVH)، و پیشرفت غیرطبیعی موج R پس از جراحی به طور قابل توجهی بهبود یافتند. همچنین، مدت زمان QTc به طور معناداری کاهش یافت.

تحلیل رگرسیون: تحلیل‌های رگرسیون نشان دادند که نوع جراحی پیش‌بینی کننده معناداری برای پیشرفت غیرطبیعی موج R بود. جراحی بای‌پس کلاسیک در تصحیح این ناهنجاری مؤثرتر از گاسترکتومی آستین بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که روش‌های جراحی باریاتریک می‌توانند اثرات مثبت بر ناهنجاری‌های قلبی داشته باشند.

مطالعات قبلی نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند. برای مثال، مطالعه Pontiroli et al. نشان داد که هیپرتروفی بطن چپ (LVH) و طولانی شدن فاصله QTc در بیماران مبتلا به چاقی مفرط پس از جراحی کاهش می‌یابد. این نتایج نشان می‌دهد که کاهش وزن از طریق جراحی باریاتریک می‌تواند بهبودهای معناداری در ناهنجاری‌های قلبی ایجاد کند.

تاثیر اسلیو و بای پس بر نوارقلب

محدودیت‌های مطالعه

این مطالعه دارای محدودیت‌هایی بود که باید در نظر گرفته شود. اولین محدودیت این است که میزان کاهش وزن و درصد BMI پس از جراحی در گروه مطالعه اندازه‌گیری نشد. این اندازه‌گیری‌ها برای درک بهتر ارتباط بین مقدار کاهش وزن و تغییرات QTc در کوتاه‌مدت ضروری هستند. همچنین، داده‌های آزمایشگاهی مانند پروفایل‌های گلوکز، انسولین و لیپیدها برای جامع‌تر کردن مطالعه نیاز بود.

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که جراحی باریاتریک می‌تواند به طور قابل توجهی ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط بهبود بخشد. این بهبودها شامل کاهش پراکندگی QTc، اصلاح هیپرتروفی بطن راست و پیشرفت غیرطبیعی موج R است. با توجه به تأثیرات مثبت جراحی باریاتریک بر سیستم قلبی‌عروقی، این جراحی می‌تواند یک انتخاب عملی و مفید برای بیماران مبتلا به چاقی مفرط و مشکلات قلبی همراه باشد.

منابع

مطالعات و منابعی که در این مقاله استفاده شده‌اند شامل مقالات علمی و گزارش‌های سازمان‌های بهداشتی معتبر مانند سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی است. این منابع اطلاعات جامع و به‌روزی درباره تأثیرات جراحی باریاتریک بر ناهنجاری‌های قلبی ارائه می‌دهند.

منابع

 1. سازمان جهانی بهداشتWorld Obesity Day 2022: Accelerating Action to Stop Obesity (2022)
 2. Papaioannou, A. et al.Effects of weight loss on QT interval in morbidly obese patients
 3. Vest, A. R. et al.Bariatric surgery and cardiovascular outcomes: A systematic review
 4. Ford, E. S., Giles, W. H. & Dietz, W. H.Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey
 5. Lascaris, B. et al.Cardiac structure and function before and after bariatric surgery: A clinical overview
 6. Lavie, C. J. et al.Obesity and prevalence of cardiovascular diseases and prognosis—the obesity paradox updated
 7. Alpert, M. A. et al.Effect of weight loss on ventricular repolarization in normotensive severely obese patients with and without heart failure
 8. Gulizia, M. M. et al.ANMCO/AIIC/SIT Consensus Information Document: Definition, precision, and suitability of electrocardiographic signals of electrocardiographs, ergometry, Holter electrocardiogram, telemetry, and bedside monitoring systems
 9. Russo, V. et al.Effect of weight loss following bariatric surgery on myocardial dispersion of repolarization in morbidly obese patients
 10. Arslan, E., Yığıner, Ö., Yavaşoğlu, İ, Kardeşoğlu, E. & Nalbant, S.Effect of uncomplicated obesity on QT interval in young men
 11. Steinberg, J. S. et al.2017 ISHNE-HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external cardiac monitoring/telemetry
 12. Sanches, E. E. et al.Effects of bariatric surgery on heart rhythm disorders: A systematic review and meta-analysis
 13. Sjöström, L. et al.Bariatric surgery and long-term cardiovascular events
 14. Pouwels, S. et al.Interaction of obesity and atrial fibrillation: An overview of pathophysiology and clinical management
 15. Omran, J., Firwana, B., Koerber, S., Bostick, B. & Alpert, M.Effect of obesity and weight loss on ventricular repolarization: A systematic review and meta-analysis
 16. Delville, M. et al.Prevalence and predictors of early cardiovascular events after kidney transplantation: Evaluation of pre-transplant cardiovascular work-up
 17. Persson, C. E. et al.Risk of heart failure in obese patients with and without bariatric surgery in Sweden: A registry-based study
 18. Benotti, P. N. et al.Gastric bypass surgery produces a durable reduction in cardiovascular disease risk factors and reduces the long-term risks of congestive heart failure
 19. Douglas, I. J., Bhaskaran, K., Batterham, R. L. & Smeeth, L.Bariatric surgery in the United Kingdom: A cohort study of weight loss and clinical outcomes in routine clinical care
 20. Dekker, J. M. et al.Association between QT interval and coronary heart disease in middle-aged and elderly men. The Zutphen Study
 21. Gryglewska, B., Grodzicki, T., Czarnecka, D., Kaweoicka-Jaszcz, K. & Kocemba, J.QT dispersion and hypertensive heart disease in the elderly
 22. Clarkson, P. B. et al.QT dispersion in essential hypertension
 23. Bastien, M., Poirier, P., Lemieux, I. & Després, J.-P.Overview of epidemiology and contribution of obesity to cardiovascular disease
 24. Cavallini, B., Perri, V. & Sali, M.Dispersion of QT interval in arterial hypertension with left ventricular hypertrophy
 25. Salles, G., Cardoso, C. & Deccache, W.Multivariate associates of QT interval parameters in diabetic patients with arterial hypertension: Importance of left ventricular mass and geometric patterns
 26. Ferrannini, E. et al.Insulin: New roles for an ancient hormone
 27. Li, S.-H. et al.Impaired atrial synchronicity in patients with metabolic syndrome associated with insulin resistance and independent of hypertension
 28. Kanoupakis, E. et al.Left ventricular function and cardiopulmonary performance following surgical treatment of morbid obesity
 29. Mukerji, R. et al.Effect of weight loss after bariatric surgery on left ventricular mass and ventricular repolarization in normotensive morbidly obese patients
 30. Alfadda, A. A. et al.Long-term weight outcomes after bariatric surgery: A single Center Saudi Arabian cohort experience
 31. Bezante, G. P. et al.Biliopancreatic diversion reduces QT interval and dispersion in severely obese patients
 32. Gillis, A. M., Stoohs, R. & Guilleminault, C.Changes in the QT interval during obstructive sleep apnea
 33. Pontiroli, A. et al.Left ventricular hypertrophy and QT interval in obesity and in hypertension: Effects of weight loss and of normalisation of blood pressure
 34. Al-Salameh, A., Allain, J., Jacques, A., Verhaeghe, P. & Desailloud, R.Shortening of the QT interval is observed soon after sleeve gastrectomy in morbidly obese patients

 

قرص لاغری، دارو و دمنوش های کاهش وزن: بررسی نتایج و مکانیسم عمل

قرص لاغری

مقدمه:

در جستجوی راه‌های موثر برای کاهش وزن، بسیاری از افراد به سمت استفاده از قرص لاغری و داروها و مکمل‌های کاهش وزن جذب می‌شوند. این محصولات که اغلب با وعده‌های جذاب کاهش وزن سریع و بدون دردسر عرضه می‌شوند، می‌توانند گزینه‌های وسوسه‌انگیزی به نظر برسند. با این حال، پیش از تصمیم‌گیری برای استفاده از این قرص‌ها و مکمل‌ها، ضروری است که با دقت و احتیاط، عوارض جانبی احتمالی و تاثیرات واقعی آن‌ها بر سلامتی و وزن بدن مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله، ما به بررسی دقیق و جامعی از انواع مختلف داروهای لاغری پرداخته‌ایم تا درک بهتری از واقعیت‌های پشت این محصولات به دست آوریم و به شما کمک کنیم تا در مورد استفاده از آن‌ها تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای داشته باشید.

قرص لاغری

دستیابی به تناسب اندام:

رسیدن به تناسب اندام و داشتن بدنی خوش فرم این روزها به یکی از آرزوهای اصلی بسیاری از جوانان تبدیل شده است. این موضوع، که برای بسیاری به یک هدف زندگی مبدل شده، باعث می‌شود تا افراد مختلفی به دنبال راه‌های متفاوت برای رسیدن به این خواسته باشند.

نام دارو یا مکمل لاغریتوضیح مختصر
ادیوس و گلوریاداروی گیاهی با تاثیر بر افزایش متابولیسم و کمک به سوزاندن چربی‌ها
یونیک اسلیمداروی لاغری با عصاره نارنج برای کاهش سایز و وزن سریع
هزالداروی گیاهی برای کاهش وزن با عوارض خاص
گلوکومانانفیبر گلوکومانان برای کاهش وزن با عوارض جانبی خاص
گلوریاداروی لاغری با وعده کاهش وزن سریع، افزایش سوخت و ساز و کاهش جذب چربی‌ها و قندها
گرین تیدینعصاره چای سبز با اثرات محدود بر کاهش وزن
گارسینیا کامبوجیاکنترل آنزیم‌های تولیدکننده چربی با عوارض جانبی
کیتوزانفیبر غذایی برای جذب چربی‌ها با عوارض جانبی
کولئوس فورسکولینمکمل گیاهی برای کاهش وزن با تاثیرات و عوارض
کتون تمشکاستفاده از عصاره‌ی تمشک برای افزایش سطح لیپاز و کاهش بافت‌های چربی
کافئینتاثیرات و عوارض جانبی مصرف کافئین به عنوان قرص لاغری
قهوه سبزفواید و خطرات قرص لاغری قهوه سبز با کافئین و اسیدکلروژنیک
فلوفیتمکمل با CLA برای چربی‌سوزی و کمک به کاهش وزن
فلوردومکمل گیاهی ایرانی برای کاهش جذب قند و رفع اشتهای کاذب
سینفرینمشتق پرتقال تلخ با عوارض جدی
سفامادارعصاره گیاهی برای چربی‌سوزی با عوارض جانبی
سرکه سیبمکملی با پایه گیاهی برای کمک به کاهش وزن با عوارض جانبی
دارچین (سینامون)کمک به تجزیه سریع‌تر قند و کربوهیدرات‌ها با عوارض جانبی
جی سیادعای کاهش وزن بدون نیاز به رژیم غذایی یا ورزش با استفاده از ترکیبات گیاهی
تن لسقرص لاغری با ترکیبات گیاهی و محدودیت‌ها و عوارض خاص
پاپایاقرص لاغری با عصاره‌ی میوه پاپایا برای کاهش وزن و کوچک‌تر شدن معده
بلوبریقرص لاغری با استفاده از خواص میوه بلوبری برای کاهش اشتهای کاذب
ال کارنیتینمحبوب برای کاهش وزن اما با عوارض جانبی
اسلیم میمکمل با ترکیبات گیاهی برای افزایش متابولیسم
اسپرولیناقرص لاغری از جلبک سبز آبی با خواص کاهش وزن و بهبود وضعیت پوست
ارلیستاتداروی لاغری با مهار جذب چربی‌ها و عوارض جانبی مرتبط
ابستاپحاوی عصاره چای سبز و فیبرهای غذایی با عوارض جانبی
آلفا اسلیمقرص گیاهی برای خروج از دوره‌های استپ وزنی با استفاده از ترکیبات گیاهی و میوه‌های کمیاب
CLAقرص لاغری با اسید چرب امگا ۶ و عوارض جانبی مرتبط

بهترین روش مبارزه با اضافه وزن

اکثر کسانی که با چالش اضافه وزن مواجه هستند، همواره در جستجوی بهترین و موثرترین روش‌ها برای کاهش وزن خود هستند. در این میان، برخی حتی ممکن است به روش‌هایی متوسل شوند که شاید همیشه سالم و منطقی نباشند.

تاثیرات داروهای لاغری بر کاهش وزن، حقیقت یا توهم؟

زمانی که رویای کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام در ذهن شما شکل می‌گیرد، قطعا تبلیغات و وعده‌های مربوط به قرص‌های لاغری و چربی‌سوزها نیز به گوشتان خواهد رسید. اما سوال مهم این است: آیا این داروها واقعا تاثیر مثبتی در روند کاهش وزن دارند؟ آیا چیزی به نام “بهترین داروی لاغری” واقعا وجود دارد؟

راهنمای جامع داروهای لاغری:

در ادامه، ما قصد داریم تا ۳۵ داروی لاغری پرفروش دنیا را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید تا با کمک اطلاعات دقیق و موثق، بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به هدف تناسب اندام خود بگیرید. در دنیای پر از چالش کاهش وزن، انواع مختلفی از قرص‌های لاغری وجود دارند که هر کدام با روش‌های گوناگونی به دنبال کمک به این فرآیند هستند. ما در این بخش قصد داریم تا به معرفی چند نمونه از بهترین قرص‌های لاغری بپردازیم، تاثیرات آنها در کاهش وزن را بررسی کنیم و همچنین به بررسی عوارض جانبی احتمالی آنها بپردازیم.

ادیوس: داروی لاغری گیاهی

یکی از گزینه‌های محبوب در میان داروهای لاغری، قرص ادیوس است. این داروی گیاهی، که شهرت خود را مدیون تاثیراتش بر افزایش متابولیسم بدن است، به سوزاندن چربی‌ها کمک قابل توجهی می‌کند. ترکیبات موجود در ادیوس شامل مقادیری جلبک دریایی است که نقش مهمی در تحریک سوخت و ساز بدن دارد و در نتیجه به کاهش وزن کمک می‌کند.

اهمیت ترکیب قرص لاغری با برنامه غذایی و ورزش

با این حال، مهم است که توجه داشته باشیم قرص ادیوس یا هر داروی لاغری دیگری به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند. برای دستیابی به نتایج مطلوب، مصرف این داروها باید همراه با یک برنامه غذایی متعادل و منظم و همچنین یک برنامه ورزشی مناسب باشد. این ترکیب است که می‌تواند به شما کمک کند تا به نتایج دلخواه خود در زمینه کاهش وزن و تناسب اندام دست یابید.

داروهای لاغری

گلوریا: داروی لاغری با وعده کاهش وزن سریع

قرص گلوریا، یکی از داروهای لاغری مطرح در بازار، وعده کاهش وزن به صورت سریع را می‌دهد. این دارو، که به خاطر ترکیبات گیاهی خود شناخته شده است، با افزایش سوخت و ساز بدن، کاهش جذب چربی‌ها و قندها و همچنین رفع اشتهای کاذب، به کاهش وزن کمک می‌کند.

عوارض جانبی قرص گلوریا: آگاهی مهم برای مصرف‌کنندگان

با این حال، مهم است که قبل از مصرف هر دارویی، از جمله قرص گلوریا، با عوارض جانبی آن آشنا باشیم. عوارضی که ممکن است برخی از مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار دهند، عبارتند از:

 • اسهال: یکی از شایع‌ترین عوارضی که ممکن است در اثر مصرف قرص گلوریا بروز کند.
 • مشکلات دستگاه گوارش: برخی افراد ممکن است ناراحتی‌های گوارشی را تجربه کنند.
 • بی‌خوابی: این عارضه می‌تواند در اثر تغییراتی که قرص در سوخت و ساز بدن ایجاد می‌کند، ایجاد شود.
 • افزایش فشار خون: این دارو ممکن است بر فشار خون تاثیر بگذارد، خصوصاً در افرادی که از قبل مشکل فشار خون دارند.
 • افزایش ضربان قلب: یکی دیگر از عوارضی که ممکن است در اثر مصرف قرص گلوریا رخ دهد.
 • مشکلات کبدی: در موارد نادر، ممکن است قرص گلوریا تاثیر منفی بر کبد داشته باشد.

بهترین روش لاغری

جی سی: داروی لاغری بدون نیاز به رژیم و ورزش؟

داروی لاغری جی سی در میان طرفداران خود به دلیل ادعای منحصر به فردش مشهور است: کاهش وزن بدون نیاز به دنبال کردن رژیم غذایی خاص یا انجام ورزش. این قرص که گفته می‌شود از ترکیبات گیاهی ساخته شده، در میان بسیاری از افرادی که به دنبال راه‌های ساده برای کاهش وزن هستند، محبوبیت یافته است.

رژیم کانادایی

هشدارها و محدودیت‌های مصرف قرص جی سی

با این حال، مهم است که توجه داشته باشیم این قرص برای همه مناسب نیست. افراد باردار، بیماران مبتلا به فشار خون، مشکلات کبدی یا کلیوی و بیماران قلبی از جمله گروه‌هایی هستند که نباید این قرص را مصرف کنند.

عوارض جانبی قرص جی سی: اطلاعاتی که باید بدانید

عوارض جانبی قرص جی سی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • کاهش اشتها
 • یبوست
 • افسردگی
 • بی‌خوابی
 • گوش درد
 • تشنگی
 • آبریزش بینی
 • افزایش فشار خون

 

آلفا اسلیم: داروی گیاهی برای عبور از استپ وزن

قرص آلفا اسلیم، که برخی آن را برای خروج از دوره‌های استپ وزنی توصیه می‌کنند، از ترکیبات گیاهی و میوه‌های کمیاب ساخته شده است. این قرص به عنوان یک راهکار برای کسانی که در تلاش برای کاهش وزن هستند و با مشکل توقف پیشرفت مواجه شده‌اند، شناخته می‌شود.

دارو های لاغری

محدودیت‌های مصرف قرص آلفا اسلیم

مهم است بدانیم که مصرف این قرص برای زنان باردار و افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست. این محدودیت‌ها بر اساس ترکیبات خاص و تاثیراتی که این دارو ممکن است بر بدن داشته باشد، اعمال می‌شود.

عوارض جانبی قرص لاغری آلفا اسلیم

همچنین، مصرف قرص آلفا اسلیم می‌تواند با عوارض جانبی همراه باشد، از جمله:

 • تغییرات خلق و خو
 • بی‌قراری
 • سردرد
 • بی‌خوابی
 • افسردگی
 • بالا رفتن ضربان قلب
 • افزایش فشار خون
 • اسهال و حالت تهوع

رژیم لاغری

بلوبری: فواید میوه و تاثیر در قرص لاغری

بلوبری به عنوان یک میوه کم کالری و غنی از ویتامین‌ها و مواد معدنی شناخته شده است. این میوه به دلیل خواص بی‌نظیر خود، در میان علاقه‌مندان به سلامت و تغذیه محبوب است. اما سوال این است: آیا قرص بلوبری که ادعا می‌شود به کاهش وزن کمک می‌کند، همان فواید را دارد و بدون ضرر است؟

عوارض جانبی قرص بلوبری

گفته می‌شود قرص بلوبری به کاهش اشتهای کاذب کمک می‌کند، اما باید توجه داشت که مصرف آن ممکن است با عوارض جانبی همراه باشد:

 • افت شدید قند خون
 • تاری دید و ضعف بینایی
 • تهوع و استفراغ

درمان چاقی و کنترل وزن با ورزش

فلوردو: مکمل گیاهی ایرانی برای کاهش وزن

قرص فلوردو، که یک مکمل گیاهی ایرانی است، از ترکیباتی چون نعناع فلفلی، چای سبز، ختمی و انجدان ساخته شده است. این دارو به کاهش جذب قند و رفع اشتهای کاذب کمک می‌کند، اما مصرف بیش از حد آن می‌تواند منجر به اسهال و از دست دادن آب بدن شود.

عوارض جانبی قرص فلوردو

عوارض جانبی مصرف فلوردو عبارتند از:

 • مشکلات گوارشی
 • اسهال
 • گرفتگی شکمی
 • تشنگی و از دست دادن آب بدن

یونیک اسلیم: داروی لاغری با عصاره نارنج

قرص یونیک اسلیم، که با ادعای داشتن ترکیبات گیاهی ارائه می‌شود، به گفته سازندگانش از عصاره گیاه نارنج ساخته شده و به کاهش سایز و وزن سریع کمک می‌کند. با این حال، مصرف این قرص برای زنان باردار و افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی قرص یونیک اسلیم

مصرف قرص یونیک اسلیم می‌تواند با عوارض جانبی زیر همراه باشد:

 • بی‌خوابی
 • افزایش ضربان قلب
 • افزایش سطح انرژی
 • افزایش فشار خون
 • خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی

فلوفیت: قرص مکمل با CLA

فلوفیت، که به عنوان یک مکمل با محتوای CLA (اسید لینولئیک مزدوج) شناخته می‌شود، ادعاهایی در مورد چربی‌سوزی و کمک به کاهش وزن دارد. اگرچه CLA به طور طبیعی در بدن حیوانات یافت می‌شود، اما نوع مصنوعی آن ممکن است عوارض متفاوتی داشته باشد.

عوارض جانبی مصرف قرص فلوفیت

عوارض جانبی مرتبط با مصرف قرص فلوفیت عبارتند از:

 • افزایش التهاب
 • ایجاد حساسیت
 • آسیب به کبد
 • بیماری‌های قلبی

کتون تمشک (Raspberry Ketones): یک رویکرد مدرن به کاهش وزن

قرص کتون تمشک که از عصاره‌ی تمشک ساخته شده، در تهیه مواد غذایی، خوشبوکننده‌ها و حتی لوازم آرایشی استفاده می‌شود. این قرص با افزایش سطح لیپاز در بدن – آنزیمی که چربی‌ها را به مولکول‌های قابل هضم تبدیل می‌کند – به کاهش وزن کمک می‌کند. همچنین، این دارو دارای خصوصیات مشابه با کپسایسین موجود در فلفل چیلی است که متابولیسم را افزایش داده و بافت‌های چربی را کاهش می‌دهد.

قرص و مکمل لاغری

عوارض جانبی قرص کتون تمشک

با این حال، مصرف این قرص می‌تواند با عوارض جانبی زیر همراه باشد:

 • افزایش فشار خون
 • آسیب به سیستم عصبی
 • بی‌خوابی
 • خارش بدن
 • تپش قلب

پاپایا: داروی لاغری از فیلیپین

قرص پاپایا، که در فیلیپین تولید می‌شود، حاوی عصاره‌ی میوه پاپایا است. این قرص به کاهش وزن، کاهش سایز و کوچک‌تر شدن معده کمک می‌کند.

عوارض جانبی قرص پاپایا

عوارض جانبی قرص پاپایا، به ویژه در هفته اول مصرف، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • افزایش ضربان و تپش قلب
 • افت فشار خون
 • بی‌خوابی
 • سردرد

اسپرولینا: قرص لاغری از جلبک سبز آبی

قرص اسپرولینا، که از نوعی جلبک سبز آبی ساخته می‌شود، محبوبیت قابل توجهی در میان ورزشکاران و افرادی که به دنبال مکمل‌های غذایی هستند، کسب کرده است. این داروی گیاهی علاوه بر تاثیراتش در کاهش وزن، به دلیل داشتن ویتامین E، به بهبود وضعیت پوست نیز کمک می‌کند.

عوارض جانبی مصرف قرص اسپرولینا

با این حال، مصرف قرص اسپرولینا می‌تواند با عوارض جانبی متفاوتی همراه باشد، که شامل:

 • بیماری‌های خود ایمنی مانند لوپوس
 • اختلالات خون‌ریزی
 • سردرد
 • حالت تهوع
 • کم خوابی

قرص کافئین: تاثیرات و عوارض جانبی

کافئین که به طور طبیعی در قهوه، چای سبز، و شکلات تلخ یافت می‌شود، به دلیل اثرات تحریک‌کننده‌اش بر سیستم عصبی مرکزی محبوبیت دارد. با این حال، کافئین می‌تواند کیفیت خواب را کاهش دهد و علائمی مانند اضطراب، حالت تهوع و اسهال را ایجاد کند. عوارض جانبی مصرف قرص کافئین شامل:

 • سردرد
 • تشنگی شدید
 • ضربان قلب سریع
 • لرزیدن
 • استفراغ
 • بی‌خوابی
 • اسهال
 • سرگیجه

داروی کاهش وزن

قرص لاغری قهوه سبز (Green Coffee): فواید و خطرات

قهوه سبز، که همان دانه‌های قهوه بو نداده است، حاوی کافئین و اسیدکلروژنیک است. کافئین می‌تواند به کاهش جذب کربوهیدرات در روده کمک کند، اما قرص‌های لاغری قهوه سبز ممکن است عوارض جانبی قابل توجهی داشته باشند:

 • سفت شدن دیواره‌های قلب
 • اختلال در خواب
 • ایجاد بیماری‌های گوارشی
 • فشار به سلول‌های چشم
 • افت فشار خون
 • دفع کلسیم
 • افزایش اضطراب و بی‌قراری

رژیم لاغری اصولی و بی ضرر چه ویژگی هایی دارد؟

قرص لاغری تن لس: ترکیبات گیاهی با محدودیت‌ها و عوارض

قرص تن لس با ترکیبات گیاهی مثل زیره سیاه، زنیان، کرفس و چای سبز، به عنوان یک گزینه گیاهی برای کمک به کاهش وزن معرفی شده است. با این حال، به دلیل داشتن عصاره گیاه سداب، مصرف طولانی‌مدت بیشتر از ۳ ماه توصیه نمی‌شود.

عوارض مصرف قرص تن لس

 • اسهال
 • مشکلات گوارشی
 • بازگشت وزن پس از قطع مصرف

قرص گرین تیدین: عصاره چای سبز با اثرات محدود

قرص گرین تیدین که حاوی چای سبز و گیاهان دارویی است، در پیشگیری از افزایش وزن موثر است، اما به طور مستقیم باعث کاهش وزن نمی‌شود. این دارو مکانیسمی دارد که به شکستن چربی‌ها در بدن کمک می‌کند، با این حال، تاثیر آن بر کاهش وزن محدود است.

عوارض جانبی گرین تیدین

 • بی‌قراری
 • اضطراب
 • دفع کلسیم
 • اختلال در خواب
 • بیماری‌های گوارشی

بهترین دکتر لاغری دکتر کبیری زااده است

قرص لاغری لینولئیک اسید متصل (CLA)

قرص CLA، که یک نوع اسید چرب امگا ۶ است و شباهت‌هایی به قرص فلوفیت دارد، از چربی‌های ترانس مصنوعی ساخته شده است. این مکمل غذایی، علی‌رغم دسترسی بدون نیاز به نسخه، به دلیل عوارض جانبی‌اش باید تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه مصرف شود.

عوارض جانبی قرص CLA

 • بیماری‌های گوارشی
 • التهاب
 • مشکلات کلیوی
 • احتمال ابتلا به کبد چرب
 • احتمال ابتلا به دیابت
 • مشکلات گوارشی
 • بازگشت وزن پس از قطع مصرف

قرص لاغری گلوکومانان (Glucomannan)

گلوکومانان، که از ریشه‌ی کنجاک به دست می‌آید، نوعی فیبر است که در بدن به ژل تبدیل شده و آب را جذب می‌کند. این ماده در شرق آسیا به عنوان درمانی برای مشکلات مختلف استفاده می‌شده است. مصرف منظم گلوکومانان قبل از غذا می‌تواند به کاهش وزن کمک کند، اما دارای عوارض جانبی خاص خود است.

عوارض جانبی گلوکومانان

 • التهاب
 • استفراغ
 • نفخ معده
 • مدفوع نرم

قرص لاغری ارلیستات: ونوستات یا زنیکال

ارلیستات، که با نام‌های تجاری مانند ونوستات و زنیکال شناخته می‌شود، یک داروی لاغری است که با مهار جذب چربی‌های موجود در غذا کار می‌کند. این عملکرد منجر به جذب کالری کمتر و کمک به کاهش وزن می‌شود. با این حال، مصرف طولانی‌مدت ارلیستات می‌تواند جذب ویتامین‌های محلول در چربی مانند ویتامین‌های E، D، A و K را مختل کند.

عوارض جانبی مصرف ونوستات

مصرف قرص ونوستات می‌تواند عوارض جانبی زیر را به دنبال داشته باشد:

 • مسمومیت کلیوی
 • بیماری‌های گوارشی
 • خارش چشم
 • دفع ویتامین‌های محلول در چربی از بدن
 • گرفتگی بینی
 • تب و لرز
 • ضعف و سرگیجه

لاغری

قرص لاغری کولئوس فورسکولین: مکمل گیاهی با تاثیرات و عوارض

کولئوس فورسکولین، یک مکمل گیاهی از خانواده نعناع، به کاهش وزن کمک می‌کند با تحریک تولید آنزیم‌های لیپاز و ادنوزین. این دارو برای افراد باردار، کمتر از ۱۸ سال و مبتلایان به کم‌خونی توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی قرص کولئوس فورسکولین

 • عفونت مثانه
 • فشار خون بالا
 • اگزما
 • بی‌خوابی
 • تشنج
 • آسم
 • خطر ابتلا به سرطان

قرص لاغری ال کارنیتین: محبوب اما با عوارض جانبی

ال کارنیتین، که اغلب برای کاهش وزن مصرف می‌شود، می‌تواند باعث بی‌اشتهایی عصبی شود، به ویژه زمانی که حساسیت فرد به لاغر شدن سبب کاهش شدید اشتها و سوء‌تغذیه شود.

عوارض جانبی قرص ال کارنیتین

 • حالت تهوع
 • استفراغ
 • گرفتگی عضلات
 • بیماری قلبی
 • بوی بد بدن

دارو و قرص و مکمل لاغری

قرص لاغری دارچین (سینامون)

قرص دارچین یا سینامون به تجزیه سریع‌تر قند و کربوهیدرات‌ها کمک می‌کند، جلوگیری از تبدیل آن‌ها به چربی‌های ذخیره‌شده در بدن. این دارو ممکن است با داروهای آنتی‌بیوتیک، رقیق‌کننده‌های خون، داروهای قلبی و دیابتی تداخل داشته باشد.

عوارض جانبی قرص دارچین

 • حساسیت و بیماری‌های آلرژیک
 • التهاب
 • سوء‌هاضمه
 • کاهش شدید قند خون

قرص لاغری هزال

قرص هزال، که یک داروی گیاهی است، می‌تواند در کنار ورزش و رژیم غذایی به کاهش وزن کمک کند. اما عوارض خاصی دارد، به ویژه پس از قطع مصرف آن.

عوارض جانبی قرص هزال

 • زخم معده
 • احتمال خونریزی معده
 • افزایش فشار خون
 • سنگ صفرا
 • انسداد روده
 • افزایش احتمال ابتلا به هپاتیت
 • مشکلات در جذب ویتامین‌های محلول در چربی

قرص لاغری سینفرین: مشتق پرتقال تلخ با عوارض جدی

سینفرین، که گاهی با نام پرتقال تلخ شناخته می‌شود، به افدرین مرتبط است. افدرین به دلیل عوارض جانبی جدی توسط FDA ممنوع شده است. سینفرین نیز ممکن است عوارض جانبی مشابهی داشته باشد، به ویژه در ارتباط با قلب و اعتیاد دارویی.

عوارض جانبی قرص سینفرین

 • مشکلات قلبی
 • بی‌اشتهایی عصبی
 • ضعف
 • سرگیجه
 • اعتیاد دارویی

قرص لاغری ابستاپ (Obestop)

قرص ابستاپ حاوی عصاره چای سبز، فیبرهای غذایی، کروم و کولین است. کافئین و چای سبز در این دارو به عنوان چربی‌سوزهای مؤثر شناخته می‌شوند. این دارو برای افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، بیماران کلیوی، افراد مبتلا به کبد چرب و فشار خون بالا توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی قرص ابستاپ

 • احتمال تشنج
 • بی‌خوابی
 • اضطراب
 • سردرد
 • اسهال
 • سرگیجه
 • نفخ
 • دلپیچه

مرگ در اثر اسلییو معده

قرص لاغری سفامادار

قرص سفامادار که از عصاره گیاهی تشکیل شده و به چربی‌سوزی کمک می‌کند، برای استفاده اطفال، خانم‌های باردار و شیرده توصیه نمی‌شود. این داروی لاغری تنها تا زمان مصرف موثر است و پس از قطع مصرف ممکن است باعث بازگشت وزن شود.

عوارض جانبی قرص سفامادار

 • نفخ
 • مشکلات گوارشی
 • بازگشت وزن پس از قطع مصرف

قرص گارسینیا کامبوجیا

این قرص با کنترل آنزیم‌های تولیدکننده چربی و افزایش سطح سروتونین، به کاهش اشتها کمک می‌کند. با این حال، تأثیر قابل توجهی بر کاهش وزن ندارد و می‌تواند مشکلات گوارشی ایجاد کند.

عوارض جانبی قرص گارسینیا کامبوجیا

 • سردرد
 • حالت تهوع
 • مشکلات پوستی
 • ناراحتی گوارشی
 • کاهش شدید قند خون

قرص لاغری کیتوزان

کیتوزان، که از ترکیبات پلی‌ساکاریدی تشکیل شده، مانند یک فیبر غذایی عمل می‌کند و با جذب چربی‌ها از جذب آن‌ها در بدن جلوگیری می‌کند. این دارو ممکن است جذب ویتامین‌های محلول در چربی را کاهش دهد و برای افرادی با سندرم سوء جذب مضر باشد.

عوارض جانبی مصرف کیتوزان

 • نفخ
 • یبوست
 • کاهش جذب ویتامین‌های محلول در چربی
 • مضر برای افراد با سندرم سوء جذب

قرص سرکه سیب: مکملی با پایه گیاهی

قرص سرکه سیب، که از مواد اولیه‌ی وارداتی از کانادا تولید می‌شود، به عنوان یک مکمل گیاهی برای کمک به کاهش وزن شناخته می‌شود. این محصول به افزایش متابولیسم و کاهش قند خون کمک می‌کند و حاوی پلی‌فنول‌هاست که موجب لاغری می‌شوند. با این حال، مصرف آن برای افراد مبتلا به آسم توصیه نمی‌شود.

اهمیت نوشیدن مقادیر کافی آب بعد از جراحی چاقی

عوارض جانبی قرص سرکه سیب

 • کمبود پتاسیم
 • سوء‌هاضمه
 • بیماری‌های گوارشی
 • تحریک گلو

مکمل اسلیم می

مکمل اسلیم می از ترکیبات گیاهی مانند چای سبز، گوارانا، گارسینیا، رودیولا و فلفل سیاه هندوستان ساخته شده است. این مکمل به افزایش متابولیسم کمک کرده و در نتیجه به کاهش چربی‌های بدن می‌انجامد.

عوارض جانبی قرص اسلیم می

 • کاهش آب بدن
 • افزایش فشار خون
 • افزایش ضربان قلب

قرص فت برنر: دارویی با ترکیبات گیاهی

قرص فت برنر، که یک داروی ایرانی است، با استفاده از ترکیباتی مانند ال کارنیتین، عصاره سرکه سیب، عصاره فلفل قرمز، و عصاره چای سبز، به افزایش سوخت و ساز بدن و کاهش اشتها کمک می‌کند. با این حال، وجود کافئین در این قرص می‌تواند باعث بی‌قراری، استرس و اختلالات خواب شود.

پاسخ به سوالات و نگرانی ها در رابطه با اسلیو معده

عوارض جانبی قرص فت برنر

 • بی‌خوابی
 • اضطراب
 • افسردگی
 • مشکلات گوارشی

قرص لاغری کربو اسلیم

کپسول کربو اسلیم، که از عصاره لوبیا قرمز، عصاره چای سبز و کروم ساخته شده است، با مهار جذب کربوهیدرات‌ها کمک به کاهش وزن می‌کند. با این حال، محدود کردن جذب کربوهیدرات می‌تواند به مشکلات تغذیه‌ای و گوارشی منجر شود.

عوارض جانبی مصرف کربواسلیم

 • حساسیت پوستی
 • خارش و تورم زبان
 • سردرد
 • نفخ
 • یبوست

قرص لاغری اسلیم کوئیک

اسلیم کوئیک یک مکمل دارویی است که به کاهش وزن از طریق کاهش اشتها و افزایش متابولیسم کمک می‌کند. این دارو همچنین آب بدن را دفع می‌کند و می‌تواند عوارض جانبی خطرناکی داشته باشد، از جمله کمبود مواد مغذی و ویتامین‌های مهم.

کالری - دکتر کبیری زاده

عوارض جانبی قرص لاغری اسلیم کوئیک

 • بی‌قراری
 • اضطراب
 • بی‌خوابی
 • تشنگی
 • اشتهای شدید
 • افزایش فشار خون
 • افزایش ضربان قلب
 • کاهش اشتها

بررسی روش های مختلف لاغری – داروهای لاغری، بوتاکس معده، حلقه معده، بالن معده

قرص لاغری ردوکیل

کپسول ردوکیل یک مکمل طبیعی و گیاهی است که با افت شدید قند خون به کاهش وزن کمک می‌کند. این افت شدید قند خون می‌تواند خطرناک باشد و فرد را به سمت پرخوری و در نتیجه بازگشت وزن سوق دهد.

عوارض جانبی مصرف ردوکیل

 • اسهال
 • کم آب شدن بدن
 • افت شدید قند خون
 • ضعف و بی‌حالی
 • سرگیجه

ویژگی‌های مشترک بین تمام داروهای لاغری نام برده شده

 • مکانیسم‌های متفاوتی برای کاهش وزن دارند. برخی از این داروها با افزایش متابولیسم بدن، برخی با کاهش اشتها و برخی دیگر با کاهش جذب چربی‌ها یا قندها به کاهش وزن کمک می‌کنند.
 • هیچ کدام از این داروها به تنهایی نمی‌توانند معجزه کنند. برای دستیابی به نتایج مطلوب، مصرف این داروها باید همراه با یک برنامه غذایی متعادل و منظم و همچنین یک برنامه ورزشی مناسب باشد.
 • عوارض جانبی بالقوه‌ای دارند. برخی از این عوارض جانبی خفیف و موقتی هستند، اما برخی دیگر جدی‌تر بوده و می‌توانند سلامت فرد را به خطر بیندازند.

عوارض جانبی شایع داروهای لاغری

 • مشکلات گوارشی مانند اسهال، یبوست، نفخ و حالت تهوع
 • سردرد، بی‌خوابی و اضطراب
 • افزایش ضربان قلب و فشار خون
 • خشک شدن دهان
 • کاهش سطح قند خون

گروه‌های پرخطر برای مصرف داروهای لاغری

 • افراد زیر ۱۸ سال
 • زنان باردار و شیرده
 • افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی، کلیوی، کبدی یا سایر بیماری‌های مزمن
 • افراد مبتلا به کم‌کاری تیروئید

داروهای لاغری می‌توانند به کاهش وزن کمک کنند، اما مصرف آن‌ها باید با احتیاط و تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه انجام شود. این داروها عوارض جانبی بالقوه‌ای دارند که می‌توانند بر سلامت فرد تاثیر بگذارند. همچنین، مهم است که توجه داشته باشید که داروهای لاغری به تنهایی نمی‌توانند معجزه کنند و برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید همراه با یک برنامه غذایی متعادل و منظم و همچنین یک برنامه ورزشی مناسب مصرف شوند.

میزان کالری مورد نیاز بدن

چکیده:

به پایان بررسی مختلف داروهای لاغری رسیدیم. مهم است که درک کنیم هیچ قرص لاغری تضمینی وجود ندارد. اگر چنین دارویی بود، کاهش وزن برای همه آسان می‌شد. در حقیقت، راه‌های سنتی مانند رژیم غذایی سالم و ورزش همچنان از موثرترین روش‌های کاهش وزن به شمار می‌روند، هرچند که زمان‌بر هستند.

در موارد خاص، به ویژه برای افراد با شاخص توده بدنی (BMI) بالای ۳۱، جراحی باریاتریک می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. این عمل‌های جراحی که معمولاً به روش لاپاروسکوپی انجام می‌شوند، دوره نقاهت کوتاهی دارند و می‌توانند نتایج چشمگیری در کاهش وزن به همراه داشته باشند.

جراحی لاغری ( اسلیو و بایپس معده)

اما باید همواره به یاد داشته باشیم که حتی بهترین داروهای لاغری نیز ممکن است عوارض جانبی خاص خود را داشته باشند و نیازمند ارزیابی دقیق و مشاوره با یک متخصص یا پزشک متخصص تغذیه قبل از مصرف هستند. انتخاب هر روش درمانی باید با توجه به شرایط فردی، سابقه پزشکی و اهداف بهداشتی افراد صورت گیرد تا بتوان به بهترین نتایج دست یافت.

منابع:

https://www.nih.gov/grants-funding

https://www.med.uni-freiburg.de/de/forschung/forschungsfoerderung/eu-international/national-institutes-of-health-nih-grants

https://www.newcastle.edu.au/research/support/services/grants-and-funding/apply/international-research-grants/national-institutes-of-health-nih

 

بررسی جامع عمل لاغری و نقش آن در مدیریت و درمان چاقی کلاس ۳

جراحی باریاتریک در تهران

عمل جراحی لاغری: راهکار علمی و تأیید شده برای کاهش وزن

مقدمه

در دنیای امروز که مسئله چاقی و تأثیرات آن بر سلامتی افراد به یک چالش جدی تبدیل شده است، راهکارهای متعددی برای مقابله با این مشکل ارائه شده‌اند. یکی از مؤثرترین روش‌ها در این زمینه، جراحی باریاتریک (عمل جراحی لاغری) است که به عنوان یک درمان پزشکی تایید شده، می‌تواند نقش کلیدی در کاهش وزن و بهبود شرایط مرتبط با چاقی ایفا کند. علاوه بر جراحی، درک مفهوم کالری و نحوه مدیریت آن نیز یکی دیگر از جنبه‌های مهم در مسیر کاهش وزن به شمار می‌آید. در این مقاله، ما به بررسی جامعی از جراحی چاقی، تأثیر آن بر بهبود بیماری‌های مرتبط و نقش حیاتی کالری در مدیریت وزن می‌پردازیم. هدف ما ارائه دیدگاهی عمیق و کاربردی درباره این موضوعات است تا خوانندگان بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد سلامت و تناسب اندام خود اتخاذ کنند.

عمل جراحی لاغری

عمل لاغری و نتایج مورد انتظار آن

جراحی چاقی به عنوان یک روش درمانی مؤثر و علمی، توسط مجامع پزشکی بین‌المللی تأیید شده است. این روش با هدف فراهم کردن راه‌حل‌های دائمی برای کاهش وزن و بهبود سلامت عمومی افراد چاق طراحی شده است. انتخاب دقیق و صحیح کاندیداها برای این روش درمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعمال جراحی شامل عمل اسلیو معده و بای پس معده می باشند.

معیار های ارزیابی کاندیداهای جراحی چاقی

تعیین فرد مناسب برای جراحی چاقی نیازمند ارزیابی دقیق و جامع است. این بررسی شامل مواردی چون سلامت کلی فرد، شاخص توده بدنی (BMI)، سابقه بیماری‌های مرتبط و میزان موفقیت در کاهش وزن با روش‌های غیرجراحی است.

کاندیدای ایده‌آل برای عمل لاغری معمولاً افرادی با BMI بالای ۴۰، یا کسانی با BMI بین ۳۵ تا ۴۰ همراه با بیماری‌های مرتبط با چاقی مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی هستند. ارزیابی روانی و توانایی فرد در پیروی از تغییرات سبک زندگی پس از جراحی نیز در انتخاب کاندیدا حائز اهمیت است.

اهمیت تعهد به تغییرات سبک زندگی به عنوان  کلید موفقیت در جراحی چاقی

تعهد به تغییر دائمی در رژیم غذایی و سبک زندگی پس از جراحی چاقی نقش بسزایی در موفقیت این روش درمانی دارد. تغییرات شامل پیروی از رژیم غذایی متعادل، افزایش فعالیت بدنی و شرکت منظم در جلسات پیگیری و حمایتی است.

انتخاب دقیق و مناسب کاندیداهای عمل لاغری بر اساس معیارهای پزشکی و روانی مشخص، تضمین‌کننده موفقیت این روش درمانی است. تعهد به ایجاد تغییرات مثبت و دائمی در سبک زندگی پس از جراحی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این فرایند درمانی به شمار می‌رود. دکتر یاسر کبیری زاده جراح باریتاتریک، یعد از مشاوره به صورت حضوری و غیر حضوری با افراد و تجویز آزمایشات، سونوگرافی، آندوسکوپی و مشاوره قلب، فرد را از ابعاد محتلف، مورد بررسی دقیق قرار می دهد، تا بتواند انتخابی دقیق برای فرد داشته باشد.

پاسخ به ۳۳ سوال مهم در رابطه با اسلیو معده!

یک درمان پایدار برای چاقی کلاس ۳

تأکید بر نقش جراحی چاقی در مقابله با چاقی کلاس ۳

مؤسسه ملی بهداشت (NIH) به اهمیت جراحی چاقی به عنوان روشی موثر برای درمان طولانی مدت چاقی کلاس ۳، شدیدترین فرم چاقی، تأکید دارد. این نوع چاقی، که با عوارض جدی و چالش‌های خاص خود همراه است، به رویکردهای قاطع و مؤثر درمانی نیاز دارد. کنترل نشدن این سطح از اضافه وزن می تواند مشکلات جدی و متعددی را برای فرد مبتلا ه چاقی کنترل نشده ایجاد کند.

ضرورت جراحی چاقی در مواجهه با چاقی کلاس ۳

در میان افرادی که با چاقی کلاس ۳ روبرو هستند، گزینه‌های کاهش وزن از طریق رژیم غذایی و ورزش محدود و گاهی ناکافی است. جراحی چاقی در این شرایط به عنوان یک راهکار عملی و مؤثر ارائه می‌شود که می‌تواند نتایج قابل توجهی به دنبال داشته باشد. به دلایل مختلف و اثبات شده، عمل چااقی، بعث کاهش وزن پایدار و قابل توجه در مدت کوتاهی بعد از جراحی اسلیو و بایپس معده می شود.

انواع مختلف عمل های لاغری کدام اند؟

گاسترکتومی اسلیو (گاسترکتومی آستینی) : یک گزینه جراحی کاهش وزن

چگونگی انجام اسلیو معده

گاسترکتومی اسلیو یا اسلیو معده، که به‌طور معمول تحت عنوان لاپاراسکوپی انجام می‌شود، شامل برداشتن حدود ۸۰ درصد از معده است. این روش با آزاد کردن معده از اندام‌های اطراف و تبدیل آن به شکل و اندازه‌ای شبیه به موز یا آستین انجام می‌شود.

همه چیز در رابطه با اعمال جراحی اسلیو و بای پس معده!

عملکرد اسلیو معده

معده جدید کوچکتر، ظرفیت کمتری برای نگهداری غذا و مایعات دارد، که به کاهش کالری مصرفی کمک می‌کند. همچنین، با برداشتن بخشی از معده که هورمون گرسنگی را تولید می‌کند، بر متابولیسم تأثیر گذار است.

جراحی اسلیو و بایپس معده تهران

مزایا و عوارض اسلیو معده

مزایای اسلیو معده

 • فنی ساده‌تر
 • زمان جراحی کوتاه‌تر
 • قابلیت انجام برای بیماران با شرایط پزشکی پرخطر
 • کاهش وزن موثر و بهبود شرایط مرتبط با چاقی

معایب اسلیو معده

 • غیرقابل برگشت
 • امکان ایجاد رفلاکس
 • تأثیر کمتر بر متابولیسم در مقایسه با روش‌های بای پس

بای پس معده Roux-en-Y (RYGB)

چگونگی انجام RYGB

RYGB شامل تقسیم معده به یک کیسه معده بالایی کوچکتر و دور زدن قسمت بزرگ‌تر است. روده کوچک نیز تقسیم و به کیسه معده جدید متصل می‌شود.

عملکرد RYGB

این روش باعث می‌شود که غذا کمتری ذخیره شود و جذب مواد مغذی کاهش یابد. تأثیر RYGB بر هورمون‌ها و متابولیسم، منجر به بهبود دیابت حتی قبل از کاهش وزن می‌شود.

مزایا و معایب RYGB

مزایای RYGB

 • کاهش وزن عالی و طولانی‌مدت
 • بهبود مشکلات مرتبط با چاقی

معایب RYGB

 • فنی پیچیده‌تر
 • خطر کمبود ویتامین و مواد معدنی
 • امکان انسداد روده کوچک
 • احتمال وجود سندرم دامپینگ

اسلیو بهتر است یا بایپس؟ بررسی و مقایسه مزایا و معایب اسلیو معده و بای پس معده+ مقایسه این دو روش!

انحراف بیلیوپانکراس با سوئیچ دوازدهه (BPD-DS)

چگونگی انجام BPD-DS

در این عمل لاغری، ابتدا کیسه معده آستین‌شکل ایجاد و سپس قسمتی از روده کوچک به خروجی معده جدید متصل می‌شود.

عملکرد BPD-DS

معده کوچکتر باعث می‌شود بیماران کمتر غذا بخورند و کالری کمتری جذب کنند. این روش برای درمان دیابت نوع ۲ بسیار موثر است.

عمل جراحی لاغری تهران

مزایا و معایب BPD-DS

مزایای BPD-DS

 • بهترین نتایج برای کاهش وزن و درمان دیابت نوع ۲
 • کاهش گرسنگی و افزایش احساس سیری

معایب BPD-DS

 • فنی پیچیده‌تر
 • نیاز به زمان عمل بیشتر
 • بالاترین میزان سوءجذب و خطر کمبود ویتامین

بایپس معده تهران سعادت آباد - بهترین جراح چاقی

بای پس تک آناستوموز دئودنوایلیال با اسلیو معده (SADI-S)

چگونگی انجام SADI-S

این عمل لاغری شبیه BPD-DS است اما با یک اتصال روده ساده‌تر و زمان عمل کوتاه‌تر.

عملکرد SADI-S

غذا از کیسه معده مستقیماً به قسمت دوم روده کوچک می‌رود، که این به جذب کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی کمک می‌کند.

مزایا و معایب SADI-S

مزایای SADI-S

 • زمان عمل کوتاه‌تر
 • موثر برای کاهش وزن طولانی مدت و بهبود دیابت نوع ۲

معایب SADI-S

 • داده‌ها و نتایج نسبت به سایر روش‌ها کمتر است
 • احتمال ایجاد رفلاکس
 • امکان اجابت مزاج شل و مکرر

علل عدم موفقیت در عمل جراحی لاغری: چگونه جلوی بازگشت وزن را بگیریم؟

جراحی کاهش وزن ممکن است همیشه نتایج مطلوب را به همراه نداشته باشد. گاهی اوقات، علی‌رغم انجام این جراحی، افراد نتوانند به اندازه کافی وزن کم کنند یا حتی به وزن قبلی خود بازگردند.

اهمیت پیروی از توصیه‌های پزشکی پس از جراحی چاقی

یکی از دلایل عمده بازگشت وزن پس از جراحی، عدم پیروی از دستورالعمل‌های پزشکی است. این شامل نادیده گرفتن توصیه‌های جراح در مورد انتخاب سبک زندگی سالم، از جمله انجام فعالیت بدنی منظم و خوردن غذاهای سالم است.

پشیمانی پس از عمل اسلیو و بایپس معده عوامل، دلایل و راهکارها

اهمیت مراجعه به پزشک در صورت عدم کاهش وزن

نقش حیاتی ویزیت‌های پیگیری

ویزیت‌های پیگیری پس از جراحی باریاتریک نقش حیاتی در موفقیت طولانی‌مدت جراحی دارند. این جلسات به جراح اجازه می‌دهد تا پیشرفت شما را کنترل کند و به شناسایی و رفع موانع احتمالی که ممکن است بر روند کاهش وزن شما تأثیر بگذارد، بپردازد.

اهمیت مراجعه فوری به جراح در صورت بروز مشکل

در صورتی که متوجه شدید که وزن کم نمی‌کنید یا با عوارض شدید مواجه هستید، باید فوراً به جراح لاغری خود مراجعه کنید. پزشک شما می‌تواند وضعیت کاهش وزن را بررسی کرده و راهکارهای مناسب را ارائه دهد.

با توجه به این نکات، می‌توانید به افزایش احتمال موفقیت در جراحی کاهش وزن و جلوگیری از بازگشت وزن کمک کنید.

چاقی و تخمدان پلی کیستیک - اسلیو و بایپس معده

اهمیت رژیم غذایی سالم و تغییرات سبک زندگی پس از عمل جراحی لاغری

پس از عمل جراحی لاغری، بیماران به پیروی از رژیم‌های غذایی سالم و ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی تشویق می‌شوند. این تغییرات، به همراه کاهش ظرفیت معده و تغییرات متابولیک، نقش مهمی در دستیابی به کاهش وزن پایدار دارند. یکی از نکات مهمی که می بایست به آن توجه شود، این است که برخی افراد، به این موضوع اینگونه فکر می کنند، که بعد از اینکه تحت جراحی چاقی قرار گرفتند و به کاهش وزن  دست پیدا کردن، اکنون می توانند، بدون رعایت و در نظر گرفتن اصول تغذیه مانند کالری مورد نیاز بدن و تناسب آن با کالری مصرفی، می توانند همیشه از نتیجه ی آن لذا ببرند. اهمییت تغذیه، بعد از اسلییو و بایپس معده، نسبت به قبل از عمل، بیشتر است. زیرا که با حجم و جذب محدود مواد غذایی، انتخب آن ها در سبد غذایی فرد می بایست با دقت تمام انجام بگیرد تا فرد همیشه از نتایج این تغییر در زندگی خود لذت ببرد. کیفیت پوست، مو، سطح انرژی، خل و خو و بسیااری از موارد دیگر مستقیما با تغذیه مرتبط هستند. 

نشتی معده بعد از عمل جراحی لاغری- عوارض اسلیو و بایپس معده

عمل جراحی لاغری، بر بیماری های همراه با چاقی چه تاثیری دارد؟

جراحی چاقی نه تنها در کاهش وزن مؤثر است، بلکه در بهبود شرایط پزشکی مرتبط با چاقی نیز نقش دارد. این شامل بهبودی در بیماری‌هایی چون دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی و آپنه خواب  است و حتی ممکن است برخی از انواع سرطان را تحت تأثیر قرار دهد.

جراحی چاقی به عنوان یک اقدام پزشکی جدی، با ایجاد تغییرات در ساختار دستگاه گوارش و تشویق به پیروی از یک رژیم غذایی سالم، به افراد کمک می‌کند تا به کاهش وزن مؤثر و سلامت پایدار دست یابند. این درمان نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه تأثیر مهمی بر بهبود کیفیت کلی زندگی و سلامت بیماران دارد. بسیاری از افراد از نتایج آزمایشات، چکاپ و سونوگرافی خود، بعد از عمل، شکفت زده می شوند. مشکلاتی مانند، کبد چرب، دیابت، افسردگی، نااباروری و … امکان بهبود بعد از ایین راهکاار لاغری را دارند. 

جراحی چاقی باعث درمان و بهبود دیابت

جراحی چاقی: یک استراتژی مؤثر برای مقابله با بیماری‌های مرتبط با چاقی

چاقی و تأثیر آن بر سلامتی

چاقی به عنوان یک مسئله بهداشتی جدی، با انواع بیماری‌های مزمن و تهدیدکننده زندگی از جمله مشکلاتی نظیر کلسترول بالا، فشار خون بالا، قند خون بالا، دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی، بیماری کلیوی، آپنه انسدادی خواب، آرتروز، بیماری کبد چرب و افزایش خطر ابتلا به سرطان ارتباط دارد.

نقش جراحی چاقی در بهبود بیماری‌های مرتبط

جراحی چاقی به عنوان روشی مؤثر در کاهش وزن، در بهبود شرایط بیماری‌های مرتبط با چاقی نقش بسزایی دارد. با کاهش وزن پس از جراحی، بسیاری از این بیماری‌ها بهبود یافته یا خطر ابتلا به آن‌ها کاهش می‌یابد.

اهمیت استراتژیک جراحی در مدیریت چاقی

این بهبود وضعیت سلامت نشان می‌دهد که جراحی چاقی نه تنها به عنوان راهکاری برای کاهش وزن بلکه به عنوان یک استراتژی مهم در مدیریت سلامتی در مواجهه با بیماری‌های مرتبط با چاقی عمل می‌کند. این رویکرد به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کرده و خطر ابتلا به عوارض جدی را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی: تأثیر گسترده جراحی چاقی

جراحی چاقی، به عنوان یک روش علمی معتبر و تأیید شده توسط مجامع پزشکی، نقش مهمی در بهبود و درمان بیماری‌های مرتبط با چاقی ایفا می‌کند. انتخاب صحیح کاندیداها و اجرای دقیق این روش درمانی می‌تواند به کاهش وزن مؤثر و ارتقاء سطح سلامت کلی بیماران کمک کند.

بهترین جراح چاقی - عمل جراحی لاغری در تهران

کالری: کلیدی برای مدیریت وزن

تعریف کالری و نقش آن در انرژی بدن

کالری واحد اندازه‌گیری میزان انرژی موجود در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها است. این انرژی، معمولاً به صورت کیلوکالری (kcal) بر روی بسته‌بندی‌های مواد غذایی قید می‌شود و نشان‌دهنده میزان انرژی‌ای است که بدن برای انجام فعالیت‌های روزمره از آن بهره می‌برد.

اهمیت شمارش کالری در فرآیند کاهش وزن

برای افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند، شمارش کالری بسیار مهم است. زمانی که مصرف کالری بیشتر از نیاز روزانه بدن باشد، این کالری‌های اضافی به صورت چربی در بدن ذخیره می‌شوند، که می‌تواند منجر به افزایش وزن شود.

چگونگی تأثیر مصرف کالری بر وزن بدن

مصرف کالری بیشتر از نیاز روزانه منجر به ذخیره‌سازی کالری‌های اضافی به شکل چربی می‌شود. این روند، در صورت تداوم، به تجمع چربی و در نتیجه، افزایش وزن منجر می‌گردد. این نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد کالری نسبت به نیاز بدن می‌تواند به افزایش وزن بیانجامد.

اهمیت کنترل مصرف کالری

کنترل و شمارش کالری یک ابزار مهم در کاهش وزن و حفظ وزن سالم است. با آگاهی از میزان کالری مصرفی و تطابق آن با نیازهای انرژی بدن، می‌توان چربی انباشته شده را کاهش داده و به وزن ایده‌آل رسید. این رویکرد نقش مهمی در مدیریت وزن و دستیابی به سلامت بلندمدت دارد.

اهمیت کالری شماری بعد اسلیو و بایپس

پرسش‌ و پاسخ‌های مهم درباره عمل لاغری و مدیریت وزن

چه نوع جراحی برای درمان چاقی استفاده می‌شود؟

پاسخ: جراحی چاقی شامل اسلیو و بایپس معده.

عمل جراحی لاغری چگونه به کاهش وزن کمک می‌کند؟

پاسخ: این جراحی با تغییر ساختار دستگاه گوارش، کاهش ظرفیت معده و بهبود مدیریت کالری به کاهش وزن کمک می‌کند.

چه کسانی کاندید مناسبی برای جراحی چاقی هستند؟

پاسخ: افراد با BMI بالای ۴۰ یا افرادی با BMI بین ۳۵ تا ۴۰ که دارای بیماری‌های مرتبط با چاقی هستند.

عمل جراحی لاغری برای چه نوع چاقی توصیه می‌شود؟

پاسخ: چاقی کلاس ۳ یا چاقی شدید اسلیو و انواع بای پس معده، بسته به شرایط اختصاصی فرد می توانند برای او مناسب باشند.

عمل جراحی لاغری چه تأثیری بر بیماری‌های مرتبط با چاقی دارد؟

پاسخ: این جراحی به بهبود بیماری‌هایی مانند دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی کمک کرده و خطر ابتلا به آن‌ها را کاهش می‌دهد.

چگونه گاسترکتومی اسلیو انجام می‌شود و چه تأثیری بر بدن دارد؟

پاسخ: گاسترکتومی اسلیو شامل برداشتن حدود ۸۰% معده است و باعث می‌شود که معده جدید کوچکتر با ظرفیت کمتر برای نگهداری غذا و مایعات داشته باشد. این به کاهش کالری مصرفی و تأثیرگذاری بر متابولیسم کمک می‌کند.

چه مزایا و معایبی در اسلیو معده وجود دارد؟

پاسخ: مزایای اسلیو معده شامل فنی ساده‌تر بودن، زمان جراحی کوتاه‌تر، قابلیت انجام برای بیماران با شرایط پزشکی پرخطر و کاهش وزن موثر است. معایب آن شامل غیرقابل برگشت بودن، امکان ایجاد رفلاکس و تأثیر کمتر بر متابولیسم در مقایسه با روش‌های بای پس است.

عمل جراحی لاغری در بیمارستان دولتی

 بای پس معده Roux-en-Y چگونه عمل می‌کند و چه مزایا و معایبی دارد؟

پاسخ: RYGB شامل تقسیم معده به یک کیسه معده بالایی کوچکتر و دور زدن قسمت بزرگ‌تر است. این روش باعث می‌شود که غذا کمتری ذخیره شود و جذب مواد مغذی کاهش یابد. مزایای آن شامل کاهش وزن عالی و طولانی‌مدت و بهبود مشکلات مرتبط با چاقی است، در حالی که معایب آن شامل فنی پیچیده‌تر بودن، خطر کمبود ویتامین و مواد معدنی و احتمال انسداد روده کوچک است.

انحراف بیلیوپانکراس با سوئیچ دوازدهه چیست و چه تأثیراتی دارد؟

پاسخ: BPD-DS شامل ایجاد یک کیسه معده آستین‌شکل و اتصال قسمتی از روده کوچک به خروجی معده جدید است. این عمل لاغری باعث می‌شود بیماران کمتر غذا بخورند و کالری کمتری جذب کنند، که به کاهش وزن و درمان دیابت نوع ۲ کمک می‌کند.

بای پس تک آناستوموز دئودنوایلیال با اسلیو معده چگونه کار می‌کند و چه مزایا و معایبی دارد؟

پاسخ: SADI-S شبیه BPD-DS است اما با یک اتصال روده ساده‌تر و زمان عمل کوتاه‌تر. غذا از کیسه معده مستقیماً به قسمت دوم روده کوچک می‌رود، که به جذب کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی کمک می‌کند. مزایای آن شامل زمان عمل کوتاه‌تر و موثر بودن برای کاهش وزن طولانی مدت و بهبود دیابت نوع ۲ است، در حالی که معایب آن شامل داده‌ها و نتایج کمتر، احتمال ایجاد رفلاکس و امکان اجابت مزاج شل و مکرر است.

چرا بعضی افراد پس از عمل جراحی لاغری به اندازه کافی وزن کم نمی‌کنند یا دوباره به وزن قبلی خود بازمی‌گردند؟

پاسخ: عدم کاهش وزن کافی یا بازگشت به وزن قبلی ممکن است به دلیل عدم پیروی از دستورالعمل‌های پزشکی پس از جراحی باشد. این شامل نادیده گرفتن توصیه‌های جراح مانند انجام فعالیت بدنی منظم و خوردن غذاهای سالم است.

چرا ویزیت‌های پیگیری پس از عمل جراحی لاغری مهم هستند؟

پاسخ: ویزیت‌های پیگیری پس از جراحی نقش حیاتی در موفقیت طولانی‌مدت جراحی دارند. این جلسات به جراح این فرصت را می‌دهند که پیشرفت بیمار را کنترل کند و به شناسایی و رفع موانع احتمالی که ممکن است بر روند کاهش وزن تأثیر بگذارند، بپردازند.

 چه زمانی باید فوراً به جراح چاقی مراجعه کنیم؟

پاسخ: در صورتی که فرد متوجه شود که وزن کم نمی‌کند یا با عوارض شدید مواجه است، باید فوراً به جراح چاقی مراجعه کند. پزشک می‌تواند وضعیت کاهش وزن را بررسی کرده و راهکارهای مناسب را ارائه دهد.

چرا پیروی از رژیم غذایی سالم و تغییرات سبک زندگی پس از جراحی چاقی مهم است؟

پاسخ: پیروی از رژیم‌های غذایی سالم و ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی پس از عمل لاغری، نقش مهمی در دستیابی به کاهش وزن پایدار دارند. این تغییرات به همراه کاهش ظرفیت معده و تغییرات متابولیک به کاهش وزن کمک می‌کنند.

 

منابع:

جراحی چاقی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد (wikipedia.org)

Bariatric surgery – Wikipedia

Is development in bariatric surgery in Germany compatible with international standards? A review of 16 years of data | Updates in Surgery (springer.com)

Bariatric Surgery: Types, Costs, and Results (healthline.com)

پاسخ به ۳۳ سوال مهم در رابطه با اسلیو معده یا عمل کوچک کردن معده برای لاغری!

پاسخ به سوالات و نگرانی ها در رابطه با اسلیو معده

پاسخ به نگرانی ها و دغدغه های افراد در رابطه با عمل کوچک کردن معده برای لاغری!

مقدمه

“جراحی اسلیو معده، گامی بزرگ در مسیر کاهش وزن و بهبود سلامتی برای بسیاری از افراد است. این روش جراحی، که به عنوان یکی از روش‌های موثر باریاتریک شناخته می‌شود، می‌تواند تغییرات چشمگیری در سبک زندگی و تغذیه فرد به همراه داشته باشد. در این مقدمه، ما به بررسی جوانب مختلف جراحی اسلیو معده از جمله آمادگی قبل از جراحی، مراحل بهبودی و بازگشت به زندگی روزمره، و اهمیت رژیم غذایی و ورزش پس از جراحی می‌پردازیم. هدف ما ارائه اطلاعات جامع و کاربردی برای کمک به افرادی است که در نظر دارند این جراحی را انجام دهند یا به تازگی آن را پشت سر گذاشته‌اند، تا بتوانند به بهترین نتایج دست یابند و سلامتی خود را بهبود بخشند.”

۱٫آیا پس از جراحی اسلیو معده می‌توان به رژیم غذایی عادی بازگشت؟

حدود ۷ تا ۸ هفته پس از انجام جراحی اسلیو معده، شما قادر خواهید بود تا به تدریج به رژیم غذایی عادی و مصرف غذاهای جامد بازگردید. معده جدید شما امکان خوردن انواع مختلف غذاها با بافت‌های گوناگون را فراهم می‌کند. توصیه می‌شود روزانه سه وعده غذایی متعادل و مغذی مصرف کنید. میزان کالری دریافتی شما باید بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوکالری در روز باشد. این رژیم غذایی به شما کمک می‌کند تا ضمن حفظ سلامتی، به نتایج مطلوب کاهش وزن دست یابید.

مشاوره عمل اسلیو و بایپس معده

۲٫ چه معایب و خطراتی در جراحی اسلیو معده وجود دارد؟

پاسخ: جراحی اسلیو معده، همانند هر عمل جراحی دیگری، می‌تواند با خطرات و عوارضی همراه باشد. این خطرات شامل موارد زیر می‌شوند:

 • خونریزی بیش از حد: در برخی موارد، ممکن است خونریزی بیشتری نسبت به حد معمول در حین یا پس از جراحی رخ دهد.
 • عفونت: هر عمل جراحی احتمال بروز عفونت را به همراه دارد، و جراحی اسلیو معده نیز از این قاعده مستثنی نیست.
 • واکنش‌های نامطلوب به بیهوشی: برخی افراد ممکن است به داروهای بیهوشی واکنش‌های نامطلوب نشان دهند.
 • لخته‌های خونی: ایجاد لخته‌های خون در پاها یا ریه‌ها، که می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود.
 • مشکلات تنفسی یا ریوی: در برخی موارد، مشکلات تنفسی یا ریوی ممکن است پس از جراحی رخ دهد.
 • نشت از لبه برش معده: یکی از جدی‌ترین عوارض این جراحی، نشت محتویات معده از ناحیه‌ای که برش خورده است، می‌باشد که می‌تواند به عفونت و سایر مشکلات جدی منجر شود.

این خطرات نیازمند ارزیابی دقیق توسط پزشک و بررسی‌های پیش از عمل هستند تا اطمینان حاصل شود که فواید جراحی برای بیمار بیشتر از ریسک‌های آن است.

بالون یا بالن معده

۴٫ده سال پس از جراحی اسلیو معده، چه تغییراتی در وزن بیماران رخ می‌دهد؟

پاسخ: بر اساس مطالعات متعدد، ده سال پس از انجام جراحی اسلیو معده، به طور میانگین بیماران توانسته‌اند حدود ۵۵ درصد از وزن اضافی خود را که قبل از جراحی داشته‌اند، حفظ کنند و از دست ندهند. این نتیجه نشان‌دهنده اثربخشی طولانی‌مدت جراحی اسلیو معده در کاهش وزن است. با این حال، موفقیت در حفظ وزن کاهش یافته به تلاش‌های مداوم بیمار برای رعایت یک سبک زندگی سالم و متعادل، شامل رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی منظم، بستگی دارد.

۵٫تفاوت بین جراحی اسلیو معده و گاسترکتومی اسلیو چیست؟

جواب: در واقع، هیچ تفاوتی بین جراحی اسلیو معده و گاسترکتومی اسلیو وجود ندارد. این دو اصطلاح به یک روش جراحی اشاره دارند. جراحی اسلیو معده، که با نام گاسترکتومی اسلیو نیز شناخته می‌شود، یک روش جراحی باریاتریک است. در این عمل، بخش بزرگی از معده برداشته می‌شود و تنها یک بخش باریک و طویل به شکل “آستین” یا “اسلیو” باقی می‌ماند. کاهش حجم معده به محدود کردن میزان کالری دریافتی و کاهش سیگنال‌های گرسنگی کمک می‌کند.

۶٫طول عمر جراحی اسلیو معده چقدر است؟

جواب: جراحی اسلیو معده یک روش دائمی است و تا پایان عمر باقی می‌ماند. این عمل قابل برگشت نیست.

۷٫ آیا پس از جراحی اسلیو معده، غذاهایی وجود دارند که دیگر نمی‌توان خورد؟

جواب: بله، پس از جراحی اسلیو معده، برخی از غذاها وجود دارند که معمولاً توصیه می‌شود از خوردن آن‌ها اجتناب شود. این غذاها شامل:

 • غذاهایی که جویدن آن‌ها دشوار است: این نوع غذاها همچنین برای هضم سخت‌تر هستند.
 • غذاهای فیبردار: برخی از انواع میوه‌ها و سبزیجات که دارای فیبر بالایی هستند.
 • آجیل و دانه‌ها: این مواد غذایی ممکن است هضم آن‌ها برای معده جدید دشوار باشد.

این توصیه‌ها به منظور کمک به بهبودی بهتر و جلوگیری از مشکلات گوارشی پس از جراحی ارائه می‌شوند. همیشه بهتر است بیماران پس از جراحی با پزشک یا متخصص تغذیه خود در مورد رژیم غذایی مناسب مشورت کنند.

درمان چاقی با اسلیو و بایپس معده

۸٫کدام روش جراحی کاهش وزن ایمن‌ترین است؟

جواب: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در مورد مزایا و خطرات جراحی‌های کاهش وزن، گاسترکتومی عمودی اسلیو (Vertical Sleeve Gastrectomy) به عنوان ایمن‌ترین روش جراحی در میان سایر جراحی‌های کاهش وزن شناخته می‌شود. این جراحی باعث کوچک شدن معده می‌شود که در نتیجه موجب می‌گردد فرد کمتر غذا بخورد. با این حال، همانند اکثر روش‌های جراحی، خطر عوارض جانبی و مشکلات احتمالی وجود دارد.

۹٫ آیا می‌توان جراحی اسلیو معده را برگرداند؟

جواب: خیر، جراحی اسلیو معده یک روش دائمی است و قابل برگشت نیست. در این جراحی، بخش قابل توجهی از معده برداشته می‌شود و این تغییرات قابل بازگشت نیستند. این در تضاد با روش‌هایی مانند باند گذاری قابل تنظیم معده و بای‌پس معده است که در برخی موارد می‌توانند قابل تعدیل یا برگشت باشند. اکثر بیماران پس از یک دوره بهبودی مناسب، می‌توانند انواع مختلفی از غذاها از جمله گوشت‌ها و سبزیجات فیبردار را بدون مشکل مصرف کنند.

۱۰٫ جراحی اسلیو معده برای چه کسانی مناسب است؟

جواب: پزشکان ممکن است جراحی اسلیو معده را برای افرادی که دچار چاقی مفرط هستند و شاخص توده بدنی (BMI) آن‌ها بیش از ۴۰ است، توصیه کنند. همچنین، این جراحی ممکن است برای افرادی با BMI بین ۳۵ تا ۴۰ که دارای شرایط پزشکی خاصی مانند آپنه خواب، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی، یا دیابت نوع ۲ هستند، توصیه شود. این روش به عنوان یک گزینه درمانی برای کاهش وزن و بهبود شرایط سلامتی در نظر گرفته می‌شود، به ویژه در مواردی که روش‌های دیگر کاهش وزن مانند رژیم غذایی و ورزش، نتایج مطلوبی نداشته‌اند.

۱۱٫آیا پس از جراحی اسلیو معده ممکن است وزن اضافه کنم؟

جواب: بله، افزایش وزن کوچک ۱ تا ۲ سال پس از جراحی امری طبیعی و انتظار می‌رود. یک زیرمجموعه از بیماران ممکن است بیشتر وزن از دست رفته خود را در چند سال پس از جراحی اسلیو معده بازیابند. افزایش وزن قابل توجه می‌تواند منجر به بازگشت بیماری‌های همراه با چاقی و کاهش کیفیت زندگی شود. به همین دلیل، مهم است که بیماران پس از جراحی به دنبال یک سبک زندگی سالم باشند و به توصیه‌های تغذیه‌ای و ورزشی پزشک خود پایبند باشند تا از افزایش وزن مجدد جلوگیری کنند.

اشلیو و بایپس معده با بیمه توسط بهترین دکتر اسلیو و بایپس معده یاسر کبیری زاده

۱۲٫درد ناشی از جراحی اسلیو معده چقدر است؟

جواب: در حالی که حساسیت به درد در بین بیماران متفاوت است، اکثر بیماران ما گزارش می‌دهند که چند ساعت پس از جراحی درد کمی را تجربه می‌کنند و تقریباً در روز بعد از جراحی نیاز به مصرف داروهای مسکن ندارند. این نشان می‌دهد که درد ناشی از جراحی اسلیو معده معمولاً قابل کنترل است و با مراقبت‌های مناسب پس از عمل، بیماران می‌توانند به راحتی از پس آن برآیند.

آیا عمل اسلیو و بایپس معده درد دارد؟

۱۳٫ آیا جراحی اسلیو معده ارزش ریسک کردن را دارد؟

جواب: بله، برای بسیاری از افراد، جراحی اسلیو معده می‌تواند یک انتخاب مقرون‌به‌صرفه باشد که دارای مزایای زیادی است. این روش جراحی دارای ریسک پایین و نرخ موفقیت بالایی است. با این حال، تصمیم‌گیری برای انجام جراحی اسلیو معده باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و مشورت با پزشک متخصص صورت گیرد. این جراحی می‌تواند به کاهش وزن قابل توجه، بهبود بیماری‌های مرتبط با چاقی مانند دیابت نوع ۲ و فشار خون بالا کمک کند و در نهایت به افزایش کیفیت زندگی منجر شود. اما همانند هر جراحی دیگری، دارای خطرات و عوارض احتمالی است که باید در نظر گرفته شوند.

۱۴٫چرا نمی‌توان پس از جراحی اسلیو معده برنج خورد؟

جواب: پس از جراحی اسلیو معده، برخی غذاها مانند نان، برنج و ماکارونی، با وجود اینکه نرم هستند، اما به هم چسبیده و می‌توانند باعث ایجاد حالت تهوع در بیماران شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود از مصرف آن‌ها اجتناب شود. رژیم غذایی نرم برای دو هفته پس از جراحی توصیه می‌شود. شش هفته پس از جراحی باریاتریک، بیماران شروع به اضافه کردن سایر غذاها مانند سالادها، سبزیجات خام و سایر گوشت‌ها به رژیم غذایی خود می‌کنند. این اقدامات به منظور جلوگیری از مشکلات هضمی و تسهیل فرآیند بهبودی پس از جراحی انجام می‌شود.

زمان مناسب برای مصرف برنج پس از عمل اسلیو و بای پس معده

تصویری که به نمایش رابطه بین استرس، چاقی و افسردگی می‌پردازد، در بالا قابل مشاهده است. این تصویر به طور نمادین این ارتباط را به تصویر می‌کشد.

۱۵٫چرا نمی‌توان پس از جراحی اسلیو معده میوه خورد؟

جواب: در حالی که میوه‌ها منبع مهمی از مواد مغذی و ویتامین‌ها هستند و برای حفظ سلامت بدن ضروری می‌باشند، در مورد جراحی‌های کاهش وزن مانند اسلیو معده، مصرف بیش از حد آن‌ها می‌تواند مشکل‌ساز باشد. علت اصلی این است که بسیاری از میوه‌ها دارای میزان بالایی از قند و کربوهیدرات هستند. پس از جراحی اسلیو معده، مهم است که بیماران مصرف قند و کربوهیدرات خود را کنترل کنند تا به اهداف کاهش وزن خود دست یابند و از بازگشت وزن جلوگیری کنند. به همین دلیل، ممکن است توصیه شود که مصرف میوه‌ها در دوره اولیه پس از جراحی محدود شود و به تدریج و با دقت به رژیم غذایی بازگردانده شوند.

۱۶٫ آیا می‌توانم پس از جراحی اسلیو معده چای بنوشم؟

جواب: بله، نوشیدن مایعاتی مانند چای، قهوه، آبمیوه‌های رقیق و آب پس از جراحی اسلیو معده مشکلی ندارد. با این حال، مهم است که این نوشیدنی‌ها علاوه بر مایعات پروتئینی باشند، نه جایگزین آن‌ها. شروع با نوشیدن به صورت جرعه‌های کوچک توصیه می‌شود. اگر این روش برای شما راحت است، به تدریج میزان مصرف در هر بار را افزایش دهید. مراقب باشید که نوشیدنی‌ها را به سرعت و به صورت یکجا ننوشید، زیرا این کار می‌تواند باعث حالت تهوع شود.

۱۷٫ چه کسانی نمی‌توانند جراحی اسلیو معده انجام دهند؟

جواب: افرادی که دارای شرایط زیر هستند، احتمالاً نمی‌توانند جراحی اسلیو معده انجام دهند:

 • اختلالات انعقاد خون: افرادی که دارای مشکلات در انعقاد خون هستند، ممکن است خطر بیشتری برای خونریزی در طول و پس از جراحی داشته باشند.
 • بیماری‌های قلبی شدید که استفاده ایمن از بیهوشی را محدود می‌کند: افرادی که دارای بیماری‌های قلبی جدی هستند و نمی‌توانند به دلیل خطرات مرتبط با بیهوشی، تحت عمل جراحی قرار گیرند.
 • سایر شرایطی که خطر استفاده از بیهوشی را افزایش می‌دهند: برخی شرایط پزشکی دیگر ممکن است خطرات مرتبط با استفاده از بیهوشی را افزایش دهند و جراحی را برای فرد نامناسب سازند.

۱۸٫ آیا جراحی اسلیو معده بر کیفیت اسپرم تأثیر می‌گذارد؟

جواب: بر اساس اطلاعات موجود، جراحی اسلیو معده می‌تواند بر برخی پارامترهای اسپرم تأثیر بگذارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پس از جراحی، کل تعداد اسپرم‌ها، تعداد اسپرم‌های با شکل طبیعی و فرگمانتاسیون DNA کاهش یافته است. در مقابل، حجم اسپرم، تحرک و قابلیت زنده ماندن اسپرم تغییر چشمگیری نشان نداده‌اند. این تغییرات ممکن است ناشی از تغییرات در وزن بدن و سایر تغییرات متابولیکی باشد که پس از جراحی اسلیو معده رخ می‌دهند. برای درک بهتر این تغییرات و تأثیرات آن بر باروری، مشورت با متخصص اورولوژی یا متخصص باروری توصیه می‌شود.

تصویری که نمایانگر تأثیرات بالقوه داروهای ضد افسردگی بر وزن بدن است، در بالا قابل مشاهده است. این تصویر به طور نمادین تعادل بین مصرف دارو و مدیریت وزن بدن را به تصویر می‌کشد.

۱۹٫ آیا معده پس از عمل کوچک کردن معده برای لاغری دوباره رشد می‌کند و به حالت اولیه بازمی‌گردد؟

جواب: واقعیت این است که معده قابلیت کشیدگی دارد – طراحی شده است تا هنگام خوردن غذا کشیده شود – اما همچنین قابلیت انقباض نیز دارد. با این حال، مهم است بدانیم که کشیدگی مکرر معده می‌تواند منجر به افزایش دائمی در اندازه معده شود، و این می‌تواند به افزایش وزن منجر شود. پس از جراحی اسلیو معده، معده به طور کامل به حجم اولیه خود بازنمی‌گردد، اما ممکن است در صورت عدم رعایت رژیم غذایی مناسب و مصرف غذاهای حجیم به مرور زمان کمی افزایش حجم پیدا کند.

۲۰٫ آیا می‌توانم پس از جراحی اسلیو معده شکلات بخورم؟

جواب: توصیه می‌شود که از مصرف غذاهای بسیار شیرین مانند شکلات، آبنبات‌ها و نوشیدنی‌های با قند بالا پرهیز کنید، همچنین از غذاهای بسیار چرب یا فرآوری شده برای جلوگیری از عوارض ناخوشایند سندرم دامپینگ اجتناب نمایید. سندرم دامپینگ یک عارضه جانبی است که می‌تواند پس از جراحی‌های کاهش وزن رخ دهد و باعث حالت تهوع، سرگیجه، تعریق و احساس ناراحتی در معده شود، به ویژه پس از خوردن غذاهای بسیار شیرین یا چرب. بنابراین، مصرف شکلات و سایر مواد غذایی شیرین باید به حداقل رسانده شود یا با احتیاط انجام شود.

بهترین جراح و دکتر اسلیو و بایپس معده

۲۱٫آیا پس از جراحی اسلیو معده، فرآیند کاهش وزن متوقف می‌شود؟

جواب: بله، معمولاً کاهش وزن در حدود یک سال پس از جراحی اسلیو معده ثابت می‌شود. بیماران باریاتریک به طور نامحدود وزن کم نمی‌کنند، زیرا به نقطه تعادلی بین مصرف انرژی و میزان مصرف انرژی می‌رسند. پس از رسیدن به این نقطه تعادل، کاهش وزن متوقف می‌شود و بیماران باید برای حفظ وزن جدید خود به یک سبک زندگی سالم و رژیم غذایی مناسب ادامه دهند.

۲۲٫کدام جراحی کاهش وزن بدون خطر مرگ است؟

جواب: در واقع، هیچ جراحی کاهش وزنی وجود ندارد که کاملاً بدون خطر مرگ باشد. هر جراحی، از جمله جراحی‌های کاهش وزن، دارای مقداری ریسک است. با این حال، بر اساس یک مطالعه بزرگ در سال ۲۰۲۱ که ایمنی هر دو جراحی اسلیو معده و بای‌پس معده را در بیش از ۹۵,۰۰۰ نفر با چاقی تا ۵ سال پس از جراحی بررسی کرد، نتایج نشان داد که جراحی اسلیو معده دارای خطر کمتری از نظر عوارض، مرگ و مرورهای جراحی بود. این به معنای آن است که جراحی اسلیو معده ممکن است نسبت به سایر روش‌های جراحی کاهش وزن، ایمن‌تر باشد، اما همچنان دارای ریسک‌های خاص خود است. البته در هر دو مورد نرخ مرگ و میر حدود ۰٫۰۰۱% بود که اغلب از بیماری های قلبی و ریوی متاثر از چاقی رنج می بردند.

عمل لاغری و ریسک مرگ در اثر اسلییو و بایپس معده

۲۳٫آیا جراحی اسلیو معده می‌تواند شکست بخورد؟

جواب: بله، جراحی اسلیو معده ممکن است در برخی موارد شکست بخورد. اکثر اوقات، شکست این جراحی به دلیل بازگشت بیمار به عادات غذایی قدیمی خود است. در موارد نادر، ممکن است خود روش جراحی باریاتریک موثر نباشد و نیاز به تجدید نظر داشته باشد. شرایطی که ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشند شامل لغزش باند، انسداد، یا مشکلات شدید مانند سوزش معده و رفلاکس می‌شوند. بنابراین، در حالی که جراحی اسلیو معده می‌تواند بسیار موثر باشد، موفقیت آن به تعهد و پیروی بیمار از تغییرات سبک زندگی و رژیم غذایی پس از جراحی بستگی دارد.

۱۲ علت که می تواند باعث پشیمانی از اسلیو معده شود!

۲۴٫ آیا جراحی بای‌پس بهتر از جراحی اسلیو است؟

جواب: انتخاب بین جراحی بای‌پس و اسلیو معده بستگی به شرایط فردی و نیازهای خاص هر بیمار دارد. به طور متوسط، بیمارانی که جراحی بای‌پس انجام می‌دهند، بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از وزن اضافی خود را طی ۱۲ تا ۱۸ ماه از دست می‌دهند. در مقابل، بیمارانی که جراحی اسلیو معده انجام می‌دهند، به طور متوسط بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از وزن اضافی خود را در همان بازه زمانی از دست می‌دهند. هر دو روش دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و انتخاب بهترین روش باید با مشورت دقیق با پزشک و بررسی وضعیت سلامتی، اهداف کاهش وزن و سایر عوامل فردی انجام شود.

بهترین دکتر عمل چاقی

۲۵٫آیا پس از  عمل کوچک کردن معده برای لاغری، توده عضلانی کاهش می‌یابد؟

جواب: بله، ممکن است پس از جراحی اسلیو معده، بیماران مقداری از توده عضلانی خود را از دست بدهند. جراحی باریاتریک با هدف کمک به کاهش وزن انجام می‌شود، اما نه هر کاهش وزنی مفید است. بیمارانی که پس از جراحی کاهش وزن، توصیه‌های تغذیه‌ای و ورزشی را دنبال نمی‌کنند، ممکن است توده عضلانی خود را از دست بدهند، که این امر می‌تواند به کاهش قدرت و تأثیر منفی بر کاهش وزن بلندمدت منجر شود. بنابراین، مهم است که بیماران پس از جراحی به یک برنامه غذایی متعادل و فعالیت‌های ورزشی منظم پایبند باشند تا از کاهش توده عضلانی جلوگیری کنند و به حفظ سلامت کلی خود کمک کنند.

۲۶٫آیا باید پس از جراحی اسلیو معده برای همیشه ویتامین مصرف کنید؟

جواب: بله، مصرف مکمل‌های چند ویتامینی و مواد معدنی پس از انجام جراحی بای‌پس یا اسلیو معده برای تمام عمر ضروری است. این مکمل‌ها می‌توانند توسط پزشک عمومی تجویز شوند یا می‌توانید آن‌ها را به صورت بدون نسخه از داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها تهیه کنید. مصرف این مکمل‌ها به دلیل کاهش جذب مواد مغذی ناشی از کاهش حجم معده و تغییرات دیگر در دستگاه گوارش پس از جراحی ضروری است. این اقدام به جلوگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و حفظ سلامت کلی کمک می‌کند.

عمل چاقی درمان دیابت

۲۷٫چه نکاتی برای بهبودی پس از جراحی کمک‌کننده هستند تا بتوانم در مسیر درست باقی بمانم؟

جواب: برای بهبودی موثر پس از جراحی، می‌توانید از نکات زیر پیروی کنید:

 • استفاده از مخلوط‌کن یا غذاساز برای پوره کردن غذاها.
 • یادگیری تشخیص تفاوت بین گرسنگی (فیزیکی) و اشتها (ذهنی/عاطفی).
 • از پرخوری اجتناب کنید – معده شما به مرور زمان کشیده می‌شود و در اندازه ثابت خواهد ماند.
 • به آرامی جویدن و به آرامی خوردن غذا.
 • اجتناب از کالری‌های بدون ارزش غذایی.
 • اجتناب از قندهای ساده.
 • اجتناب از چربی‌های ترانس، غذاهای سرخ شده، فرآوری شده و فست‌فود.
 • اجتناب از کم‌آبی با نوشیدن آب یا نوشیدنی‌های کم‌کالری مانند نسخه‌های کم‌کالری گاتورید.
 • همزمان با خوردن غذا، نوشیدنی ننوشید.
 • با پزشک خود در مورد ویتامین‌ها و مکمل‌های باریاتریک صحبت کنید تا تصمیم بگیرید چه چیزی باید مصرف کنید و چه زمانی.
 • حرکت را در زندگی خود جای دهید. با پیاده‌روی شروع کنید و سایر تمریناتی که از آن لذت می‌برید مانند شنا، رقص و یوگا را کشف کنید.
 • از مصرف الکل اجتناب کنید. جراحی اسلیو معده و سایر انواع جراحی‌های باریاتریک ممکن است اثرات الکل را افزایش دهند و سریع‌تر کنند.
 • از مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) مانند ایبوپروفن، آسپرین و ناپروکسن خودداری کنید. این نوع داروهای مسکن بدون نسخه ممکن است پوشش طبیعی و محافظتی معده شما را کاهش دهند.

راهنمای جامع پوشش بیمه تامین اجتماعی برای اسلیو و بایپس معده

۲۸٫ چگونه کافئین می‌تواند بر سلامت و تغذیه تأثیر بگذارد، به ویژه پس از جراحی باریاتریک؟

جواب: کافئین می‌تواند تأثیرات مختلفی بر سلامت و تغذیه داشته باشد، به ویژه برای افرادی که جراحی باریاتریک انجام داده‌اند:

 • افزایش احتمال کم‌آبی: کافئین یک دیورتیک (مدر) است که باعث از دست دادن آب بدن از طریق ادرار می‌شود. از آنجایی که بیماران باریاتریک باید مقدار زیادی آب بنوشند، مصرف بیش از حد کافئین می‌تواند به کم‌آبی منجر شود.
 • افزایش احتمال رفلاکس معده: کافئین باعث افزایش اسیدهای معده می‌شود که می‌تواند به مشکلات مربوط به رفلاکس معده منجر شود.
 • تأثیر بر جذب مواد مغذی: کافئین می‌تواند توانایی بدن شما را برای جذب کلسیم و آهن کاهش دهد.
 • سرکوب اشتها: کافئین می‌تواند به عنوان یک سرکوب‌کننده اشتها عمل کند. اگرچه این ممکن است به نظر خوب برسد، اما می‌تواند دستیابی به اهداف پروتئینی شما را دشوارتر کند.

پاسخ به سوالات و نگرانی ها در رابطه با اسلیو معده

۲۹٫ آیا می‌توان پس از جراحی اسلیو معده باردار شد؟

جواب: بله، باردار شدن پس از جراحی کاهش وزن امکان‌پذیر است. در واقع، بارداری پس از جراحی اسلیو معده در بسیاری از موارد، ایمن‌تر از بارداری در حالی که فرد دچار اضافه وزن یا چاقی است، می‌باشد. مهم است که زنان ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از جراحی اسلیو معده صبر کنند قبل از اینکه باردار شوند تا هم ایمنی خود و هم ایمنی کودک تضمین شود. بدن نیاز به زمان دارد تا از روند جراحی باریاتریک بهبود یابد و برای بارداری آماده شود. در این مدت، توصیه می‌شود که بر روی ادامه مسیر کاهش وزن خود تمرکز کنید و از پایه محکمی که جراحی اسلیو معده فراهم کرده است، بهره ببرید.

مطالعات نشان داده‌اند که چرخه‌های قاعدگی پس از جراحی اسلیو معده شروع به منظم شدن می‌کنند، که منجر به بهبود تخمک‌گذاری و در نتیجه افزایش احتمال باروری می‌شود.

پس از جراحی اسلیو معده و قبل از بارداری، مصرف منظم ویتامین‌ها به دستیابی به نتایج سالم بارداری کمک می‌کند. مکمل‌های ویتامین و مواد معدنی قبل از بارداری مانند سیترات کلسیم، آهن و ویتامین D توصیه می‌شوند و باید قبل از باروری کمبودهای ویتامین را برطرف کنید. هنگام در نظر گرفتن بارداری پس از جراحی اسلیو معده، در حالی که پاسخ مثبت است، باید گفت که جراحی کاهش وزن شما باید با عادات سالم در رژیم غذایی و ورزش تکمیل شود تا خطرات را به حداقل برساند.

آمبولی بعد از عمل جراحی لاغری (اسلیو و بای پس معده) زیر ذره بین!

۳۰٫چرا باید قبل از عمل کوچک کردن معده برای لاغری وزن کم کنید و چه تأثیری بر جراحی دارد؟

جواب: کاهش وزن قبل از جراحی به کاهش میزان چربی در اطراف کبد و شکم کمک می‌کند. این می‌تواند امکان انجام جراحی لاپاراسکوپی به جای جراحی باز را فراهم کند. جراحی لاپاراسکوپی کمتر تهاجمی است، زمان بهبودی بسیار کمتری نیاز دارد و برای بدن آسان‌تر است.

کاهش وزن قبل از جراحی نه تنها در طول عمل جراحی ایمنی شما را افزایش می‌دهد، بلکه به شما کمک می‌کند تا یک روش جدید تغذیه را یاد بگیرید.

برنامه غذایی دقیق و هدف کاهش وزن قبل از عمل توسط یک متخصص بهداشتی، اغلب با کمک یک متخصص تغذیه، تعیین خواهد شد.

برنامه غذایی شما ممکن است به محض تأیید برای انجام عمل شروع شود. اگر قبل از جراحی به اندازه کافی وزن کم نکنید، ممکن است عمل جراحی به تعویق بیفتد یا لغو شود. به همین دلیل، باید هرچه سریع‌تر برنامه رژیم غذایی را شروع کنید.

کارهای قبل اسلیو و باپس معده
عمل کوچک کردن معده برای لاغری

۳۲٫چه چیزهایی باید در رژیم قبل از عمل کوچک کردن معده برای لاغری مورد توجه قرار گیرند؟

جواب: رژیم غذایی قبل از عمل جراحی عمدتاً شامل شیک‌های پروتئینی و سایر غذاهای با پروتئین بالا و کالری پایین است که به راحتی هضم می‌شوند.

پروتئین به تقویت و حفاظت از بافت عضلانی کمک می‌کند. این می‌تواند به بدن شما کمک کند تا به جای عضله، چربی را به عنوان سوخت بسوزاند. پروتئین همچنین به حفظ قدرت بدن کمک می‌کند که می‌تواند به تسریع روند بهبودی کمک کند.

همچنان که به تاریخ جراحی نزدیک می‌شوید، ممکن است نیاز باشد که یک رژیم غذایی عمدتاً مایع یا فقط مایع داشته باشید. بسته به وزن و وضعیت سلامت کلی شما، پزشک ممکن است اجازه دهد که در این زمان برخی از غذاهای جامد مانند ماهی، غلات داغ رقیق شده یا تخم‌مرغ نرم‌پز را مصرف کنید.

قبل از جراحی خود، می بایست ۸ ساعت ناشتا باشید.

پاسخ به سوالات و نگرانی ها در رابطه با اسلیو و بایپس معده

۳۳٫چه نوع فعالیت‌های ورزشی باید پس از جراحی انجام دهم و چگونه باید پیشرفت کنم؟

جواب: پس از عمل کوچک کردن معده برای لاغری، مهم است که به بدن خود زمان بدهید تا بهبود یابد و به آرامی شروع به ورزش کنید. در ماه اول، تمرینات با تأثیر پایین مانند پیاده‌روی و شنا گزینه‌های خوبی هستند. همچنین ممکن است از حرکات ساده یوگا، کشش و تمرینات تنفس عمیق بهره‌مند شوید.

در طول چند ماه بعدی، می‌توانید به تدریج به سمت تمرینات قدرتی و کاردیو پیش بروید.

به جای فکر کردن فقط به ورزش، به حرکت در زندگی روزمره نیز توجه کنید. تغییرات ساده در سبک زندگی مانند پیاده‌روی به جای استفاده از اتوبوس، پارک کردن در فاصله دورتر از مقصد و استفاده از پله‌ها به جای آسانسور می‌تواند به افزایش تناسب اندام فیزیکی شما کمک کند.

دکتر کبیری زاده بهترین جراح لاغری و زیبایی

Gastric Bypass Diet: What to Eat or Drink Before and After (healthline.com)

Post Gastric Sleeve Diet Plan | What Foods Can You Not Eat After Gastric Sleeve Surgery (mdbariatrics.com)

Bariatric Surgery Archives – Laparoscopic & Endoscopic Surgery Institute, PC (bariatricsmd.com)

کاهش وزن و لاغری قبل از بارداری

اسلیو و بای پس معده تهران - چاقی و ناباروری - خطرات اسلیو برای بارداری - دکتر کبیری زاده بهترین دکتر اسلیو و بایپس معده

چرا کاهش وزن و لاغری قبل از بارداری بسیار مهم است؟

مقدمه:

بارداری یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره‌ها در زندگی هر زن است. یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند تاثیر عمیقی بر سلامتی مادر و جنین داشته باشد، وزن و سلامتی جسمانی مادر قبل از بارداری است. با توجه به اینکه چاقی یا کم وزنی می‌توانند هر دو خطرات متعددی را در دوران بارداری و زایمان ایجاد کنند، کاهش وزن سالم و مدیریت مناسب وزن قبل از بارداری حائز اهمیت می‌باشند. در این مقاله، به بررسی دقیق راهکارها و استراتژی‌هایی که به زنان کمک می‌کند تا با یک وضعیت جسمانی سالم و آماده به استقبال بارداری بروند، می‌پردازیم. هدف از این بررسی، ارائه دیدگاهی جامع در مورد تاثیر وزن بر بارداری و ارائه راهنمایی‌هایی برای آمادگی بهتر برای این دوره حساس است.

تصویر نمایش داده شده نواحی بدن را که بیشتر در معرض افتادگی پوست پس از جراحی لاغری قرار دارند، به تصویر می‌کشد. این تصویر بدن انسان را با نواحی برجسته شده شامل شکم، بازوها، سینه‌ها، ران‌ها و باسن نشان می‌دهد که محل‌های شایع برای افتادگی پوست هستند. این نواحی به گونه‌ای تأکید شده‌اند تا حساسیت آن‌ها نسبت به افتادگی پوست را نشان دهند. تصویر به نحوی آموزشی و در عین حال ساده طراحی شده است تا برای مخاطبان عمومی قابل فهم باشد.

اهمیت تنظیم وزن قبل از بارداری

یکی از جنبه‌های کلیدی در فرآیند فرزندآوری، توجه به سلامتی قبل از اقدام به بارداری است. به خصوص، تنظیم وزن بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) قبل از بارداری اهمیت ویژه‌ای دارد. این امر به معنای رسیدن به یک وزن سالم است؛ افزایش وزن در صورت کم وزنی و کاهش وزن در صورت داشتن وزن بیش از حد یا چاقی مفرط.

افزایش شانس باروری و کاهش عوارض

دستیابی به وزنی سالم قبل از بارداری نه تنها شانس باروری را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش خطر عوارض مختلف بارداری کمک می‌کند. تنظیم وزن می‌تواند بر سلامت مادر و جنین تأثیر بسزایی داشته باشد.

بهترین جراح لاغری: چگونه یک جراح اسلیو معده ماهر انتخاب کنیم (۱۴ نکته کاربردی)

بررسی عمیق‌تر: عوارض و نکات کلیدی

در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق‌تری پیرامون اهمیت کاهش وزن و لاغری قبل از بارداری خواهیم پرداخت و نکاتی کلیدی در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند تا با دیدی بازتر و آگاهانه‌تر نسبت به این موضوع اقدام کنید.

بارداری و چاقی

عوارض چاقی در دوران بارداری

تأثیرات چاقی بر باروری و فرزندآوری

چاقی، با داشتن شاخص توده بدنی (BMI) برابر با ۳۰ یا بیشتر، تأثیرات مهمی بر فرآیند تخمک گذاری و باروری دارد. این وضعیت می‌تواند احتمال موفقیت لقاح آزمایشگاهی (IVF) را کاهش دهد و با افزایش BMI، خطر ناموفق بودن IVF نیز افزایش می‌یابد.

 

افزایش خطرات مرتبط با حاملگی

چاقی در دوران بارداری می‌تواند خطر بروز عوارض جدی و متعددی را افزایش دهد. این عوارض شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. خطر سقط جنین: وزن بالا می‌تواند احتمال سقط جنین را افزایش دهد.
 2. افزایش خطر نوزاد مرده: چاقی خطر به دنیا آمدن نوزاد مرده را افزایش می‌دهد.
 3. شکست بارداری: این وضعیت می‌تواند به شکست بارداری منجر شود.
 4. دیابت بارداری: احتمال ابتلا به دیابت در دوران بارداری در میان زنان چاق بیشتر است.
 5. پره اکلامپسی: چاقی می‌تواند خطر ابتلا به پره اکلامپسی، یک عارضه جدی حاملگی که با فشار خون بالا و آسیب به سایر ارگان‌ها، مانند کلیه‌ها، همراه است، را افزایش دهد.
 6. اختلال عملکرد قلبی: چاقی می‌تواند بر سلامت قلبی-عروقی مادر تأثیر بگذارد.
 7. آپنه خواب: این وضعیت شایع‌تر در زنان چاق در دوران بارداری است.
 8. زایمان واژینال دشوار: چاقی می‌تواند مشکلاتی در زایمان طبیعی ایجاد کند.
 9. افزایش احتمال زایمان سزارین: احتمال انجام زایمان به روش سزارین در زنان چاق بیشتر است.

بنابراین، مدیریت وزن قبل و در طول دوران بارداری برای کاهش این خطرات حیاتی است.

اسلیو و بای پس معده تهران - چاقی و ناباروری - خطرات اسلیو برای بارداری - دکتر کبیری زاده بهترین دکتر اسلیو و بایپس معده

روش‌های ساده و معمول برای لاغری قبل از بارداری

تغذیه متعادل: پایه‌ای برای سلامتی

 • رژیم غذایی متعادل: مصرف غذاهای کامل و غنی از مواد مغذی مانند میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، پروتئین‌های بدون چربی و چربی‌های سالم بسیار مهم است.
 • پرهیز از فرآورده‌های غذایی: کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده و نوشیدنی‌های گازدار برای داشتن یک رژیم سالم ضروری است.

فعالیت‌های فیزیکی: ستونی برای تناسب اندام

 • ورزش منظم: انجام تمرینات با شدت متوسط مانند پیاده‌روی سریع، شنا، دوچرخه‌سواری یا یوگا توصیه می‌شود.
 • تمرینات قدرتی: ادغام تمرینات قدرتی در برنامه ورزشی برای افزایش توده عضلانی و بهبود متابولیسم ضروری است.

بررسی جامع جراحی باریاتریک و نقش آن در مدیریت و درمان چاقی کلاس ۳

عادات زندگی سالم: اساس تندرستی

 • کنترل اندازه وعده‌های غذایی: استفاده از بشقاب‌ها و کاسه‌های کوچکتر می‌تواند به کنترل حجم غذای مصرفی کمک کند.
 • نوشیدن آب فراوان: آب به حفظ تعادل بدن کمک کرده و فرآیندهای متابولیک را پشتیبانی می‌کند.
 • محدود کردن نوشیدنی‌های شیرین: جایگزین کردن نوشیدنی‌های شیرین با آب یا دمنوش‌ها به کاهش کالری دریافتی کمک می‌کند.
 • کیفیت خواب مناسب: داشتن ۷ تا ۹ ساعت خواب باکیفیت در شب برای حفظ تعادل هورمونی و تقویت متابولیسم مهم است.
 • مدیریت استرس: استفاده از روش‌های سالم برای مقابله با استرس، مانند تمرینات آرامش‌بخش و فعالیت‌های سرگرم‌کننده، ضروری است.
 • پرهیز از رژیم‌های سریع لاغری: روش‌های کاهش وزن سریع ممکن است به سلامتی آسیب برسانند و برای بارداری توصیه نمی‌شوند.

با دنبال کردن این راهکارها، می‌توانید با وزن بهتر و سالم‌تری وارد دوره حاملگی شوید.

درمان چاقی با اسلیو و بایپس معده

توصیه‌های مهم برای مادران با چاقی مفرط قبل از بارداری

چاقی مفرط و بارداری: چرا باید احتیاط کرد؟

مادرانی که شاخص توده بدنی (BMI) ۳۰ یا بیشتر دارند، اگرچه توانایی باردار شدن را دارند، اما بهتر است قبل از اقدام به بارداری تلاش کنند وزن خود را کاهش دهند. با این کار، خطرات مرتبط با چاقی در دوران بارداری کاهش می‌یابد.

ورزش و رژیم‌های غذایی: اولین قدم‌ها

 • این افراد باید با ورزش منظم و پیروی از رژیم‌های غذایی سالم و متعادل، اقدام به کاهش وزن کنند.
 • در مواردی که شاخص توده بدنی بسیار بالاست، ورزش و رژیم لاغری ممکن است کافی نباشد و نیاز به روش‌های دیگری باشد.

جراحی کاهش وزن: گزینه‌ای برای موارد خاص

 • مادران با شاخص توده بدنی بالای ۴۰ که نتوانسته‌اند با روش‌های معمول وزن خود را کاهش دهند، می‌توانند درباره جراحی کاهش وزن با یک جراح متخصص مشورت کنند.
 • ایمن‌ترین روش‌های جراحی کاهش وزن شامل عمل اسلیو معده، بای‌پس معده، بای‌پس روده، ساسی بای‌پس، پلیسه معده و باندینگ معده است.

تصویر نمایش داده شده، کاندیداهای ایده‌آل برای جراحی زیبایی پوست را به تصویر می‌کشد. این تصویر گروه متنوعی از افراد را نشان می‌دهد که هر یک از آن‌ها یکی از معیارهای کلیدی را نمایش می‌دهند: ثبات وزن برای ۶ ماه، سلامت عمومی خوب، داشتن انتظارات واقع‌بینانه، آگاهی از جای بخیه‌ها و آمادگی برای بهبودی پس از جراحی. طراحی تصویر واضح و آموزنده است و به برجسته کردن ویژگی‌های مهم برای افرادی که در نظر دارند جراحی زیبایی پوست انجام دهند کمک می‌کند، با نشانه‌های بصری برای هر معیار.

توجه به زمانبندی بارداری پس از جراحی

 • بسیار مهم است که زنانی که از طریق جراحی کاهش وزن، چاقی خود را مدیریت می‌کنند، حداقل تا ۱ سال پس از جراحی صبر کنند قبل از اینکه تلاش برای باردار شدن کنند.
 • آنها باید در طول این دوره تحت نظر جراح لاغری و متخصصان باروری خود باشند تا اطمینان حاصل شود که بارداری در شرایط ایمن و سالم اتفاق می‌افتد.

مرگ بعد اسلیو و بایپس معده!

با رعایت این توصیه‌ها، مادران با چاقی مفرط می‌توانند شرایط بهتر و سالم‌تری برای بارداری خود فراهم کنند.

بارداری پس از عمل لاغری و مدیریت وزن

چگونگی بارداری بعد از عمل لاغری

بارداری پس از عمل لاغری نیازمند مراقبت‌های خاص و دقیق است. مادرانی که جراحی لاغری انجام داده‌اند باید تحت نظر متخصصان باشند تا از تغذیه مناسب و سلامت جنین اطمینان حاصل شود. افزایش وزن در این دوران باید به گونه‌ای باشد که هم به سلامتی مادر و هم جنین آسیبی نرساند.

تصویر نمایش داده شده مکمل‌های مختلفی را که به جلوگیری از شلی پوست و بهبود الاستیسیته آن در طول دوران کاهش وزن کمک می‌کنند، به تصویر می‌کشد. این تصویر شامل نمایش کلاژن هیدرولیز شده، اسیدهای آمینه لیزین و پرولین، ژلاتین و یک بطری شربت مولتی ویتامین است. هر مکمل به گونه‌ای نشان داده شده است که فواید آن برای سلامت و ارتجاعیت پوست را نشان می‌دهد. طراحی تصویر آموزنده و جذاب است و به بینندگان کمک می‌کند تا نقش این مکمل‌ها در حفظ سلامت پوست در طول دوران کاهش وزن را درک کنند. موارد ذکر شده در تصویر می تواند با شل شدن و افتادگی پوست بعد از عمل اسلیو و بایپس معده مقابله کند.

میزان مجاز افزایش وزن در دوره بارداری

میزان افزایش وزن مجاز در دوره بارداری بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) قبل از بارداری متفاوت است:

 • افراد با BMI بیشتر از ۳۰: مجاز به افزایش ۵ تا ۸ کیلوگرم.
 • افراد با BMI بین ۲۵ تا ۲۹.۹: می‌توانند ۷ تا ۱۱ کیلوگرم افزایش وزن داشته باشند.

در هر دو مورد، افزایش وزن باید کنترل شده و در چهارچوب توصیه‌های پزشکی صورت پذیرد. همچنین، مهم است که این افراد پیش از بارداری به کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده‌آل خود اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

توجه به نیازهای تغذیه‌ای

مادرانی که پس از عمل لاغری باردار می‌شوند باید به نیازهای تغذیه‌ای خود و جنین توجه ویژه‌ای داشته باشند. ممکن است نیاز به مکمل‌های غذایی خاصی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که هم جنین و هم بدن مادر به اندازه کافی مواد مغذی دریافت می‌کنند.

چاقی و ناباروری در مردان و زنان

استراتژی‌های کلیدی برای کاهش وزن قبل از بارداری

مشاوره با متخصصان

 1. مراجعه به متخصص زنان: قبل از اقدام به بارداری، مشاوره با یک متخصص زنان می‌تواند به شما در تعیین وضعیت سلامتی و برنامه‌ریزی برای یک بارداری سالم کمک کند.
 2. گفتگو با متخصص تغذیه یا چاقی: برای تدوین یک برنامه رژیم غذایی متناسب با نیازهای شما، مشورت با یک متخصص تغذیه یا چاقی مفید خواهد بود. در صورت نیاز، مشاوره با یک جراح لاغری نیز می‌تواند گزینه‌ای باشد.

تغذیه سالم

 • رژیم غذایی متعادل: مصرف غذاهای مغذی و سالم مانند میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل و پروتئین‌های کم چرب برای تامین مواد مغذی ضروری و کنترل وزن مهم است.

فعالیت بدنی

 • تمرینات هوازی: انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی متوسط یا ۷۵ دقیقه فعالیت شدید در هفته، یا ترکیبی از هر دو، برای کاهش وزن قبل از بارداری ایده‌آل است.
 • توزیع فعالیت‌ها در طول هفته: بهتر است فعالیت‌های بدنی در طول هفته پخش شوند تا بدن فرصت کافی برای استراحت و بازیابی داشته باشد.

این روش‌ها نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کنند بلکه برای داشتن یک دوره حاملگی سالم و بی‌خطر نیز ضروری هستند. به یاد داشته باشید که هر تغییر سبک زندگی یا برنامه رژیمی باید تحت نظارت و راهنمایی متخصصان صورت پذیرد تا از ایمنی و اثربخشی آن اطمینان حاصل شود.

کارهای قبل اسلیو و باپس معده
اسلیو معده تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی اهمیت کاهش وزن قبل از بارداری می‌پردازد، با تمرکز بر ارتباط میان سلامتی مادر و تاثیر آن بر فرآیند بارداری و زایمان. موضوعات اصلی شامل نقش و اهمیت مدیریت وزن قبل از بارداری، استراتژی‌های موثر برای کاهش وزن، و تاثیرات بارداری بعد از عمل لاغری می‌شوند. ما به بررسی راهکارهای کاهش وزن از جمله رژیم غذایی سالم، فعالیت‌های بدنی منظم، و مشاوره با متخصصان می‌پردازیم، در حالی که به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی قبل از بارداری تاکید می‌کنیم.

منابع:

How to Lose Weight During Pregnancy Safely (healthline.com)

Losing weight while pregnant: Is it safe? | BabyCenter

Why You May Be Losing Weight While Pregnant (thebump.com)

 

بالون (بالن) معده، توضیحات، عوارض، مزایا

بالون معده - دکتر کبیری زاده

بالن معده: یکی از روش های کاهش وزن

 • مقدمه: کلیاتی درباره روش‌های کاهش وزن و نقش بالن معده
  • ۱٫۱ چالش‌های جهانی چاقی
  • ۱٫۲ معرفی بالن معده به عنوان یک راهکار کاهش وزن
 • آنچه در مورد بالن معده باید بدانیم
  • ۲٫۱ تاریخچه و توسعه بالن معده
  • ۲٫۲ چگونگی عملکرد بالن معده
 • فرآیند قرار دادن بالن معده
  • ۳٫۱ مراحل آماده‌سازی برای عمل
  • ۳٫۲ روش اجرای عمل قرار دادن بالن
  • ۳٫۳ مراقبت‌های پس از عمل
 • مزایا و معایب استفاده از بالن معده
  • ۴٫۱ مزایای بالن معده
  • ۴٫۲ محدودیت‌ها و عوارض احتمالی
 • تجربیات بیماران و نظرات متخصصان
  • ۵٫۱ داستان‌های موفقیت بیماران
  • ۵٫۲ نگاه کارشناسان به بالن معده
 • بالن معده در مقایسه با سایر روش‌های کاهش وزن
  • ۶٫۱ تحلیل روش‌های جایگزین
  • ۶٫۲ کی باید از بالن معده استفاده کرد؟
 • نتیجه‌گیری: آینده بالن معده و روندهای جدید

مقدمه:

 

در دنیای امروز که چالش‌های چاقی و تاثیرات آن بر سلامت افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، روش‌های متنوعی برای کمک به کاهش وزن وجود دارد. از جمله این روش‌ها، استفاده از “بالن معده” یا “بالون معده” است که به عنوان یک راهکار کم تهاجمی برای کنترل چاقی معرفی شده است. این روش، که در آن یک بالن سیلیکونی درون معده قرار داده می‌شود، به منظور کاهش احساس گرسنگی و کمک به کاهش مصرف کالری طراحی شده است.

آیا بالون معده تاثیر دارد؟

با این حال، همانند هر روش درمانی دیگری، بالن معده نیز دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود است.  درواقع این روش لاغری امروزه منسوخ شده است و دلایلی مانند محدودیت، ناکارامدی و بازگشت وزن بعد از برداشت بالون معده از دلایل آن هستند. در این مجموعه مقالات، به بررسی دقیق این روش، همراه با تجزیه و تحلیل تجربیات کارشناسان و بیمارانی که از این روش استفاده کرده‌اند، می‌پردازیم.

در نهایت، جراحی چاقی به عنوان یک گزینه درمانی مؤثر، می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با دیابت نوع 2 ایفا کند. توجه به این روش در کنار سایر استراتژی‌های درمانی و پیشگیرانه، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک شایانی کند.

علت انتخاب عمل بالن معده

افرادی که با چاقی مفرط مواجه هستند و از طریق تغییر رژیم غذایی و ورزش نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب دست یابند، ممکن است به دنبال راه‌حل‌های جراحی باشند. در میان گزینه‌های موجود، عمل بالن معده (Intragastric balloon) به عنوان یکی از روش‌ها  شناخته می‌شود.

فرآیند انجام عمل بالن معده

در این روش، یک پزشک متخصص با استفاده از دستگاه آندوسکوپ، بالن را درون معده قرار می‌دهد. سپس بالن توسط محلول استریل سالینی پر می‌شود تا به حجم مورد نظر برسد. این تکنیک، که بدون نیاز به ایجاد شکاف یا درد انجام می‌شود، به بیمار امکان بازگشت سریع به خانه را می‌دهد.

مطالعه بیشتر: کم خطر ترین جراحی لاغری کدام است؟ اسلیو، بایپس یا حلقه

مراحل پیش از انجام عمل بالون معده

پیش از انجام عمل، آزمایشات لازم برای اطمینان از سلامتی بیمار و ارزیابی امکان انجام عمل انجام می‌شود. این مرحله برای کاهش ریسک‌های احتمالی و تضمین موفقیت عمل حیاتی است.

مراقبت‌ها و عوارض احتمالی پس از عمل

پس از انجام عمل، بیماران باید دستورالعمل‌های خاصی را برای مراقبت دنبال کنند. همچنین، آگاهی از عوارض احتمالی و نحوه مواجهه با آن‌ها برای روند بهبودی ضروری است.

اسلیو معده، عوارض، مزایا، نتایج

عوارض بالون معده: تأثیرات جانبی و راه‌های کاهش وزن موثرتر

بالون گذاری در گذشته به عنوان یک روش کاهش وزن کم خطر معرفی می‌شد، اما تحقیقات بهبود یافته نشان داده که این روش عوارض جانبی زیادی دارد و نه تنها موثریت کاهش وزن را کاهش می‌دهد، بلکه به افراد عارضه نیز تحمیل می‌کند. در این متن به برخی از عوارض شناخته‌شده‌ی بالون معده پرداخته و راه‌های کاهش وزن سالمتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اسلیو معده - درمان چاقی تهران

کاهش وزن اندک:

نسبت به روش‌های جدید کاهش وزن مانند انواع عمل‌های لاغری، بالون معده ممکن است منجر به کاهش وزن کمتری شود. در حقیقت، میزان کاهش وزن با بالون بسیار محدودتر است (کمتر از ۳۰ درصد) و همراه با عوارضی همچون کمبود کاهش وزن می‌شود.

ناراحتی معده:

با توجه به حضور بالون در داخل معده، اغلب افراد احساس ناراحتی می‌کنند. این احساس ناراحتی همواره حاکی از وجود بالون در معده است و به عبارتی، شما ممکن است مثل دچار سوء‌هاضمه به نظر بیایید.

تهوع و استفراغ:

همچنین، حضور بالون در داخل معده ممکن است با تهوع و استفراغ همراه باشد. شما ممکن است مقدار کمی غذا بخورید، اما این مقدار اندک غذا ممکن است باعث تجربه تهوع و استفراغ ناخوشایندی شود.

شکم یا کمردرد:

اگر زیاد غذا بخورید یا ورزش فعالی داشته باشید، ممکن است به شکم یا کمر درد دچار شوید. گاهی اوقات، این درد و ناراحتی معده حین خواب نیز ادامه دارد.

علت میکروب معده

رفلاکس اسید یا ترش کردن بعد از بالن معده:

بیش از ۸۰ درصد افرادی که بالون معده دارند، گزارش داده‌اند که رفلاکس اسید معده طی شبانه‌روز وجود داشته است. این مشکل به خصوص برای افراد چاق تاثیرات مخرب بیشتری دارد.

سوء هاضمه بعد از بالن معده

اشغال معده توانایی هضم کنندگی غذا را کاهش می‌دهد و می‌تواند به مشکلات هضمی منجر شود که تأثیرات مخربی بر روده‌ها دارد.

انسداد ورود غذا به معده:

گاهی اوقات بالون می‌تواند از عبور غذا از معده به مریع جلوگیری کند که ممکن است به پارگی معده و درد مشابه دیگر مشکلات منجر شود.

مطالعه بیشتر: آیا عمل اسلیو و بایپس معده درد دارد؟

عفونت در اثر بالون معده:

در موارد نادر، بالون معده ممکن است به دیواره معده آسیب برساند و احتمال عفونت را افزایش دهد.

آیا بالون معده مزیت خاصی هم دارد؟

بله، بالون معده در کنار عوارضش مزایایی نیز دارد، اما با توجه به ریسک و تعداد زیاد عوارض، فواید آن ممکن است غیرقابل توجه باشند. برخی از مهم‌ترین فواید این روش عبارتند از:

 • یک روش جراحی نیست و بنابراین برگشت‌پذیر است.
 • موقت است.
 • به دنبال لاغری به کاهش علائم دیابت و فشار خون بالا و … کمک می‌کند.

بالون معده با عوارض جانبی متعدد همراه است و در مقایسه با روش‌های سالمتر کاهش وزن، به عنوان یک گزینه دارای مزیت‌های محدودی به نظر می‌رسد. بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری برای انجام این روش، به دقت مزایا و معایب آن را با پزشک خود مطالعه کنید و راه‌های دیگر کاهش وزن را نیز در نظر بگیرید.

بازگشت وزن بعد از اسلیو معده

گزینه‌های مختلف در مسیر کاهش وزن: از رژیم‌های غذایی تا جراحی‌های لاغری

اهمیت رژیم غذایی و ورزش در کنترل وزن

در ابتدا، باید توجه داشت که رژیم غذایی سالم و فعالیت ورزشی نقش اساسی در حفظ سلامتی و کنترل وزن دارند. این موارد باید بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه روزانه هر فرد باشند.

چرا برخی افراد به جراحی‌های لاغری روی می‌آورند؟

با این حال، گروهی از افراد به دلایل متفاوتی چون ویژگی‌های ژنتیکی، مشکلات هورمونی، یا شرایط خاص زندگی، دچار چاقی مفرط می‌شوند. این افراد حتی با رعایت رژیم غذایی سخت و انجام ورزش‌های منظم نیز نتایج قابل توجهی در کاهش وزن خود مشاهده نمی‌کنند.

مطلب پیشنهادی: بوتاکس معده چیست؟

عمل بالن معده: یکی از روش‌های جراحی لاغری

در چنین مواردی، گزینه‌های جراحی مانند عمل بالن معده مطرح می‌شوند. این روش، که به صورت مفصل در بخش “بالن معده” بررسی شده است، شامل قرار دادن یک بالن در معده بیمار از طریق روش آندوسکوپی است تا فضای معده را کاهش دهد و احساس سیری را افزایش بدهد.

عمل بالن معده: عمل بالن معده به عنوان یکی از روش‌های نوین و کم تهاجمی برای رسیدن به وزن متعادل شناخته می‌شود. این روش بدون نیاز به جراحی باز و ایجاد شکاف انجام می‌گیرد و توسط دستگاه آندوسکوپی که مجهز به لامپ و دوربین است، انجام می‌شود.

فرآیند انجام عمل بالون معده

در ابتدا، بیمار تحت تاثیر آرام‌بخش یا داروی بیهوشی ضعیف قرار می‌گیرد. سپس، بالن سیلیکونی، که پیش از ورود به معده خالی است، از طریق دهان و مری وارد می‌شود. پس از رسیدن به معده، بالن توسط محلول استریل سالینی پر می‌شود تا به حجم مورد نیاز برسد.

بالون معده - دکتر کبیری زاده

بالن معده به نسبت روش راحتی است!

این روش، که معمولاً حدود ۱۵ دقیقه زمان می‌برد، در عین ناخوشایندی، بدون درد بوده و نیازی به بستری ندارد. بیماران می‌توانند در همان روز به خانه بازگردند.

مطلب پیشنهادی: مرگ بعد اسلیو و بایپس معده! آپدیت ۱۴۰۳

برداشتن بالن پس از دستیابی به هدف لاغری

پس از دستیابی به اهداف لاغری، بالن از طریق روش آندوسکوپی و با خارج کردن مایع و هوای داخل آن، برداشته می‌شود.

 یکی از معایب بزرگ این روش که یکی از دلایل منسوخ شدن آن است همین دو مرحله ای بودن این عمل است. به این ترتیب بعد از برداشتن بالون معده، قرد دوباره با بازگشت اشتها و بازگشت وزن سریع مواجه می شود.

دکتر کبیری زاده بهترین جراح لاغری است.

روش‌های نوین در درمان چاقی: روش های مدرن با کارایی بهتر از بالن معده

محدودیت‌های بالن معده

با توجه به گزارش‌ها و نظرات و تجربیات افراد و پژوهش های آماری در مجامع بین المللی، مشخص شده است که روش بالن معده به دلیل عوارض جانبی و احتمال بالای بازگشت وزن، امروزه به عنوان روشی منسوخ شناخته می‌شود.

بررسی روش های مختلف لاغری – داروهای لاغری، بوتاکس معده، حلقه معده، بالن معده

توصیه‌های دکتر کبیری زاده برای درمان چاقی

دکتر کبیری زاده، که در زمینه جراحی چاقی و زیبایی تخصص دارد، بر موثر و کارا بودن روش‌های قطعی درمان چاقی مانند اسلیو و بای پس معده تاکید دارد. این روش‌ها، به گفته ایشان، نتایج دائمی و بدون بازگشت ارائه می‌دهند.

مزایای اسلیو و بای پس معده

در این روش‌ها، بیماران می‌توانند به طور قطعی و برای همیشه از دغدغه کاهش وزن و لاغری رهایی یابند. این روش‌های جراحی علاوه بر کاهش وزن، به بهبود سلامت کلی بیمار کمک می‌کنند و از بازگشت وزن جلوگیری می‌کنند.

مقایسه بایپس و اسلیو معده

درمان قطعی چاقی: روش‌های اسلیو و بای پس معده

در جهانی که چاقی به یکی از چالش‌های اصلی سلامت تبدیل شده است، روش‌های اسلیو و بای پس معده به عنوان نقطه عطفی در درمان قطعی این معضل شناخته می‌شوند. این روش‌های جراحی نه تنها نتایج قابل توجهی در کاهش وزن به همراه دارند، بلکه گامی بزرگ در بهبود کیفیت زندگی بیماران محسوب می‌شوند.

اسلیو معده: مسیری امیدوارکننده برای افرادی که به دنبال کاهش وزن قطعی هستند.

عمل کوچک کردن معده برای لاغری، یک روش جراحی است که در آن بخش قابل توجهی از معده برداشته می‌شود. این کاهش حجم معده به افراد کمک می‌کند تا سریع‌تر احساس سیری کنند و در نتیجه، کالری کمتری مصرف نمایند. این روش امیدوارکننده، به بیماران امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری به سوی هدف کاهش وزن خود حرکت کنند.

پاسخ به ۳۳ سوال مهم در رابطه با اسلیو معده!

بای پس معده: تضمینی برای نتایج دائمی

در روش بای پس، جراحی به گونه‌ای انجام می‌شود که مسیر غذا در دستگاه گوارش تغییر کرده و موجب کاهش جذب کالری می‌شود. این روش، نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه به بهبود بیماری‌های همراه چاقی مانند دیابت نوع ۲ نیز کمک شایانی می‌کند.

دکتر کبیری زاده بهترین روش لاغری را بعد از ارزیابی برای شما انتخاب خواهد کرد.

دکتر کبیری زاده، با تجربه و تخصص خود در این زمینه، ترجیح می‌دهد که پیش از هر اقدامی، شرایط مراجعه‌کننده را به دقت بررسی کند. این ارزیابی دقیق به وی امکان می‌دهد تا روش مناسب و اختصاصی برای هر بیمار را تعیین کند، اطمینان بخشیدن به اینکه هر فرد بهترین مسیر درمانی را برای رسیدن به سلامت و تناسب اندام دنبال خواهد کرد.

دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی اسلیو وبایپس معده
دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی چاقی و لاپاروسکوپی پیشرفته

عوارض و خطرات اسلیو معده! از شایعه تا واقعیت.

References[edit]

 1. Jump up to:
 2. a b c Jamal, M.H., Almutairi, R., Elabd, R. et al. The Safety and Efficacy of Procedureless Gastric Balloon: a Study Examining the Effect of Elipse Intragastric Balloon Safety, Short and Medium Term Effects on Weight Loss with 1-Year Follow-Up Post-removal. OBES SURG 29, 1236–۱۲۴۱ (۲۰۱۹). https://doi.org/10.1007/s11695-018-03671-w
 3. Jump up to:
 4. a b c d e f Ienca, R., Al Jarallah, M., Caballero, A. et al. The Procedureless Elipse Gastric Balloon Program: Multicenter Experience in 1770 Consecutive Patients. OBES SURG 30, 3354–۳۳۶۲ (۲۰۲۰). https://doi.org/10.1007/s11695-020-04539-8.
 5. Jump up to:
 6. a b “Allurion Technologies’ Elipse® Program Demonstrates Significant Weight Loss in Findings Presented at 24th World IFSO Congress”. Business Wire. Retrieved 2021-02-16.
 7. Jump up to:
 8. a b c d e Vantanasiri, K., Matar, R., Beran, A. et al. The Efficacy and Safety of a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Systematic Review and Meta-Analysis. OBES SURG 30, 3341–۳۳۴۶ (۲۰۲۰). https://doi.org/10.1007/s11695-020-04522-3.
 9. ^ Bonazzi P, Petrelli MD, Lorenzini I, et al. Gastric emptying and intragastric balloon in obese patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2005;9(5 Suppl 1):15–۲۱٫
 10. ^ Totté, E.; Hendrickx, L.; Pauwels, M.; Van Hee, R. (2001-08-01). “Weight Reduction by Means of Intragastric Device: Experience with the Bioenterics Intragastric Balloon”. Obesity Surgery. 11 (4): 519–۵۲۳٫ doi:10.1381/096089201321209459. ISSN 1708-0428.
 11. ^ Courcoulas, A; Abu Dayyeh, B K; Eaton, L; Robinson, J; Woodman, G; Fusco, M; Shayani, V; Billy, H; Pambianco, D (2016-12-23). “Intragastric balloon as an adjunct to lifestyle intervention: a randomized controlled trial”. International Journal of Obesity. 41 (3): 427–۴۳۳٫ doi:10.1038/ijo.2016.229. ISSN 0307-0565. PMID 28017964.
 12. ^ Mathus-Vliegen EM. Intragastric balloon treatment for obesity: what does it really offer? Dig Dis. 2008;26(1):40–۴٫ Review
 13. ^ Imaz I, Martínez-Cervell C, García-Alvarez EE, et al. Safety and effectiveness of the intragastric balloon for obesity. A meta-analysis. Obes Surg. 2008;18(7):841–۶٫ Review
 14. ^ Usuy, Eduardo; Brooks, Jeffrey (2017-10-31). “Response Rates with the Spatz3 Adjustable Balloon”. Obesity Surgery. 28 (5): 1271–۱۲۷۶٫ doi:10.1007/s11695-017-2994-x. ISSN 0960-8923. PMID 29090379.
 15. ^ De Almeida, Leonard Salles (2018-09-04). “Spatz3 Adjustable Balloon: Weight Loss and Response Rates in Brazil”. Integrative Gastroenterology and Hepatology: 38–۴۱٫ doi:10.18314/igh.v1i1.1193. ISSN 2637-6954.
 16. Jump up to:
 17. a b c Gaur S, Levy S, Mathus-Vliegen L, Chuttani R (2015). “Balancing risk and reward: a critical review of the intragastric balloon for weight loss”. Gastrointestinal Endoscopy. 81 (6): 1330–۶٫ doi:10.1016/j.gie.2015.01.054. PMID 25887720.
 18. Jump up to:
 19. a b c d “FDA approves non-surgical temporary balloon device to treat obesity”. U.S. Food and Drug Administration. July 30, 2015. Retrieved September 22, 2015.
 20. Jump up to:
 21. a b c d Saber AA, Shoar S, Almadani MW, Zundel N, Alkuwari MJ, Bashah MM, Rosenthal RJ (2017). “Efficacy of First-Time Intragastric Balloon in Weight Loss: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials”. Obesity Surgery. 27 (2): 277–۲۸۷٫ doi:10.1007/s11695-016-2296-8. PMID 27465936. S2CID 22109833.

بوتاکس معده چیست؟

بوتاکس معده تهران

 آیا تزریق بوتاکس به معده راهکاری موثر برای لاغری است؟

مقدمه

در دنیای امروز که چاقی به یک چالش روزافزون برای سلامت جامعه تبدیل شده است، افراد بسیاری به دنبال راهکارهای نوین و سریع برای کاهش وزن هستند. یکی از این روش‌های نوظهور، تزریق بوتاکس معده است.

بوتاکس معده چیست؟

بوتاکس معده یک روش درمانی است که در آن، تزریق بوتاکس (نوعی سم بوتولینوم) به دیواره‌های معده انجام می‌شود. هدف از این کار، کاهش اشتها و افزایش احساس سیری در فرد است تا در نتیجه، مصرف کالری کاهش یابد.

بوتاکس معده چیست؟تزریق بوتاکس به دیواره‌های معده برای کاهش اشتها و افزایش احساس سیری.
اثربخشی و ایمنیتزریق بوتاکس معده هنوز تحت بررسی است؛ شواهد محدودی از اثربخشی و ایمنی طولانی مدت.
چالش‌ها و محدودیت‌هاممکن است عوارض جانبی داشته باشد. تغییر سبک زندگی برای کاهش وزن پایدار مهم‌تر است.
کاندیدای مناسبافراد با BMI بین ۲۴ تا ۲۸ که با رژیم و ورزش وزن کم نکرده‌اند.
خطرات و عوارضعوارض شامل حالت تهوع، سردرد، نفخ و خطر آسیب به بافت معده.
مراقبت‌ها پس از درمانتغییرات سبک زندگی و رژیم غذایی سالم برای حصول نتایج پایدار ضروری است.
هزینه‌هاهزینه بستگی به مکان، تخصص پزشک، و نیاز به درمان دارد.
حدودا 15 الی 20 میلیون
انتظار از کاهش وزن با بوتاکس معدهتجربیات متفاوت؛ در بهترین حالت تا ۱۵ درصد کاهش وزن.
کاربردهای دیگر بوتاکساستفاده از بوتاکس برای درمان برخی اختلالات معده.
آیا بوتاکس معده با بوتاکسی که برای زیبایی استفاده می شود متفاوت است؟خیر، همان سم بوتولینوم با کاربردهای متفاوت در معده و پیشانی است.

آیا بوتاکس معده باعث لاغری سریع می‌شود؟

این روش به دلیل تازگی‌اش هنوز مورد بررسی‌های علمی قرار دارد. گرچه برخی از افراد از نتایج مثبت آن خبر می‌دهند، اما هنوز شواهد کافی برای تایید اثربخشی و ایمنی طولانی مدت آن وجود ندارد.

بوتاکس معده - بهترین دکتر بوتاکس در تهران

چرا بوتاکس معده هنوز روش موثری برای کاهش وزن نیست؟

با وجود اینکه این روش لاغری می‌تواند به کاهش سریع وزن کمک کند، نباید نادیده گرفت که این روش ممکن است عوارض جانبی داشته باشد. علاوه بر این، تغییرات سبک زندگی و رژیم غذایی همچنان مهم‌ترین عامل در کاهش وزن پایدار است.

بوتاکس معده ممکن است به عنوان یک راهکار سریع برای کاهش وزن جلب توجه کند، اما باید توجه داشت که هنوز به عنوان یک روش موثر و ایمن برای کاهش وزن پایدار شناخته نشده است. توصیه می‌شود قبل از اقدام به چنین روش‌هایی، با پزشک متخصص مشورت شود.

بهترین جراح اسلیو معده در تهران – یک انتخاب هوشمندانه برای سلامتی شما

 آیا شما کاندید مناسبی برای بوتاکس معده هستید؟

این روش لاغری به عنوان یکی از روش‌های نوین کاهش وزن در افراد با بی ام آی ۲۴ الی ۲۸، برای برخی افراد می‌تواند راه حل مناسبی باشد. اما این روش برای همه مناسب نیست و شرایط خاصی برای انتخاب بهترین کاندیداها وجود دارد.

 1. ناکامی در کاهش وزن با ورزش و رژیم: افرادی که علی‌رغم ورزش منظم و رعایت رژیم غذایی، وزن قابل توجهی کم نکرده‌اند، می‌توانند کاندیدای مناسبی برای این روش لاغری باشند.
 2. فقدان مشکلات معده: افرادی که دچار بیماری‌هایی مانند زخم یا ورم معده نیستند، برای این روش درمانی مناسب‌تر هستند.
 3. شاخص توده بدنی معین: شاخص توده بدنی (BMI) بین ۲۵ تا ۳۰ نشان دهنده مناسب بودن فرد برای این درمان است.

روش لاغری - بوتاکس معده - بهترین جراح لاغری تهران

چرا شاخص توده بدنی زیر ۴۰ برای بوتاکس معده ایده‌آل است؟

افرادی که BMI بالای ۴۰ دارند، معمولاً اضافه وزن قابل توجهی دارند و بوتاکس معده در چنین مواردی نمی‌تواند کاهش وزن قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند. به همین دلیل، افراد با شاخص توده بدنی بسیار بالا باید روش‌های دیگری مانند جراحی لاغری را در نظر بگیرند. بوتاکس معده می‌تواند برای برخی افراد به عنوان یک گزینه درمانی برای کاهش وزن مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، لازم است قبل از انتخاب این روش، ارزیابی دقیقی از وضعیت سلامتی و شاخص توده بدنی افراد انجام شود. توجه به ایین نکته ضروری است که این روش می تواند برای افرادی که حدودا ۶ تا ۸ کیلو اضافه وزن دارند مناسب باشد. کااهش وزن قابل توجه با این روش عملا نشدنی است.

 

خطرات و عوارض شایع بوتاکس معده:

 1. حالت تهوع و استفراغ: این دو عارضه از جمله شایع‌ترین عوارض بوتاکس معده هستند.
 2. سردرد و نفخ: برخی از افراد ممکن است پس از این روش لاغری، احساس سردرد، نفخ و درد خفیف شکمی تجربه کنند.
 3. آسیب به بافت و سوراخ شدن معده: در صورت تزریق نادرست یا استفاده از دوز بیش از حد، خطر آسیب به بافت معده و حتی سوراخ شدن آن وجود دارد.

عوارض نادر اما جدی:

 • ضعف عضلانی در سراسر بدن
 • درد یا تورم
 • مشکلات تنفسی
 • دوبینی
 • نکروز (مرگ بافتی) معده
 • از دست دادن کنترل مثانه

توصیه‌ها:

 • افراد با حساسیت به بوتاکس یا دارای مشکلات عضلانی باید از این درمان اجتناب کنند.
 • مهم است که تزریق توسط متخصص آموزش دیده و با تجربه انجام شود تا خطرات به حداقل برسند.

این روش لاغری می‌تواند گزینه‌ای برای کاهش وزن باشد، اما در نظر گرفتن خطرات و عوارض احتمالی آن امری ضروری است. تصمیم به استفاده از این روش باید با احتیاط و پس از مشورت با پزشک متخصص انجام شود.

بوتاکس معده بهتر است یا اسلیو معده؟

مقایسه اثربخشی بوتاکس معده با عمل اسلیو معده در کاهش وزن

در حالی که عمل‌های لاغری مانند اسلیو معده به طور قطعی و سریع نتایج کاهش وزن را به دنبال دارند، سوال این است که آیا تزریق بوتاکس به معده نیز می‌تواند اثربخشی مشابهی داشته باشد.

اثربخشی بوتاکس معده: این روش لاغری می‌تواند تا حدی در کاهش وزن موثر باشد، اما نمی‌توان گفت که این روش به صورت قطعی و ۱۰۰ درصد باعث لاغری می‌شود. موفقیت آن به عوامل متعددی بستگی دارد.

تاثیر مصرف کربوهیدرات‌ها: یکی از عوامل مهم در اثربخشی بوتاکس معده، رعایت رژیم غذایی مناسب است. مصرف بیش از حد کربوهیدرات‌ها می‌تواند تأثیر بوتاکس را کاهش دهد، زیرا این مواد غذایی تحریک‌کننده حرکات معده هستند و ممکن است با عملکرد آن تداخل ایجاد کنند.

اسلیو یا بای پس ؟ پرسش نامه مشاوره جراحی چاقی!

این روش لاغری ممکن است به عنوان یک روش کمکی در کاهش وزن مورد استفاده قرار گیرد، اما نمی‌توان آن را با عمل اسلیو معده مقایسه کرد که نتایج بسیار سریع و قطعی دارد. همچنین، موفقیت در درمان با بوتاکس معده به تعهد فرد به یک سبک زندگی و رژیم غذایی سالم بستگی دارد.

تصویر نمایش داده شده، کاندیداهای ایده‌آل برای جراحی زیبایی پوست را به تصویر می‌کشد. این تصویر گروه متنوعی از افراد را نشان می‌دهد که هر یک از آن‌ها یکی از معیارهای کلیدی را نمایش می‌دهند: ثبات وزن برای ۶ ماه، سلامت عمومی خوب، داشتن انتظارات واقع‌بینانه، آگاهی از جای بخیه‌ها و آمادگی برای بهبودی پس از جراحی. طراحی تصویر واضح و آموزنده است و به برجسته کردن ویژگی‌های مهم برای افرادی که در نظر دارند جراحی زیبایی پوست انجام دهند کمک می‌کند، با نشانه‌های بصری برای هر معیار.

مراحل و شیوه اجرا

لاغری با استفاده از بوتاکس معده یک روش غیرجراحی و کم تهاجمی است که از طریق دستگاه آندوسکوپی انجام می‌شود. این روش، برای کاهش وزن و کنترل اشتها در افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مراحل :

 1. بیهوشی بیمار: در ابتدا، بیمار تحت بیهوشی قرار می‌گیرد تا در طول عمل راحت باشد.
 2. وارد کردن آندوسکوپ: آندوسکوپ از طریق دهان و مری به داخل معده فرستاده می‌شود.
 3. تزریق بوتاکس: بوتاکس در مناطق مشخص شده در معده تزریق می‌شود. این کار به دقت و زیر نظر پزشک انجام می‌پذیرد.
 4. مدت زمان عمل: کل فرآیند درمان به طور متوسط ۲۰ دقیقه طول می‌کشد.
 5. بدون نیاز به بستری شدن: پس از اتمام عمل، نیازی به بستری شدن در بیمارستان نیست.
 6. مراقبت پس از عمل: بیمار برای ۱ تا ۲ ساعت تحت نظر پزشک و پرستاران باقی می‌ماند تا اطمینان حاصل شود که هیچ عارضه‌ای وجود ندارد.
 7. بازگشت به خانه: پس از اطمینان از سلامت بیمار، او می‌تواند به خانه بازگردد و روند بهبودی را در منزل ادامه دهد.

 

تصویری که نمایانگر تأثیرات بالقوه داروهای ضد افسردگی بر وزن بدن است، در بالا قابل مشاهده است. این تصویر به طور نمادین تعادل بین مصرف دارو و مدیریت وزن بدن را به تصویر می‌کشد.

مطالعه بیشتر در: راهنمای کامل عمل کوچک کردن معده برای لاغری: فواید، عوارض و هزینه‌ها

 موارد منع استفاده، انتظارات و مراقبت‌های پس از درمان

بوتاکس معده در دوران بارداری و شیردهی:

 • به دلیل عدم وجود مطالعات کافی و احتمال آسیب به مادر باردار یا جنین، و همچنین ورود احتمالی سم بوتولونیوم به شیر مادر، توصیه می‌شود که خانم‌های باردار یا شیرده از استفاده از این روش لاغری اجتناب کنند.

میزان کاهش وزن مورد انتظار پس از این روش:

 • افرادی که این درمان را انجام می‌دهند معمولاً می‌توانند انتظار داشته باشند که بین ۵ تا ۱۰ درصد از کل اضافه وزن خود را کاهش دهند.
 • در شرایط ایده‌آل، این میزان ممکن است تا ۱۵ درصد نیز برسد.
 • دوره کاهش وزن معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه است و میزان کاهش وزن بسته به فاکتورهای مختلفی چون سن، متابولیسم و میزان فعالیت بدنی متفاوت است.

پایداری نتایج بوتاکس در کاهش وزن

بوتاکس معده، مانند سایر روش‌های کاهش وزن، می‌تواند به کاهش موقت وزن کمک کند. با این حال، برای دستیابی به نتایج پایدار، لازم است که تغییراتی در سبک زندگی اعمال شوند.

بازگشت وزن پس از بوتاکس معده:

 • اگر تغییراتی در رژیم غذایی و فعالیت بدنی اعمال نشود، احتمال بازگشت وزن پس از استفاده از این راه لاغری به طور قطع وجود دارد.
 • این یک روش کمکی برای کاهش وزن است و بدون تغییر در عادات غذایی و افزایش فعالیت بدنی، نمی‌توان انتظار داشت که وزن کاهش یافته به صورت دائمی باقی بماند.

بررسی روش های مختلف لاغری – داروهای لاغری، بوتاکس معده، حلقه معده، بالن معده

اهمیت رعایت رژیم غذایی و ورزش:

 • حفظ یک رژیم غذایی سالم و متعادل و انجام ورزش منظم، کلید موفقیت در حفظ وزن کاهش یافته پس از درمان بوتاکس معده است.
 • تغییراتی که در سبک زندگی ایجاد می‌شوند، باید پایدار و بلندمدت باشند تا از بازگشت وزن جلوگیری شود.

قیمت جراحی اسلیو و بایپس معده در تهران - دکتر یاسر کبیری زاده بهترین متخصص جراحی چاقی

مراقبت‌های لازم پس از بوتاکس معده:

 • تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی سالم به همراه فعالیت ورزشی، پس از درمان بوتاکس معده، برای حصول نتایج بهتر و پایدارتر ضروری است.
 • پرهیز از غذاهای حاوی چربی یا کربوهیدرات بالا مانند فست فود مهم است.
 • برای استفاده حداکثری از فواید بوتاکس معده، توصیه می‌شود که ورزش منظم و مصرف غذاهای سالم را در برنامه روزانه خود بگنجانید.
 • توصیه‌ها و دستورالعمل‌های دقیق‌تر مربوط به مراقبت‌های پس از درمان توسط پزشک متخصص در روز تزریق ارائه خواهد شد.

بوتاکس معده: موارد اصلی، هزینه‌ها و عوامل تأثیرگذار

 • بوتاکس معده باعث می‌شود افراد دیرتر گرسنه شوند و احساس سیری بیشتری داشته باشند. این امر می‌تواند منجر به مصرف وعده‌های غذایی سبک‌تر و کمک به کاهش وزن شود.

هزینه بوتاکس معده:

 • هزینه بوتاکس معده متغیر است و می‌تواند از ۳۰ میلیون تومان شروع شود.
 • دقت داشته باشید که برای کسب اطلاع دقیق از هزینه، بهتر است با مراکز معتبر درمانی تماس بگیرید.

عوامل تأثیرگذار بر هزینه 

 1. مکان جغرافیایی: هزینه‌ها می‌توانند بر اساس محل انجام درمان متفاوت باشند.
 2. تخصص و شهرت پزشک: پزشکان با تجربه و شهرت بیشتر ممکن است هزینه‌های بالاتری داشته باشند.
 3. میزان نیاز به درمان: بیماران با نیاز به جلسات مکرر یا دوزهای بیشتر ممکن است هزینه بیشتری پرداخت کنند.
 4. نوع مرکز درمانی: مراکز درمانی با امکانات و تجهیزات پیشرفته ممکن است هزینه‌های بالاتری داشته باشند.
 5. سایر هزینه‌ها: مشاوره‌های پزشکی، آزمایشات، داروها و تجهیزات مورد نیاز همگی در هزینه کل تأثیرگذار هستند.

عوارض و خطرات اسلیو معده

پاسخ به سوالات رایج درباره بوتاکس معده برای لاغری

آیا کسانی که تجربه این روش داشته‌اند راضی هستند؟

 • تجربیات افراد متفاوت است. این یک روش نسبتاً جدید است و هنوز مطالعات گسترده‌ای روی آن انجام نشده است.
 • برخی افراد کاهش وزن موقت و کمی را تجربه کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر از عوارض جانبی گزارش داده‌اند.

حداکثر میزان کاهش وزن با این روش چقدر است؟

 • در بهترین حالت، برخی بیماران ممکن است در طول ۶ ماه تا ۱۵ درصد از اضافه وزن خود را کاهش دهند.
 • این میزان کاهش وزن در مقایسه با عمل‌های لاغری، که ممکن است تا ۸۰ درصد اضافه وزن را از بین ببرند، بسیار کم است.

این روش به جز کمک به لاغری چه کاربردهای دیگری دارد؟

 • در ابتدا، از این ماده برای درمان گاستروپارزی، وضعیتی که با تأخیر در تخلیه معده مشخص می‌شود، استفاده می‌شد.
 • همچنین ممکن است برای درمان اختلالات حرکتی معده مانند آشالازی و انسداد مزمن روده ایدیوپاتیک (CIIP) به کار رود.

اسلیو و بایپس معده، درمان های قطعی چاقی!

آیا بوتاکسی که برای معده تزریق میشود همان موادی است که در پیشانی مصرف میشود؟

بله، ماده استفاده شده در بوتاکس معده و بوتاکسی که برای اهداف زیبایی مانند درمان چین و چروک‌های پیشانی به کار می‌رود، همان سم بوتولینوم است. تفاوت عمده در نحوه کاربرد و محل تزریق قرار می‌گیرد. در حالی که بوتاکس در زیبایی برای فلج کردن عضلات صورت و کاهش چروک‌ها استفاده می‌شود، در این روش هدف فلج کردن عضلات معده برای کاهش احساس گرسنگی و افزایش احساس سیری است. این استفاده متفاوت، نیاز به دقت و تخصص خاصی در تزریق دارد.

\Botulinum Toxin Stomach Injections for Weight Loss | Johns Hopkins Medicine

Botulinum Toxin for Digestive Disorders | Stanford Health Care

آیا اسلیو و بای پس معده برای بارداری خطرناک است؟ تاثیر کاهش وزن بر باروری مردان و زنان چگونه است؟

اسلیو و بای پس معده تهران - چاقی و ناباروری - خطرات اسلیو برای بارداری - دکتر کبیری زاده بهترین دکتر اسلیو و بایپس معده

تاثیر چاقی بر ناباروری: ارتباطی عمیق و مهم

اسلیو بای پس معده و خطر آن ها برای بارداری

مقدمه:

در دنیای امروزی که شیوع چاقی و اضافه وزن به یک معضل جدی تبدیل شده است، تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف سلامتی نیز افزایش یافته است. یکی از این جنبه‌ها، تأثیر چاقی بر باروری و قابلیت باردار شدن است. چاقی نه تنها بر سلامت کلی بدن تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر فرایند باروری در هر دو جنس مرد و زن تأثیر منفی بگذارد. در این مقاله، به بررسی جامع تأثیر چاقی بر باروری، روش‌های مختلف جراحی کاهش وزن و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر افزایش شانس باروری می‌پردازیم. همچنین، به اهمیت مشاوره با متخصصان در این زمینه و نکات کلیدی قبل و بعد از جراحی چاقی که باید مد نظر قرار گیرند، اشاره خواهیم کرد. اسلیو و بایپس ناباروری از شایعه تا واقعیت را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

چاقی و ناباروری خطر اسلیو برای بارداری

تاثیرات چاقی بر ناباروری در زنان و مردان

چاقی و ناباروری دو موضوع مرتبط هستند که بر هر دو جنس (زن و مرد) تأثیر می‌گذارند. بررسی‌های پزشکی نشان داده‌اند که بین این دو موضوع یک رابطه مستقیم وجود دارد. افزایش وزن و چاقی، که بیشتر ناشی از تغذیه نادرست و مصرف بیش از حد فست‌فود و غذاهای آماده است، در بین جوانان به طور گسترده‌ای دیده می‌شود. این عادات غذایی ناسالم نه تنها سلامت کلی بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه می‌توانند بر توانایی باروری نیز اثر بگذارند. در بین افرادی که برای فرزندآوری به متخصصین مراجعه می‌کنند، تأثیر چاقی بر ناباروری به وضوح قابل مشاهده است. این افراد که برای مدتی در تلاش برای بچه‌دار شدن بوده و به نتیجه نرسیده‌اند، اغلب با مشکل چاقی مواجه هستند. این مسئله بیانگر اهمیت توجه به سبک زندگی سالم و تعادل وزنی است، به خصوص برای افرادی که قصد دارند خانواده‌ای تشکیل دهند.

اسلیو و بای پس معده تهران - چاقی و ناباروری - خطرات اسلیو برای بارداری - دکتر کبیری زاده بهترین دکتر اسلیو و بایپس معده

چاقی و ناباروری: تأثیرات و راهکارها

تأثیر چاقی بر ناباروری در زنان

چاقی نه تنها بر سلامت کلی بدن تأثیر منفی دارد بلکه می‌تواند بر فرایند تولید مثل نیز تأثیر بگذارد. در زنان، چاقی اغلب با عادت ماهیانه نامنظم و مشکلات تخمک‌گذاری همراه است. شایع‌ترین مشکل مرتبط با چاقی در این زمینه، ابتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک است. این حالت، که در زنان چاق بیشتر دیده می‌شود، به دلیل افزایش لایه‌های چربی و مقاومت به انسولین، سطح هورمون‌های مردانه را در خون افزایش داده و به اختلال در قاعدگی، تخمک‌گذاری و در نهایت ناباروری منجر می‌شود.

تأکید بر کاهش وزن به عنوان اولین قدم درمانی

درمان ناباروری ناشی از چاقی اغلب با کاهش وزن آغاز می‌شود. انجمن‌های علمی بین‌المللی به زنانی که قصد دارند فرزنددار شوند توصیه می‌کنند که ابتدا وزن خود را به حد مطلوب برسانند. این کاهش وزن نه تنها به حل مشکل ناباروری کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلاتی چون فشار خون بالا، دیابت بارداری و زایمان زودرس در دوران بارداری نیز پیشگیری می‌کند.

مرگ بعد اسلیو و بایپس معده!

چاقی و ناباروری در مردان

تأثیر چاقی بر ناباروری محدود به زنان نیست. مردان چاق نیز با افزایش خطر ناباروری روبرو هستند. تحقیقات نشان داده‌اند که مردانی که حدود ۷ کیلوگرم اضافه وزن دارند، ۱۰ درصد بیشتر از سایر مردان با مشکل ناباروری مواجه می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت کنترل وزن و داشتن یک سبک زندگی سالم است.

راهکارهای اصلاح سبک زندگی
با اصلاح شیوه زندگی و رسیدن به وزن ایده‌آل، می‌توان مانع ناباروری ناشی از چاقی را از میان برداشت. تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم دو عنصر کلیدی در این مسیر هستند. اما در افراد با اضافه وزن های بالا، بی ام آی بالاتر از ۳۲ که علارغم تلاش های پی در پی، موفق به کاهش وزن قاابل توجه نشده اند، جراحی چاقی ( اسلیو و بایپس معده) بعد از مشاوره باا بهترین جراح چاقی ایران با بیش از ۱۰۰۰۰ عمل جراحی چاقی موفق می تواند به عنوان راهکار قطعی و بدون بازگشت بیماری چاقی برای افراد انتخاب شود.

تاثیر چاقی بر ناباروری مدان و زنان - جراحی چاقی راه حل درمان ناباروری

درمان ناباروری از طریق جراحی چاقی: افزایش شانس باروری

تأثیر جراحی کاهش وزن بر بهبود باروری

جراحی کاهش وزن( اسلیو معده – بایپس معده ) نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند قدرت باروری را نیز بهبود ببخشد. این نوع جراحی، به ویژه برای زنانی که در سنین باروری هستند و با مشکل ناباروری مواجه شده‌اند، می‌تواند گزینه‌ای مؤثر و راهگشا باشد. تحقیقات نشان داده است که جراحی چاقی نه تنها به فرد در کاهش وزن کمک می‌کند بلکه می‌تواند زنان و نوزادان آن‌ها را در برابر خطرات مرتبط با چاقی در دوران بارداری محافظت کند.

کاهش وزن و لاغری قبل از بارداری

اسلیو و بایپس معدهه، درمان قطعی چاقی کنترل نشده!

در سال‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر جراحی‌های کاهش وزن در میان زنان به ویژه آن‌هایی که در سنین باروری هستند، بوده‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از این جراحی‌ها بر روی زنان انجام می‌شود و حدود نیمی از این زنان در سنین باروری هستند. این موضوع تا حد زیادیی کیفییت بارداری و باروری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

اهمیت سلامتی مادر در مسیر بارداری

یکی از عوامل کلیدی برای داشتن بارداری سالم و تولد نوزاد سالم، سلامتی مادر در ابتدای بارداری است. جراحی لاغری با کاهش وزن می‌تواند به زنان چاق کمک کند تا شرایط سلامتی خود را بهبود ببخشند، که این امر به نوبه خود می‌تواند به داشتن بارداری سالم‌تر و کاهش خطرات مرتبط با چاقی در دوران بارداری کمک کند.

آیا اسلیو و بایپس معده موجب ناباروری و خطر برای بارداری می شود؟

ناباروری در زنان چاق: چالش‌ها و خطرات

تأثیر چاقی بر تعادل هورمونی و تخمک‌گذاری
چاقی در زنان می‌تواند باعث ایجاد اختلالات هورمونی شود. این اختلالات هورمونی می‌توانند به بروز سندرم تخمدان پلی‌کیستیک منجر شوند که از عوامل اصلی پریودهای نامنظم و ناباروری است. در حالت عادی، یک زن سالم ماهانه یک تخمک آزاد می‌کند، اما در زنان مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک، این رویداد به ندرت و با فواصل زمانی طولانی‌تر رخ می‌دهد، که این امر احتمال باروری را کاهش می‌دهد.

مشکلات لقاح در زنان چاق
حتی اگر تخمک و اسپرم به هم برسند و لقاح صورت گیرد، در زنان چاق شرایطی مانند تعادل نامناسب اسید و باز و وجود توکسین‌های مختلف در چربی‌ها می‌تواند احتمال تشکیل تخمک پوچ و ناموفق بودن در لانه‌گزینی را افزایش دهد. این شرایط نهایتاً به ناباروری منجر می‌شود.

خطرات بارداری در زنان چاق
در صورت بارداری، زنان چاق با خطرات بیشتری برای جنین خود مواجه هستند نسبت به زنانی که وزن نرمال دارند. این خطرات می‌توانند شامل ناهنجاری‌ها و افزایش احتمال سقط جنین باشند.  وضعیت چاقی در زنان بر تمام جنبه‌های باروری و بارداری تأثیر منفی می‌گذارد، از تخمک‌گذاری و لقاح گرفته تا بارداری و سلامت جنین. توجه به کاهش وزن و داشتن یک سبک زندگی سالم از اهمیت بالایی برخوردار است برای زنانی که قصد بارداری دارند.

اسلیو و بای پس معده توسط بهترین جراح چاقی ایران دکتر یاسر کبیری زاده رو افزایش کیفیت بارداری در افراد تاثی مثبت دارد.

ناباروری در مردان چاق: دلایل و راه‌حل‌ها

تأثیر چاقی بر تستوسترون و تولید اسپرم در مردان

چاقی در مردان می‌تواند به کاهش سطح تستوسترون منجر شود، که این امر خود می‌تواند عاملی برای ناباروری باشد. همچنین، افزایش ضخامت چربی زیر پوستی در مردان چاق باعث می‌شود که بیضه‌ها در زیر لایه‌های ضخیم چربی مدفون شوند. این وضعیت باعث ایجاد حرارت بیش از حد در ناحیه بیضه‌ها شده که می‌تواند به اسپرم‌ها آسیب برساند و در نتیجه، شکل، تحرک و عملکرد اسپرم‌ها را تغییر دهد و به ناباروری منجر شود.

تأثیر کاهش وزن بر باروری

کاهش وزن می‌تواند عدم تعادل هورمونی را کاهش دهد و باروری را افزایش دهد. مطالعات نشان داده‌اند که حتی یک کاهش ۵ درصدی وزن در افراد چاق می‌تواند تاثیر چشمگیری بر افزایش باروری داشته باشد. همچنین، کاهش وزن می‌تواند شانس موفقیت درمان‌های ناباروری مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF) را افزایش دهد.

نتایج انتخاب سبک زندگی سالم

با انتخاب درمان مناسب برای چاقی مرضی، قدرت باروری در هم مردان و هم زنان افزایش می‌یابد. این مسئله نیاز به توجه و آگاهی بیشتر نسبت به بارداری‌های زودهنگام را نشان می‌دهد.

چاقی و ناباروری در مردان و زنان

 

جراحی چاقی و تأثیر آن بر باروری و بارداری در زنان و مردان چیست؟

چالش بارداری برای زنان چاق
وزن اضافی می‌تواند برای زنان در سنین باروری، بارداری را چالش‌برانگیز کند. کاهش وزن در افراد چاق می‌تواند به بهبود باروری کمک کند.

نقش جراحی باریاتریک در بهبود باروری
گاهی اوقات تغییر سبک زندگی، رژیم غذایی و ورزش برای رسیدن به وزن ایده‌آل کافی نیست. در این موارد، جراحی باریاتریک می‌تواند به عنوان یک راه حل مناسب برای درمان ناباروری در نظر گرفته شود. این نوع جراحی‌ها ممکن است بتوانند مشکلات مرتبط با ناباروری را برطرف کرده و به فرد اجازه دهند تا بارداری سالمی را تجربه کند.

نکات مهم درباره جراحی چاقی و درمان ناباروری

 1. جراحی چاقی می‌تواند به بهبود باروری و نتایج بارداری کمک کند.
 2. بیماران نباید بلافاصله بعد از جراحی باریاتریک اقدام به بارداری کنند.
 3. زنان باید در مورد مزایا و معایب جراحی چاقی برای درمان باروری با پزشک خود مشورت کنند.
 4. باید در مورد کنترل بارداری بعد از عمل چاقی با پزشک مشورت کرد.

بررسی دقیق قبل از تصمیم به جراحی
تصمیم گیری برای انجام عمل جراحی چاقی به منظور درمان ناباروری نیازمند بررسی دقیق است. بیماران باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و مشاوره با پزشک متخصص، تصمیم گیری کنند.

نظرات و تجربیات افراد بعد از جراحی چاقی (اسلیو و بای پس معده)

بهترین زمان برای بارداری پس از جراحی چاقی

توصیه‌های پزشکی برای زمان بارداری پس از جراحی چاقی
پزشکان معمولاً توصیه می‌کنند که زنان ۱۸ تا ۲۴ ماه پس از انجام جراحی چاقی از اقدام به باردار شدن خودداری کنند. این بازه زمانی به بدن فرصت می‌دهد تا پیش از باردار شدن وزن کافی کم کند.

اهمیت کاهش وزن قبل از بارداری
این مدت زمان به بدن اجازه می‌دهد تا به وزن مطلوب برسد. از آنجایی که بهتر است پس از باردار شدن، کاهش وزن را متوقف کنید، رسیدن به وزن مناسب قبل از بارداری اهمیت دارد.

تثبیت سطح ویتامین‌ها و کاهش خطرات جنینی
تأخیر در بارداری بعد از جراحی به تثبیت سطح ویتامین‌ها و مواد معدنی در بدن کمک می‌کند. این امر خطر سوء تغذیه جنین را کاهش می‌دهد و از بروز عوارضی مانند زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد جلوگیری می‌کند.

اسلیو و بای پس معده روی بارداری تاثیر بد دارد؟ خطر اسلیو برای بارداری - دکتر کبیری زاده بهترین جراح لاغری در تهران

آیا جراحی چاقی نظیر اسلیو و بای پس معده می تواند ناباروری من را درمان کند؟

متخصصین درمان ناباروری و نازایی، در مشااوره با افرادی که با این موضوع به عنوان یک عارضه مواجه هستند، عوامل متعدد که می تواند در این مسائل موثر باشد را بررسیی می کنند. در بسیاری از مواد کهه فرد چاق دچار آن می باشد، با کاهش وزن، حتی اگر انجام IVF به عنوان روش باروری در نظر گرفته شده باشد موفقیت این روش را تحت تاثیر قرار می دهد.

انواع جراحی چاقی و ارزیابی مزایا و خطرات
جراحی‌های چاقی، که انواع مختلفی دارند، جراحی‌های بزرگی هستند که با خطرات خاصی همراهند. این جراحی‌ها معمولاً به عنوان اولین درمان برای ناباروری در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند برای برخی افراد دارای اضافه وزن که با ناباروری مواجه هستند، گزینه مناسبی باشند. به ویژه برای افرادی که چاقی مفرط دارند یا مشکلات سلامتی مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع دو، یا آپنه خواب دارند، جراحی چاقی می‌تواند مؤثر باشد.

اهمیت مشاوره با پزشکان
افرادی که در نظر دارند جراحی چاقی انجام دهند، باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری با جراح چاقی و متخصص زنان خود مشورت کنند. در این مشاوره‌ها، بیماران باید مزایا و خطرات جراحی چاقی را در نظر بگیرند و تصمیم بگیرند که آیا این جراحی گزینه مناسبی برای درمان ناباروری آنهاست یا خیر. بعد از این که از نظر متخصص زنان، درمان چاقی می توانست راههگشا باشد با مراجعه به دکتر یاسر کبیری زاده بهترین متتخصص جراحی اسلییو و بایپس معده می تتواندی از ایجاد این تغییر لذت بخش در زندگیی تان لذت ببرید.

مراقبت های بعد از جراحی چاقی-برنامه غذایی و نکات ضروری

کنترل بارداری پس از جراحی چاقی
مانند آنچه پیشتر گفته شد، به تعویق انداختن لقاح پس از جراحی چاقی مهم است. بیماران باید از روش‌های کنترل بارداری استفاده کنند. برای کسانی که تحت جراحی‌های سوء جذبی قرار گرفته‌اند، مانند بای‌پس معده، استفاده از قرص‌های ضد بارداری خوراکی ممکن است موثر نباشد، زیرا این داروها در این روش‌ها به درستی جذب نمی‌شوند. در چنین مواردی، استفاده از روش‌های غیر خوراکی برای کنترل بارداری، مانند نورپلانت یا IUD، توصیه می‌شود.

تصویر نمایش داده شده به طور خلاقانه عوامل مختلف موثر بر افتادگی پوست پس از جراحی لاغری را به تصویر می‌کشد. این شامل نمادهایی است که نوع جراحی (مانند اسلیو معده و بای‌پس معده)، سن، عوامل ژنتیکی، وزن قبلی و سابقه سیگار کشیدن را نشان می‌دهند. هر یک از این عناصر به گونه‌ای متمایز نشان داده شده و به صورت متصل به یکدیگر هستند تا تأثیر ترکیبی آن‌ها بر الاستیسیته پوست را نمایش دهند. طراحی کلی تصویر، اطلاعات را به شکلی جذاب و چشم‌نواز منتقل می‌کند و به درک پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر افتادگی پوست پس از جراحی اسلیو و بایپس معده کمک می‌کند. دکتر یاسر کبیری زاده بهترین دکتر اسلیو و بایپس معده در تهران است.

بارداری پس از جراحی چاقی: نکات مهم و مراقبت‌های لازم

مواد مغذی و ویتامین‌های ضروری
ممکن است پس از جراحی لاغری، کمبودهایی در پروتئین، آهن، کلسیم و ویتامین‌های B12 و D به وجود آید. این مواد در دوران بارداری بسیار مهم هستند. پزشک و جراح چاقی همراه با متخصص زنان، باید از مناسب بودن سطح ویتامین‌های شما در طول بارداری اطمینان حاصل کنند و ممکن است مکمل‌های غذایی خاصی را توصیه کنند.

غربالگری دیابت بارداری
با توجه به سابقه پزشکی، ممکن است لازم باشد زودتر از معمول برای دیابت بارداری غربالگری شوید.

روش زایمان
افرادی که تحت جراحی چاقی قرار گرفته‌اند معمولاً زایمان واژینال بدون عارضه دارند، اما در صورت نیاز، سزارین نیز انجام می‌شود.

اسلیو معده، عوارض، مزایا، نتایج

مشورت در مورد سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
اگر با ناباروری ناشی از سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مواجه هستید، مشورت با جراح چاقی برای بررسی اینکه آیا جراحی باریاتریک گزینه مناسبی برای درمان ناباروری شماست یا خیر، مهم است.

آیا انجام جراحی چاقی برای بارداری و باروری من خطری ایجاد می کند؟

خیر، بارداری پس از جراحی کاهش وزن امن است. زنانی که BMI بالایی دارند و چاق هستند، بیشتر در معرض خطر دیابت بارداری، فشار خون بالا و تولد نوزادان با وزن بالا قرار دارند. کاهش وزن پس از جراحی چاقی می‌تواند این خطرات را کاهش دهد و به داشتن بارداری ایمن‌تر کمک کند.

مطالعه بیشتر در:

 

دکتر یاسر کبیری زاده جراحی چاقی - اسلیو و بایپس معده - تهران

منابع:

Impact of Pregnancy on Weight Loss After Endoscopic Sleeve Gastroplasty – PMC (nih.gov)

افتادگی و شل شدگی پوست بعد از کاهش وزن در نتیجه ی اسلیو و بایپس معده 

تصویر نمایش داده شده مفهوم شل شدن پوست پس از کاهش وزن قابل توجه را به صورت آموزشی به تصویر می‌کشد. این تصویر شامل یک شخصیت انسانی قبل و بعد از کاهش وزن است که روی شل شدگی پوست، به خصوص در ناحیه شکم، تأکید دارد. هدف از این تصویر، توضیح بصری اثرات کاهش وزن سریع بر الاستیسیته پوست و احتمال شل شدگی آن است. طراحی تصویر برای محیط‌های آموزشی مناسب و معلوماتی است.

افتادگی و شل شدگی پوست بعد از کاهش وزن در نتیجه ی اسلیو و بایپس معده

فهرست موضوعی

 1. مقدمه: درک کلی از جراحی زیبایی پوست
 2. کاندیداهای مناسب برای جراحی: شرایط لازم برای انتخاب به عنوان کاندیدای جراحی
 3. فرآیند جراحی: مراحل جراحی زیبایی پوست
 4. دوره بهبودی: مدیریت دوره بهبودی و مراقبت‌های پس از جراحی
 5. نتایج و انتظارات: واقع‌بینی در مورد نتایج جراحی
 6. مدیریت اثرات جانبی و خطرات: درک خطرات احتمالی و چگونگی مدیریت آن‌ها
 7. سؤالات متداول: پاسخ به پرسش‌های رایج درباره جراحی زیبایی پوست

مقدمه

افتادگی و شل شدگی پوست بعد از کاهش وزن قابل توجه به هر روشی اتفاق می افتد. مهم نیست این کاهش وزن با رژیم اتفاق بیفتد، با ورزش اتفاق بیافتد یا اعمال جراحی چاقی نظیر اسلیو و بایپس معده! در واقع شل شدگی و افتادگی پوست در شکم و بازو و ران و سینه، بعد از دوره ی کاهش وزن قابل توجه، عوارض چاقی است نه کاهش وزن! به عبارت دیگر بعد از افزایش وزن، پوست ما به دلیل از بین رفتن کلاژن و الاستین که مانند  سیمان، در بافت پوست، اعمال نقش می کنند، پوست خاصیت کشسان خود را از دست می دهد. از آن جایی که کاهش وزن بعد از اسلیو و بایپس معده قطعی است، این مسئله به طوری به چشم می آید که انگار نتیجه و عوارض جراحی چاقی است!

در دنیای امروز، جراحی زیبایی پوست به یکی از روش‌های محبوب برای بهبود ظاهر و افزایش اعتماد به نفس تبدیل شده است. این روش، به ویژه برای کسانی که کاهش وزن قابل توجهی داشته‌اند و دچار افتادگی پوست شده‌اند، می‌تواند تغییرات چشمگیری ایجاد کند. در این راهنما، ما به بررسی شرایط لازم برای کاندیداهای مناسب جراحی زیبایی پوست، فرآیند جراحی، دوره بهبودی و نکات مهمی که باید در نظر گرفته شود، می‌پردازیم.

تغذیه هوشمندانه بعد از عمل چاقی (اسلیو و بای پس معده)

علت افتادگی پوست بعد از جراحی لاغری

پس از جراحی لاغری، بسیاری از بیماران شاهد کاهش قابل توجهی در وزن خود هستند. این کاهش وزن گاهی اوقات بیش از ۵۰ کیلوگرم است و می‌تواند منجر به افتادگی پوست و شل شدن عضلات گردد. این پوست اضافی که پس از کاهش وزن باقی می‌ماند، به طور خودکار از بین نمی‌رود، که این امر سبب نگرانی برخی بیماران می‌شود. دلیل اصلی این مسئله این است که با افزایش وزن، پوست برای پوشاندن توده‌های چربی جدید گسترده می‌شود، اما با کاهش وزن، معمولاً از انعطاف‌پذیری لازم برای جمع شدن و بازگشت به حالت اولیه خود برخوردار نیست.

۵ روش سفت کردن پوست بعد از جراحی لاغری

(در این قسمت، شما می‌توانید ۵ روش مؤثر برای سفت کردن پوست بعد از جراحی لاغری را ذکر کنید. این می‌تواند شامل توصیه‌هایی در زمینه ورزش، رژیم غذایی، مراقبت‌های پوستی، روش‌های غیر جراحی و در نهایت انتخاب‌های جراحی باشد.)

تصویر نمایش داده شده، مفهوم مراقبت از پوست و سفت کردن آن پس از جراحی لاغری (اسلیو و بایپس معده) را به تصویر می‌کشد. این تصویر، تبدیل متافوریک پوست را نشان می‌دهد، که یک طرف آن نشان‌دهنده پوست شل و افتاده و طرف دیگر نشان‌دهنده پوست سفت و محکم است. عناصر نمادینی مانند انعطاف‌پذیری، مقاومت و بازسازی نیز در آن گنجانده شده است. این تصویر با استفاده از استعاره‌های بصری مانند فنرها، کش‌های انعطاف‌پذیر یا ققنوسی که از خاکستر برمی‌خیزد، تهیه شده است و هدف آن ارائه اطلاعات، جذابیت بصری و انتقال حس تحول مثبت است. در آخر این نکته مهم است که دکتر یاسر کبیری زاده بهترین جراح اسلیو و بایپس معده در تهران است.

افتادگی پوست پس از جراحی لاغری: علل و درجه تأثیرگذاری

تأثیرگذاری افتادگی پوست بر افراد

پس از انجام جراحی‌های لاغری( اسلیو و بای پس معده )، افتادگی پوست بعد اسلیو و بایپس  می‌تواند یکی از دغدغه‌های شایع در میان بیماران باشد. با این حال، میزان و شدت این افتادگی در افراد مختلف متفاوت است. عواملی که در این تفاوت نقش دارند شامل نوع جراحی انجام شده، وزن قبل از جراحی، سن بیمار، سابقه سیگار کشیدن و ژنتیک فرد است.

مواجهه با افتادگی پوست و گزینه‌های درمانی

اکثر افراد پس از کاهش وزن، تا حدودی شاهد افتادگی پوست خود هستند. این مسئله ممکن است احساسات منفی را در آن‌ها ایجاد کند. با این حال، جای نگرانی نیست چرا که روش‌های پیشگیری و درمانی متعددی برای مقابله با این مشکل وجود دارد.

تصویر نمایش داده شده به طور خلاقانه عوامل مختلف موثر بر افتادگی پوست پس از جراحی لاغری را به تصویر می‌کشد. این شامل نمادهایی است که نوع جراحی (مانند اسلیو معده و بای‌پس معده)، سن، عوامل ژنتیکی، وزن قبلی و سابقه سیگار کشیدن را نشان می‌دهند. هر یک از این عناصر به گونه‌ای متمایز نشان داده شده و به صورت متصل به یکدیگر هستند تا تأثیر ترکیبی آن‌ها بر الاستیسیته پوست را نمایش دهند. طراحی کلی تصویر، اطلاعات را به شکلی جذاب و چشم‌نواز منتقل می‌کند و به درک پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر افتادگی پوست پس از جراحی اسلیو و بایپس معده کمک می‌کند. دکتر یاسر کبیری زاده بهترین دکتر اسلیو و بایپس معده در تهران است.

نواحی بدن مستعد افتادگی پوست پس از جراحی لاغری

افتادگی پوست پس از جراحی لاغری یا رژیم‌های سریع لاغری می‌تواند در قسمت‌های مختلف بدن اتفاق بیفتد. این نواحی عمدتاً شامل موارد زیر هستند:

 1. شکم: این ناحیه به دلیل داشتن بیشترین میزان ذخیره چربی، بیشتر در معرض افتادگی پوست قرار دارد.
 2. بازوها: بسیاری از افراد پس از کاهش وزن قابل توجه، در ناحیه بازوها دچار شل شدگی و افتادگی پوست می‌شوند.
 3. سینه‌ها: افتادگی پوست در ناحیه سینه‌ها نیز یکی از عوارض شایع پس از کاهش وزن سریع است.
 4. ران‌ها و باسن: این نواحی نیز به دلیل کاهش حجم چربی‌های زیر پوستی ممکن است دچار شل شدگی و افتادگی پوست شوند.

اسلیو معده، عوارض، مزایا، نتایج

به یاد داشته باشید که شدت این مشکلات بسته به فاکتورهایی مانند سن، ژنتیک، و نوع جراحی متفاوت است. همچنین، روش‌های مختلفی برای مقابله با این مشکلات وجود دارد، از جمله روش‌های درمانی و جراحی ماننند ابدومینوپلاستی و پیکرتراشی  و تغییرات سبک زندگی و تغذیه.

تصویر نمایش داده شده نواحی بدن را که بیشتر در معرض افتادگی پوست پس از جراحی لاغری قرار دارند، به تصویر می‌کشد. این تصویر بدن انسان را با نواحی برجسته شده شامل شکم، بازوها، سینه‌ها، ران‌ها و باسن نشان می‌دهد که محل‌های شایع برای افتادگی پوست هستند. این نواحی به گونه‌ای تأکید شده‌اند تا حساسیت آن‌ها نسبت به افتادگی پوست را نشان دهند. تصویر به نحوی آموزشی و در عین حال ساده طراحی شده است تا برای مخاطبان عمومی قابل فهم باشد.

اهمیت کاهش تدریجی وزن برای جلوگیری از افتادگی پوست

رابطه کاهش وزن سریع و افتادگی پوست

کاهش وزن سریع می‌تواند به طور مستقیم با افتادگی پوست مرتبط باشد. برای پیشگیری از این مشکل، توصیه می‌شود که وزن بدن به آرامی و به صورت تدریجی کاهش یابد. هدف این است که هر هفته فقط حدود یک تا دو کیلوگرم وزن کم شود تا به پوست فرصت داده شود تا به تدریج جمع شود و خود را با کاهش حجم بدن وفق دهد.

جراحی لاغری ( اسلیو و بایپس معده)

تأثیر جراحی اسلیو معده و بایپس معده بر افتادگی و شل شدگی پوست

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، جراحی اسلیو معده به دلیل روند کاهش وزن تدریجی‌تر نسبت به سایر انواع جراحی‌های لاغری، کمتر باعث افتادگی پوست می‌شود. این نوع جراحی به بدن اجازه می‌دهد تا به تغییرات وزنی که در حال رخ دادن است، به آهستگی و بهتر واکنش نشان دهد. البتته این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد و در انتخاب نوع عمل جراحی، به موارد مختلفی باید توجه شود.

تصویر نمایش داده شده مفهوم کاهش تدریجی وزن برای جلوگیری از افتادگی پوست را به خلاقانه‌ترین شکل به تصویر می‌کشد. این تصویر، ایده کاهش وزن آرام و پایدار را به نمایش می‌گذارد و بر اهمیت دادن زمان به پوست برای تطبیق با تغییر شکل بدن تأکید می‌کند. طراحی تصویر شفاف، جذاب و آموزنده است و پیام کاهش تدریجی وزن برای بهبود الاستیسیته و سلامت پوست را به خوبی منتقل می‌کند.

جراحی زیبایی پوست پس از کاهش وزن

انتظار افتادگی پوست پس از کاهش وزن قابل توجه

پس از کاهش وزن چشمگیر (بیش از ۵۰ کیلوگرم)، چه به روش‌های طبیعی و چه غیرطبیعی، معمولاً کمی افتادگی پوست رخ می‌دهد. این امر بخشی طبیعی از فرآیند کاهش وزن است و اغلب با اقدامات خود مراقبتی کاملاً قابل پیش‌بینی است.

انجام جراحی زیبایی پوست

جراحی زیبایی پوست برای برداشتن و حذف پوست‌های اضافی و شل انجام می‌شود. یکی از رایج‌ترین این جراحی‌ها، ابدومینوپلاستی (جراحی شکم) است که پس از جراحی‌های لاغری اغلب انجام می‌شود.

جای بخیه‌ها پس از جراحی ابدومینوپلاستی (کشیدن پوست شکم)

نگرانی در مورد جای بخیه‌ها پس از جراحی ابدومینوپلاستی طبیعی است. با این حال، یک جراح ماهر می‌تواند بخیه‌ها را به گونه‌ای قرار دهد که در انحنای بدن پنهان شوند و کمتر قابل مشاهده باشند. این تکنیک‌های مدرن جراحی به بهبود ظاهر نهایی و کاهش دیده شدن جای زخم کمک شایانی می‌کنند. دکتر یاسر کبیری زاده با تجربه بیش از ۵۰۰۰ عمل جراحی زیبایی و فرم دهی بدن ( ابدومینوپلاستی، ماموپلاستی ، پروتز) یکی از بهترین جراح های زیبایی در شهر تهران است.

بیوتین چیست و چرا اهمیت دارد؟

چه افرادی برای اعمال جراحی زیبایی و اصلاح افتادگی های پوست (ابدومینوپلاستی، پیکرتراشی، لیفت بازو و ران ها و لیفت سینه) کاندید هستند؟

جراحی زیبایی پوست برای رفع افتادگی و شلی پوست می‌تواند گزینه‌ای موثر باشد، اما همه افراد برای این نوع جراحی کاندید مناسبی نیستند. کاندیداهای ایده‌آل برای این جراحی عبارتند از:

 1. افرادی که وزن خود را به طور پایدار کاهش داده‌اند: افرادی که به هدف کاهش وزن خود رسیده و وزن خود را برای حداقل ۶ ماه حفظ کرده‌اند. نوسانات وزنی بعد از جراحی می‌تواند تأثیرات منفی بر نتایج جراحی داشته باشد.
 2. افرادی که در سلامت کامل هستند: سلامت کلی فرد برای ایمنی و موفقیت جراحی حیاتی است. برخی بیماری‌ها می‌توانند خطرات جراحی را افزایش دهند.
 3. داشتن انتظارات واقع‌بینانه از جراحی: جراحی می‌تواند ظاهر پوست افتاده را بهبود بخشد اما نمی‌تواند تغییرات معجزه‌آسایی در بدن ایجاد کند.
 4. آگاهی از باقی ماندن اثرات جای بخیه: باید درک شود که جای بخیه‌ها به طور کامل از بین نخواهند رفت، اما یک جراح ماهر می‌تواند آن‌ها را تا حد قابل قبولی محو کند.
 5. امکان استراحت پس از جراحی: نیاز به دوره نقاهت و استراحت ۲ تا ۳ هفته‌ای پس از جراحی برای بهبودی مناسب.

این شرایط به تضمین نتایج مثبت جراحی و کاهش خطرات مرتبط با آن کمک می‌کند.

تصویر نمایش داده شده، کاندیداهای ایده‌آل برای جراحی زیبایی پوست را به تصویر می‌کشد. این تصویر گروه متنوعی از افراد را نشان می‌دهد که هر یک از آن‌ها یکی از معیارهای کلیدی را نمایش می‌دهند: ثبات وزن برای ۶ ماه، سلامت عمومی خوب، داشتن انتظارات واقع‌بینانه، آگاهی از جای بخیه‌ها و آمادگی برای بهبودی پس از جراحی. طراحی تصویر واضح و آموزنده است و به برجسته کردن ویژگی‌های مهم برای افرادی که در نظر دارند جراحی زیبایی پوست انجام دهند کمک می‌کند، با نشانه‌های بصری برای هر معیار.

جلوگیری از شلی و افتادگی شکم بعد از لاغری

افتادگی شکم پس از کاهش وزن یک مسئله متداول است که با روش‌های مختلف می‌توان درمان یا پیشگیری کرد. مهم است که هر فرد بر اساس ویژگی‌های فردی خود راهکار مناسبی را پیدا کند. در اینجا به برخی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از افتادگی پوست در اثر کاهش وزن اشاره می‌کنیم:

 1. کاهش وزن قبل از میان‌سالی: سعی کنید قبل از رسیدن به میان‌سالی وزن خود را کاهش دهید، زیرا پوست در سنین جوان‌تر قابلیت ارتجاعی بیشتری دارد.
 2. کاهش وزن تدریجی: در هر ماه بین ۴ تا ۶ کیلوگرم وزن کاهش دهید تا پوست فرصت داشته باشد خود را با کاهش وزن منطبق کند.
 3. ثبات وزن: از نوسانات وزنی پرهیز کنید. کاهش و افزایش وزن مکرر می‌تواند به شلی بیشتر پوست منجر شود.
 4. رژیم غذایی متعادل: رژیم غذایی اصولی و متعادل را دنبال کنید و از کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی پرهیز کنید.
 5. مصرف ریزمغذی‌های ضروری: ویتامین C، روی و سلنیوم برای تولید کلاژن در بدن حیاتی هستند. مرکبات، فلفل دلمه‌ای، کلم و دیگر میوه‌ها و سبزیجات تازه منابع خوبی برای این مواد مغذی هستند.
 6. مصرف کافی پروتئین: پروتئین به بازسازی پوست و عضلات کمک کرده و به حفظ خاصیت ارتجاعی پوست کمک می‌کند.
 7. حفظ رطوبت پوست: روزانه حداقل ۸ لیوان آب بنوشید و پوست خود را با استفاده از لوسیون‌های لیفتینگ و مرطوب‌کننده، دو بار در روز مرطوب نگه دارید.

اهمیت نوشیدن مقادیر کافی آب بعد از جراحی چاقی

با دنبال کردن این راهکارها، می‌توانید از شل شدن و افتادگی پوست در اثر کاهش وزن پیشگیری کنید و به حفظ سلامت و زیبایی پوست خود کمک کنید.

در نهایت، جراحی چاقی به عنوان یک گزینه درمانی مؤثر، می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با دیابت نوع 2 ایفا کند. توجه به این روش در کنار سایر استراتژی‌های درمانی و پیشگیرانه، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک شایانی کند.

مصرف مکمل‌ها برای جلوگیری از شلی و افتادگی پوست شکم پس از لاغری

مصرف مکمل‌ها در کنار رژیم کاهش وزن می‌تواند به تقویت پوست و افزایش خاصیت ارتجاعی آن کمک کند. این مکمل‌ها به ویژه برای افرادی که قصد دارند میزان زیادی وزن کاهش دهند، مفید هستند:

 1. کلاژن هیدرولیز شده: کلاژن، پروتئین اصلی سازنده پوست، از پیری و شلی پوست جلوگیری می‌کند.
 2. اسید آمینه لیزین و پرولین: این اسیدهای آمینه، پایه‌های اصلی ساخت کلاژن در بدن هستند.
 3. ژلاتین: منبع عالی گلیسین، که یکی از مواد اصلی در ساخت کلاژن در بدن است. ژلاتین در دسرها، ژله‌ها و پاستیل‌ها یافت می‌شود.
 4. شربت مولتی ویتامین: شربت حاوی ویتامین‌ها و مواد معدنی می‌تواند کمبودهای تغذیه‌ای ناشی از رژیم غذایی را جبران کرده و از شلی و افتادگی پوست جلوگیری کند. رژیم‌های غذایی طولانی‌مدت بیش از ۳ ماه می‌توانند احتمال کمبود ریزمغذی‌ها در بدن را افزایش دهند.

جراحی لاپاراسکوپی

توجه داشته باشید که مصرف مکمل‌ها باید تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه صورت گیرد تا از هرگونه تداخل دارویی یا مشکلات ناشی از بیش‌دوزی جلوگیری شود. همچنین، مکمل‌ها نباید جایگزین یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از مواد مغذی طبیعی شوند.

تصویر نمایش داده شده مکمل‌های مختلفی را که به جلوگیری از شلی پوست و بهبود الاستیسیته آن در طول دوران کاهش وزن کمک می‌کنند، به تصویر می‌کشد. این تصویر شامل نمایش کلاژن هیدرولیز شده، اسیدهای آمینه لیزین و پرولین، ژلاتین و یک بطری شربت مولتی ویتامین است. هر مکمل به گونه‌ای نشان داده شده است که فواید آن برای سلامت و ارتجاعیت پوست را نشان می‌دهد. طراحی تصویر آموزنده و جذاب است و به بینندگان کمک می‌کند تا نقش این مکمل‌ها در حفظ سلامت پوست در طول دوران کاهش وزن را درک کنند. موارد ذکر شده در تصویر می تواند با شل شدن و افتادگی پوست بعد از عمل اسلیو و بایپس معده مقابله کند.

 

 

 شل شدگی و افتادگیی پوست نواحی مختلف بدن علاوه بر کاهش وزن می تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد.

علت شل شدن سینه‌ها در زنان

شل شدن سینه‌ها در زنان یکی از تغییرات طبیعی است که با افزایش سن رخ می‌دهد. سینه‌های زنان عمدتاً از بافت چربی و رباط‌ها یا لیگامان‌ها تشکیل شده‌اند، و فاقد بافت عضلانی هستند. در ادامه به برخی از دلایل اصلی شل شدن سینه‌ها اشاره می‌کنیم:

 1. بالا رفتن سن: با افزایش سن، بافت‌های سینه و رباط‌ها تحلیل رفته و کمتر محکم می‌شوند.
 2. کمبود کلاژن: کاهش تولید کلاژن، که با افزایش سن رخ می‌دهد، می‌تواند به کاهش استحکام پوست منجر شود.
 3. کمبود استروژن: در دوران یائسگی و با کاهش سطح استروژن، سینه‌ها ممکن است شل شوند.
 4. شاخص توده بدنی بالا: وزن بیشتر می‌تواند فشار بیشتری بر بافت سینه‌ها وارد کرده و باعث شل شدگی آن‌ها شود.
 5. یائسگی: تغییرات هورمونی در دوران یائسگی می‌تواند بر سفتی و شکل سینه‌ها تأثیر بگذارد.
 6. داشتن سینه‌های بزرگ: سینه‌های بزرگ به دلیل وزن بیشتر خود مستعد شل شدگی بیشتری هستند.
 7. بارداری‌های پی‌درپی: تغییرات سریع وزن در طی بارداری‌های متعدد می‌تواند بر سفتی سینه‌ها تأثیر منفی بگذارد.
 8. نوسانات وزنی: کاهش و افزایش وزن سریع می‌تواند باعث کشش و شل شدن پوست سینه‌ها شود.
 9. سیگار کشیدن: سیگار می‌تواند به کاهش کلاژن و تحلیل رفتن سفتی پوست منجر شود، که بر سینه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

درک این عوامل می‌تواند به زنان کمک کند تا بهتر برای مراقبت از سلامت سینه‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

بهترین جراح اسلیو و بایپس معده در تهران دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی چاقی و لاپاروسکوپی پیشرفته است.

تغذیه سالم برای جلوگیری از شلی و افتادگی شکم پس از لاغری

حفظ پوست سالم و ارتجاعی در طول فرآیند کاهش وزن نیازمند تغذیه مناسب و کافی است. در ادامه به برخی از مواد غذایی و نوشیدنی‌های کلیدی اشاره می‌کنیم که می‌توانند به حفظ سلامت و الاستیسیته پوست کمک کنند:

 1. هیدراتاسیون: نوشیدن حداقل ۸ لیوان آب در روز برای حفظ رطوبت و سلامت پوست ضروری است.
 2. پروتئین: مصرف کافی پروتئین به تقویت پوست و بازسازی آن کمک می‌کند. منابع خوب پروتئین شامل گوشت بدون چربی، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و حبوبات است.
 3. ویتامین C: این ویتامین نقش مهمی در تولید کلاژن دارد. میوه‌ها و سبزیجاتی مانند مرکبات، فلفل دلمه‌ای و کلم، منابع غنی ویتامین C هستند.
 4. اسیدهای چرب امگا ۳: این اسیدهای چرب برای حفظ سلامت پوست مهم هستند و در ماهی‌های چرب مانند سالمون، ماکرل و گردو یافت می‌شوند.
 5. میوه‌ها و سبزیجات تازه: این مواد غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد معدنی ضروری برای پوست هستند. مصرف منظم آن‌ها به تقویت پوست و بهبود قابلیت ارتجاعی آن کمک می‌کند.

با توجه به این توصیه‌های تغذیه‌ای، می‌توانید به حفظ سلامت و زیبایی پوست خود کمک کنید و از شل شدن و افتادگی پوست در طول و بعد از دوره کاهش وزن جلوگیری کنید.

‎جراحی شو‎ (@jaraahi_show) • Instagram photos and videos

ماساژ پوست برای جلوگیری از افتادگی شکم پس از لاغری

ماساژ پوست می‌تواند یکی از روش‌های مؤثر برای بهبود زیبایی و سلامت پوست باشد، به خصوص پس از کاهش وزن. در ادامه به نکات کلیدی درباره ماساژ پوست برای جلوگیری از افتادگی شکم پرداخته‌ایم:

 1. افزایش جریان خون: ماساژ به افزایش جریان خون در پوست کمک می‌کند، که باعث تغذیه بهتر پوست و تحریک تولید کلاژن و الاستین می‌شود.
 2. تقویت اثر محصولات پوستی: استفاده منظم از ماساژ می‌تواند اثر لوسیون‌ها و کرم‌های لیفتینگ را تقویت کند.
 3. روش‌های ماساژ: می‌توانید از لوسیون‌های بدن، اسکراب‌های نمک یا شکر، و یا کیسه‌کشیدن برای ماساژ استفاده کنید.
 4. احتیاط در ماساژ: هنگام ماساژ دقت کنید که پوست کشیده نشود، زیرا کشیدن بیش از حد پوست می‌تواند به ترک خوردن آن منجر شود.

استفاده از تکنیک‌های ماساژ صحیح و مراقبت‌های مناسب پوستی می‌تواند به حفظ استحکام، سلامت و زیبایی پوست کمک کند، و از افتادگی آن به ویژه در ناحیه شکم پس از کاهش وزن جلوگیری کند.

عوارض و خطرات اسلیو معده

درمان افتادگی و شلی شکم پس از لاغری با جراحی زیبایی

پس از یک کاهش وزن قابل توجه، برخی افراد با پوست شل و آویزان در ناحیه شکم مواجه می‌شوند که از طریق روش‌های معمول تناسب اندام قابل جمع شدن نیست. در این شرایط، جراحی زیبایی شکم می‌تواند یک راه‌حل مؤثر باشد.

جراحی کانتورینگ بدن

این نوع جراحی‌ها با هدف برداشتن پوست اضافه و بازسازی ظاهر بدن انجام می‌شوند. دوره بهبودی پس از جراحی متفاوت است و ممکن است بین ۲ هفته تا ۱ ماه طول بکشد. در برخی مواقع، این جراحی‌ها می‌توانند جای زخم کمی بر جای بگذارند، اما این جای زخم‌ها معمولاً ناچیز هستند و به مراتب زیباتر از پوست شل و آویزان به نظر می‌رسند. برای مشاهده نمونه کارهای اعمال جراحی زیبایی دکتر کبیری زاده می توانید صفحه اینستاگرام را دیدن بفرمایید.

پیشگیری از شلی و افتادگی شکم با تمرینات عضله‌سازی

در حین فرآیند کاهش وزن، تمرکز بر تمرینات عضله‌سازی می‌تواند به جلوگیری از شلی و افتادگی پوست شکم کمک کند. در ادامه به نکات کلیدی در این زمینه اشاره می‌کنیم:

 1. تعادل بین ورزش‌های هوازی و عضله‌سازی: ورزش‌های هوازی مانند دویدن، شنا یا دوچرخه‌سواری برای سوزاندن چربی‌ها مفید هستند، اما ممکن است به تنهایی باعث کاهش حجم عضله شوند. بنابراین، ترکیب آن‌ها با تمرینات عضله‌سازی می‌تواند به حفظ تناسب پوست کمک کند.
 2. تأکید بر بدنسازی و تمرینات قدرتی: تمرینات بدنسازی و قدرتی مانند وزنه‌برداری یا تمرینات با وزن بدن، به ساخت عضله کمک می‌کنند. این نوع ورزش‌ها باعث می‌شوند که همزمان با کاهش چربی، عضلات تقویت شده و پوست حالت افتادگی خود را از دست بدهد.
 3. کاهش وزن پایدار و تدریجی: تمرکز بر کاهش وزن پایدار و تدریجی به همراه ورزش‌های عضله‌ساز، از شلی و افتادگی پوست جلوگیری می‌کند. این رویکرد نه تنها به کاهش چربی کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که پوست به تدریج خود را با کاهش حجم بدن تطبیق می‌دهد.

با ادغام ورزش‌های هوازی و عضله‌سازی در برنامه تمرینی خود، می‌توانید به تقویت پوست و جلوگیری از افتادگی آن کمک کنید، و در نتیجه، به پوستی سالم‌تر و محکم‌تر دست یابید.

منابع

How to Tighten Sagging Skin After Bariatric Surgery (insider.com)

 

بهترین جراح اسلیو معده در تهران – یک انتخاب هوشمندانه برای سلامتی شما

بهترین جراح چاقی - تهران بهترین دکتر اسلیو معده در تهران

چطور بهترین انتخاب را برای یک جراح با تجربه داشته باشم؟

مقدمه: در دنیای پرتلاطم امروز، سلامت و تناسب اندام بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. جراحی اسلیو معده یکی از روش‌های محبوب و موثر برای کاهش وزن است که بسیاری از افراد به دنبال بهترین جراح لاغری در تهران هستند تا این عمل حیاتی را انجام دهند.

بخش اول: چرا جراحی اسلیو معده؟ جراحی اسلیو معده یکی از روش‌های جراحی لاغری است که با برداشتن بخشی از معده، حجم آن را کاهش می‌دهد. این عمل به فرد کمک می‌کند تا با خوردن مقدار کمتری غذا احساس سیری کند و در نتیجه وزن خود را کاهش دهد.

بهترین جراح اسلیو ایران

بخش دوم: انتخاب بهترین جراح اسلیو معده در تهران انتخاب بهترین دکتر اسلیو معده در تهران می‌تواند تاثیر بزرگی بر نتایج عمل و رضایت شما داشته باشد. معیارهایی مانند تجربه جراح، نتایج قبلی، و بازخورد بیماران قبلی از جمله عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند.

بخش سوم: مراحل پیش از عمل اسلیو معده قبل از انجام عمل اسلیو معده، مشاوره‌های دقیق با پزشک و انجام آزمایش‌های لازم برای اطمینان از مناسب بودن این روش برای شما ضروری است.

بخش چهارم: دوران نقاهت و مراقبت‌های پس از عمل پس از جراحی اسلیو معده، دوران نقاهت و رعایت یک برنامه غذایی و ورزشی مناسب برای حفظ نتایج به دست آمده حائز اهمیت است.

نتیجه‌گیری: انتخاب بهترین جراح اسلیو معده در تهران می‌تواند تفاوت عمده‌ای در مسیر دستیابی به تناسب اندام و سلامتی شما ایجاد کند. با تحقیق و انتخاب دقیق، می‌توانید بهترین تصمیم را برای سلامتی خود بگیرید.

بایپس - بای پس - جراح چاقی تهران

مقدمه: جراحی اسلیو معده برای کاهش وزن

جراحی اسلیو معده از روش‌های موثر برای کاهش وزن در افراد چاق است. این عمل جراحی، که به عنوان یک راهکار پزشکی مدرن شناخته می‌شود، به برداشتن بخش قابل توجهی از معده و ترک ساختار لوله مانند کوچکتری به نام آستین معده می‌پردازد.

هدف جراحی اسلیو معده

اسلیو گاسترکتومی با هدف کمک به کاهش وزن انجام می‌شود. این عمل با محدود کردن مقدار غذایی که بیمار می‌تواند مصرف کند، به او در رسیدن به وزن ایده‌آل کمک می‌کند. معده پس از عمل به شدت کوچکتر شده و بیماران سریعتر احساس سیری می‌کنند.

روش انجام جراحی اسلیو معده

جراحی اسلیو معده معمولاً به روش لاپاراسکوپی انجام می‌شود. این روش شامل استفاده از برش‌های کوچک، دوربین کوچک و ابزارهای جراحی تخصصی است و به کاهش زمان بهبودی و کاهش عوارض جراحی کمک می‌کند.

چه زمانی به جراحی اسلیو معده نیاز است؟

افرادی که از اضافه وزن زیادی رنج می‌برند و نمی‌توانند با ورزش و رژیم‌های غذایی به وزن دلخواه خود برسند، کاندیدای مناسبی برای جراحی اسلیو معده هستند. در این حالت، به دلیل بزرگ شدن حجم معده، پیروی از رژیم‌های غذایی می‌تواند بسیار دشوار باشد.

بهترین جراح اسلیو معده- راه نجات از چاقی

معرفی بهترین دکتران جراحی چاقی و لاغری

در جستجوی راه حل‌های پزشکی برای کاهش وزن، جراحی چاقی و لاغری گزینه‌ای موثر است. عمل اسلیو معده، که یکی از این روش‌هاست، معمولاً پس از امتحان کردن روش‌های دیگر کاهش وزن از جمله بهبود رژیم غذایی و افزایش فعالیت‌های ورزشی انجام می‌شود.

تخصص پزشکان در جراحی چاقی و لاغری

پزشکان متخصص در این لیست، دارای مدارک و تجربیات گسترده در زمینه جراحی عمومی و لاپاراسکوپی هستند. آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و دانش تخصصی خود، به بیماران کمک می‌کنند تا به وزن ایده‌آل و سلامتی بهتر دست یابند.

انتخاب بهترین دکتر جراحی لاغری تهران

این پزشکان به عنوان بهترین دکتران جراحی لاغری شناخته می‌شوند. انتخاب آن‌ها براساس نظرات کاربران و تجربیات موفق بیمارانی که تحت درمان قرار گرفته‌اند، انجام شده است.

شرایط کاندیداتوری برای جراحی اسلیو معده

جراحی اسلیو معده یکی از روش‌های موثر برای کاهش وزن است، اما همه افراد نمی‌توانند برای این جراحی واجد شرایط باشند. در ادامه، شرایطی که باید برای انجام این جراحی برآورده شوند ذکر شده است.

بهترین جراح چاقی - تهران بهترین دکتر اسلیو معده در تهران

 چاقی شدید با شاخص توده بدنی ۴۰ یا بالاتر

– افرادی که شاخص توده بدنی (BMI) آنها ۴۰ یا بالاتر است، در دسته چاقی شدید قرار می‌گیرند. این افراد می‌توانند کاندیدای مناسبی برای جراحی اسلیو معده باشند.

 چاقی با شاخص توده بدنی ۳۵ تا ۳۹٫۹ به همراه بیماری‌های همراه

– افرادی که BMI آنها بین ۳۵ تا ۳۹٫۹ است و همچنین دارای مشکلات جدی سلامتی مانند دیابت نوع ۲ یا فشار خون بالا هستند، می‌توانند برای این جراحی در نظر گرفته شوند.

موارد استثنایی با شاخص توده بدنی ۳۰ تا ۳۴

– در برخی موارد خاص، افرادی که BMI آنها بین ۳۰ تا ۳۴ است و با مشکلات سلامتی جدی مرتبط با وزن روبرو هستند، ممکن است برای جراحی های خاص کاهش وزن واجد شرایط باشند.

معرفی عمل جراحی اسلیو معده تهران 

اسلیو معده، که به عنوان گاسترکتومی نیز شناخته می‌شود، یکی از روش‌های مدرن جراحی کاهش وزن است. این عمل به منظور کمک به افراد چاق برای کاهش وزن به کار می‌رود.

روش انجام جراحی

جراحی اسلیو معده معمولاً به روش لاپاروسکوپی انجام می‌شود. در این روش، با استفاده از چندین برش کوچک در قسمت بالایی شکم، ابزارهای جراحی وارد می‌شوند.

چگونگی عمل اسلیو معده

در طول عمل، حدود ۸۰ درصد از معده برداشته می‌شود و فقط بخشی لوله‌ای شکل به اندازه یک موز باقی می‌ماند. این کاهش حجم معده به محدود کردن میزان غذایی که فرد می‌تواند مصرف کند، کمک می‌کند.

بهترین دکتر اسلیو معده در تهران برای افرادی که از چاقی شدید رنج می برند دکتر یاسر کبیری زاده است
درمان چاقی – دکتر کبیری زاده

تأثیرات هورمونی و سلامتی

علاوه بر کاهش اندازه معده، این جراحی تغییرات هورمونی را ایجاد می‌کند که به کاهش وزن و بهبود شرایط سلامتی مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی کمک می‌کند.

انجام جراحی توسط متخصصین چاقی

این عمل توسط جراحان متخصص لاپاراسکوپی، که بهترین جراحان اسلیو معده به شمار می‌روند، انجام می‌گیرد. دکتر یاسر کبیری زاده بهترین جراح چاقی ( اسلیو و بایپس معده ) در شهر تهران آماده ی ارائه ی مشاوره به شما مراجعین محترم می باشد.

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) برای تعیین کاندیداتوری عمل اسلیو معده

شاخص توده بدنی (BMI) یک معیار مهم برای تعیین وضعیت وزنی و احتمال نیاز به عمل جراحی اسلیو معده است. اگر BMI بالاتر از ۳۵ باشد، فرد ممکن است کاندید مناسبی برای عمل جراحی چاقی باشد.

چگونگی محاسبه BMI

 • شاخص توده بدنی با تقسیم وزن بدن (به کیلوگرم) بر مجذور قد (به متر) محاسبه می‌شود.
 • این معیار به ارزیابی میزان چربی بدن نسبت به کل وزن و اسکلت فرد کمک می‌کند.

دسته‌بندی‌های BMI

 • کمبود وزن: BMI کمتر از ۱۸٫۵
 • وزن طبیعی: BMI بین ۱۸٫۹ تا ۲۴٫۹
 • اضافه وزن: BMI بین ۲۵ تا ۲۹٫۹
 • چاقی: BMI بر روی ۳۰ یا بالاتر
 • چاقی شدید: BMI بر روی ۴۰ یا بالاتر

این توضیحات با هدف ارائه اطلاعات مختصر و مفید درباره محاسبه و اهمیت BMI در تصمیم‌گیری برای عمل جراحی اسلیو معده نوشته شده است. این اطلاعات به خوانندگان کمک می‌کند تا درک بهتری از شاخص توده بدنی و اهمیت آن در انتخاب جراحی کاهش وزن داشته باشند.

دکتر یاسر کبیری زاده - اسلیو معده - بایپس معده

معیارهای کلیدی برای انتخاب بهترین دکتر اسلیو معده

انتخاب یک دکتر متخصص برای جراحی اسلیو معده نیازمند توجه به چندین عامل مهم است. در ادامه به بررسی این معیارها پرداخته‌ایم:

استفاده از تجهیزات پیشرفته

 • اهمیت تجهیزات و امکانات مورد استفاده توسط پزشک: استفاده از تکنولوژی جدید و تجهیزات پیشرفته می‌تواند به بهبود نتایج جراحی کمک کند.

فیدبک و نظرات بیماران

 • ارزیابی بر اساس بازخوردهای بیماران: نظرات و تجربیات بیماران قبلی می‌تواند نشان‌دهنده کیفیت کار و نحوه برخورد پزشک باشد.

سطح تجربه پزشک

 • بررسی میزان تجربه پزشک: داشتن تجربه بالا در زمینه جراحی‌های لاغری می‌تواند اطمینان بیشتری به بیماران بدهد.

نشتی معده بعد از اسلیو و بای پس معده - عوارض اسلیو و بایپس معده

توصیه‌ها و مراقبت‌های بعد از عمل

یک جراح متخصص اسلیو معده، علاوه بر انجام جراحی، باید دستورالعمل‌های مراقبتی بعد از عمل را نیز به بیماران ارائه دهد:

 • سرفه کردن صحیح: دم عمیق گرفته و سپس از طریق شکم سرفه کنید.
 • تنفس عمیق: نفس عمیق کشیده، ۳ ثانیه نگه داشته و سپس بازدم انجام دهید.
 • ورزش روزانه: شروع پیاده‌روی از روزهای اولیه بعد از جراحی.
 • تمرینات پا: حرکت انگشتان پا و چرخش مچ پا برای بهبود گردش خون.

اسلیو و بایپس معده، درمان های قطعی چاقی!

تشخیص نوع جراحی مناسب

 • پزشک باید با توجه به تجربه و محاسبه BMI بیمار، روش جراحی مناسب را تعیین کند. بای پس معده و اسلیو معده دو روش متداول هستند.

آیا جراحی اسلیو معده تنها راه درمان چاقی مفرط است؟

جراحی اسلیو معده یکی از روش‌های درمانی برای چاقی مفرط است اما تنها روش نیست. پیش از در نظر گرفتن جراحی، معمولاً روش‌های دیگری مانند رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم و برنامه‌های کاهش وزن تحت نظر متخصصان تغذیه و پزشکان درمانی امتحان می‌شوند. اگر این روش‌ها نتیجه ندهد و فرد از چاقی مفرط رنج ببرد، جراحی‌هایی مانند بای پس معده و اسلیو معده می‌توانند گزینه‌های مؤثری باشند. انتخاب این روش‌ها معمولاً تحت نظر و توصیه متخصصین صورت می‌گیرد.

اسلیو معده سعادت آباد توسط بهترین جراح چاقی تهران

روش انجام جراحی اسلیو معده توسط بهترین جراح

در روش لاپاراسکوپی، که اخیراً بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، جراحی با استفاده از برش‌های کوچک و دوربینی انجام می‌شود که به کاهش دوره نقاهت و جای زخم کمتر کمک می‌کند. این روش توسط جراحان متخصص و ماهر انجام می‌شود تا خطرات و عوارض جانبی به حداقل برسد. گاهی اوقات، بسته به شرایط بیمار و تصمیم پزشک، ممکن است از روش جراحی سنتی با برش‌های بزرگ‌تر نیز استفاده شود. این تصمیمات معمولاً بر اساس ارزیابی دقیق وضعیت بیمار و شرایط خاص او گرفته می‌شود.

 
جراحی اسلیو و بایپس معده تهران

روند انجام جراحی اسلیو معده توسط دکتر متخصص اسلیو معده

جراحی اسلیو معده یک فرآیند دقیق و تخصصی است که توسط جراحان متخصص در این زمینه انجام می‌شود. در ادامه، مراحل اصلی این جراحی لاغری توضیح داده شده است:

آماده‌سازی و بیهوشی

 • جراحی اسلیو معده حدود یک ساعت طول می‌کشد.
 • بیمار قبل از شروع جراحی تحت بیهوشی کامل قرار می‌گیرد.

ایجاد برش‌ها و ورود تجهیزات لاپاراسکوپی

 • پس از بیهوشی، جراح چندین برش کوچک در شکم بیمار ایجاد می‌کند.
 • تجهیزات لاپاراسکوپی از طریق این برش‌ها وارد شکم می‌شود.
 • این دستگاه‌ها تصاویر داخلی را به مانیتور منتقل کرده و به جراح امکان می‌دهد عمل را با دقت بیشتری انجام دهد.

مراحل انجام جراحی کوچک کردن معده

 • در این مرحله، حدود ۷۰ درصد از معده برداشته می‌شود.
 • بقیه معده به شکل لوله یا آستین بخیه زده می‌شود.

جراحی لاغری - اسلیو و بایپس معده

پایان جراحی باریاتریک و بستن برش‌ها

 • پس از اتمام جراحی و برداشتن بخشی از معده، محل برش‌ها بخیه زده می‌شود.

این جراحی با هدف کاهش ظرفیت معده و در نتیجه کاهش میزان غذای قابل مصرف انجام می‌شود. جراحی اسلیو معده توسط جراحان با تجربه و متخصص انجام می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که روند جراحی با دقت و کمترین خطرات انجام می‌شود.

اسلیو معده

نکات کلیدی در جراحی اسلیو معده

جراحی اسلیو معده یکی از روش‌های مهم و مؤثر برای کاهش وزن است. در ادامه، نکات مهمی که باید قبل، حین، و پس از جراحی در نظر گرفته شوند، بررسی شده‌اند:

انتخاب جراح متخصص

 • انتخاب یک جراح متخصص و با تجربه در جراحی اسلیو معده می‌تواند به کاهش خطر عوارض و بهبود نتایج کمک کند.

تعیین نوع جراحی بر اساس عادات غذایی

 • بر اساس نوع تغذیه و عادات غذایی فرد، مانند حجیم خواری، ریزه خواری یا شیرینی خواری، نوع جراحی ممکن است تعیین شود.
 • معمولاً بین جراحی اسلیو معده و بای پس معده، یکی از این دو روش برای جراحی لاغری انتخاب می‌شود.

دکتر کبیری زاده متخصص جراحی اسلیو و بایپس معده

تأثیرات بعد از جراحی اسلیو معده

 • جراحی می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با چاقی کمک کند، مانند بیماری ریفلاکس معده به مری، بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا، کلسترول بالا، دیابت نوع ۲، سکته مغزی و ناباروری.

برای یافتن بهترین دکتر اسلیو معده، می‌توانید از این روش‌ها استفاده کنید:

 1. تحقیقات گسترده: از افرادی که قبلاً عمل اسلیو معده انجام داده‌اند، مانند دوستان، خانواده، و آشنایان تحقیق کنید. در مورد تجربیات، نقاط قوت و ضعف پزشکشان سوال کنید. از اینترنت، مراجع معرفی کننده جراحان اسلیو معده، مجلات و سایت‌های پزشکی برای خواندن نظرات کاربران استفاده کنید.
 2. بررسی تخصص و مجوز پزشک: مطمئن شوید که پزشک انتخابی شما در زمینه لاپاراسکوپی تخصص داشته و از تجربه و مهارت کافی برخوردار است.
 3. نظرات بیماران قبلی: با بیماران قبلی پزشک صحبت کنید تا درک بهتری از نتایج کار و تجربه عمل جراحی به دست آورید. این روش به شما کمک می‌کند تا به نمونه کارهای واقعی دکتر دست پیدا کنید.

به یاد داشته باشید که انتخاب پزشک برای چنین عملی بسیار مهم است و باید با دقت و بررسی کامل انجام شود.

لاپاروسکوپی پیشرفته - دکتر کبیری زاده

اسلیو معده یکی از روش‌های موثر برای کاهش وزن و مقابله با چاقی است. این روش شامل کاهش حجم معده است تا فرد میزان کمتری غذا مصرف کند و به این ترتیب وزن خود را کاهش دهد. این عمل همچنین می‌تواند در کاهش گرسنگی و تنظیم قند خون کمک کننده باشد و برخی شرایط پزشکی مانند دیابت، فشار خون بالا، و کلسترول بالا را بهبود ببخشد.

انتخاب یک جراح ماهر و با تجربه در این زمینه بسیار مهم است. جراحان خوب می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و مراقبت‌های دقیق، اطمینان حاصل کنند که بیمار به بهترین نتیجه دست پیدا می‌کند.

اگر شما تجربه‌ای در این زمینه دارید و یا از یک جراح معده اسلیو بسیار خوب مطلع هستید، لطفاً نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا لیستی از بهترین جراحان اسلیو معده را بر اساس پیشنهادات و نظرات شما به روز رسانی کنیم و به دیگران کمک کنیم تا انتخاب‌های آگاهانه‌تری داشته باشند.

دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی اسلیو وبایپس معده
دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی چاقی و لاپاروسکوپی پیشرفته  مشاوره ۰۹۱۲۷۹۰۶۹۲۸

عوارض اسلیو معده

 

برای دیدن تجربه بیماران دکتر کبیری زاده هایلایت استوری های پیج اینستاگرام رو ببینید!

مشاوره تلفنی