تاثیر اسلیو و بای پس بر نوارقلب و انجام مطالعه موردی در 200 فردی که جراحی باریتاریک انجام داده بودند!

جراحی چاقی ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافیک در بیماران با چاقی مفرط را کاهش می دهد!

تأثیر جراحی باریاتریک بر اصلاح ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط

چکیده

چاقی می‌تواند به اختلالات قلبی و ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی منجر شود. جراحی باریاتریک نقش مهمی در کاهش وزن ایفا می‌کند. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی قبل و بعد از جراحی باریاتریک انجام شد. در این مطالعه کوهورت گذشته‌نگر، تغییرات الکتروکاردیوگرافی ۲۰۰ بیمار قبل و شش ماه پس از جراحی بررسی شد. نتایج نشان داد که پراکندگی QTc، هیپرتروفی بطن راست (RVH)، و پیشرفت موج R پس از جراحی به طور قابل توجهی بهبود یافتند. این نتایج نشان می‌دهد که جراحی باریاتریک می‌تواند ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط بهبود بخشد و به عنوان یک روش موثر در کاهش مشکلات قلبی ناشی از چاقی مطرح باشد.

مطالعه بیشتر: بوتاکس معده چیست؟

مقدمه

چاقی مفرط به عنوان یکی از چالش‌های اصلی بهداشت عمومی در دنیای امروز مطرح است، به طوری که عوارض متعددی از جمله دیابت، فشار خون بالا و مشکلات قلبی-عروقی را به همراه دارد. این شرایط می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در قلب و بروز ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی شود. جراحی باریاتریک، یکی از موثرترین روش‌های کاهش وزن، به عنوان راه‌حلی برای بهبود سلامت قلبی بیماران چاق مطرح شده است. این مقاله به بررسی تاثیرات جراحی باریاتریک بر قلب و تغییرات الکتروکاردیوگرافی قبل و بعد از جراحی می‌پردازد و نتایج مثبتی را که این جراحی می‌تواند برای بیماران چاق به همراه داشته باشد، مورد بحث قرار می‌دهد.

اهداف و روش تحقیق

این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر جراحی‌های باریاتریک بر تغییرات الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط انجام شده است. در این مطالعه، ۲۰۰ بیمار که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته‌اند، شرکت کردند. الکتروکاردیوگرام‌های بیماران قبل و شش ماه پس از جراحی تفسیر و مقایسه شدند. روابط بین کاهش وزن، نوع جراحی و تغییرات الکتروکاردیوگرافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطالعه بیشتر:مرگ بعد اسلیو و بایپس معده! آپدیت ۱۴۰۳

نتایج

داده‌های جمعیتی: از ۲۰۰ بیمار شرکت کننده در مطالعه، ۳۴ نفر مرد (۱۷%) و ۱۶۶ نفر زن (۸۳%) بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان ۴۴٫۶ ± ۸٫۶ سال و میانگین BMI آنها ۴۳٫۸ ± ۵٫۵ کیلوگرم بر متر مربع بود.

تغییرات الکتروکاردیوگرافی: نتایج نشان داد که پس از جراحی، میانگین QTc کاهش یافت و امتیازات Sokolow-Lyon افزایش یافت. تحلیل‌های آماری نشان داد که پراکندگی QTc، هیپرتروفی بطن راست (RVH)، پیشرفت غیرطبیعی موج R، QTc و معیارهای Sokolow-Lyon به طور معناداری پس از جراحی تغییر کردند.

تحلیل‌های آماری: رگرسیون‌های چندگانه و لوجستیک نشان دادند که هیچ یک از عوامل جمعیتی و نوع جراحی تأثیر معناداری بر تغییرات الکتروکاردیوگرافی نداشتند، به جز نوع جراحی که پیش‌بینی کننده پیشرفت غیرطبیعی موج R بود. جراحی‌های بایپس کلاسیک در تصحیح این ناهنجاری مؤثرتر از گاسترکتومی آستین بودند.

تاثیر اسلیو و بای پس بر نوارقلب و انجام مطالعه موردی در 200 فردی که جراحی باریتاریک انجام داده بودند!

بحث

چاقی به عنوان یک عامل خطرزای شناخته شده برای مشکلات قلبی مختلف شناخته می‌شود. بنابراین، کاهش وزن به عنوان یک مداخله اساسی در مدیریت این شرایط مطرح است. مطالعات نشان داده‌اند که روش‌های کاهش وزن جراحی نسبت به روش‌های دارویی و تغییرات سبک زندگی، بهترین نتایج کوتاه مدت و بلند مدت را ارائه می‌دهند.

مطالعات پیشین: مطالعات قبلی نیز تأثیر مثبت جراحی باریاتریک بر ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی را تأیید کرده‌اند. برای مثال، مطالعه Pontiroli et al. نشان داد که هیپرتروفی بطن چپ (LVH) و طولانی شدن فاصله QTc در بیماران مبتلا به چاقی مفرط پس از جراحی کاهش می‌یابد.

محدودیت‌ها

این مطالعه دارای محدودیت‌هایی بود که باید در نظر گرفته شود. اولین محدودیت این است که میزان کاهش وزن و درصد BMI پس از جراحی در گروه مطالعه اندازه‌گیری نشد. همچنین، داده‌های آزمایشگاهی مانند پروفایل‌های گلوکز، انسولین و لیپیدها برای جامع‌تر کردن مطالعه نیاز بود.

مطالعه بیشتر: آیا عمل اسلیو و بایپس معده درد دارد؟

نتیجه‌گیری

جراحی باریاتریک می‌تواند ناهنجاری‌های موج R را تصحیح کرده و پراکندگی QT و طولانی شدن فاصله QTc را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط برطرف کند. کاهش معنادار فاصله QTc در شش ماه پس از جراحی نشان‌دهنده تأثیر مثبت این جراحی بر سیستم قلبی‌عروقی است. با توجه به تأثیرات مثبت جراحی باریاتریک بر سیستم قلبی‌عروقی، این جراحی می‌تواند یک انتخاب عملی و مفید برای بیماران مبتلا به چاقی مفرط و مشکلات قلبی همراه باشد.

منابع

 1. سازمان جهانی بهداشت. روز جهانی چاقی ۲۰۲۲: تسریع اقدامات برای توقف چاقی.
 2. Papaioannou, A. et al. اثرات کاهش وزن بر فاصله QT در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.
 3. Vest, A. R. et al. جراحی باریاتریک و نتایج قلبی عروقی: یک مرور سیستماتیک.
 4. Ford, E. S. et al. شیوع سندرم متابولیک در بین بزرگسالان آمریکایی.
 5. Lascaris, B. et al. ساختار و عملکرد قلب قبل و بعد از جراحی باریاتریک.
 6. Lavie, C. J. et al. چاقی و شیوع بیماری‌های قلبی عروقی و پیش‌آگهی.
 7. Alpert, M. A. et al. اثر کاهش وزن بر ریپولاریزاسیون بطن در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.
 8. Gulizia, M. M. et al. سند اجماعی اطلاعات ANMCO/AIIC/SIT: تعریف، دقت و مناسبت سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافیک.
 9. Russo, V. et al. اثر کاهش وزن پس از جراحی باریاتریک بر پراکندگی ریپولاریزاسیون میوکارد.
 10. Arslan, E. et al. اثر چاقی غیرپیچیده بر فاصله QT در مردان جوان.
 11. Steinberg, J. S. et al. بیانیه اجماع تخصصی ISHNE-HRS 2017 درباره ECG متحرک و نظارت قلبی از راه دور/تله‌متری.
 12. Sanches, E. E. et al. اثرات جراحی باریاتریک بر اختلالات ریتم قلب: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز.
 13. Sjöström, L. et al. جراحی باریاتریک و رویدادهای قلبی عروقی بلند مدت.
 14. Pouwels, S. et al. تداخل چاقی و فیبریلاسیون دهلیزی: یک مرور کلی از پاتوفیزیولوژی و مدیریت بالینی.
 15. Omran, J. et al. اثر چاقی و کاهش وزن بر ریپولاریزاسیون بطن: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز.
 16. Delville, M. et al. شیوع و پیش‌بینی‌کننده‌های رویدادهای قلبی عروقی زودرس پس از پیوند کلیه: ارزیابی پیش‌عملکرد قلبی.
 17. Persson, C. E. et al. خطر نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به چاقی با و بدون جراحی باریاتریک در سوئد.
 18. Benotti, P. N. et al. جراحی بای‌پس معده کاهش قابل توجهی در عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی ایجاد می‌کند.
 19. Douglas, I. J. et al. جراحی باریاتریک در بریتانیا: یک مطالعه گروهی درباره کاهش وزن و نتایج بالینی در مراقبت‌های بالینی معمول.
 20. Dekker, J. M. et al. ارتباط بین فاصله QT و بیماری‌های عروق کرونر در مردان میانسال و مسن.
 21. Gryglewska, B. et al. پراکندگی QT در بیماری قلبی هیپرتونیک در سالمندان.
 22. Clarkson, P. B. et al. پراکندگی QT در فشار خون اساسی.
 23. Bastien, M. et al. مرور کلی اپیدمیولوژی و سهم چاقی در بیماری‌های قلبی عروقی.
 24. Cavallini, B. et al. پراکندگی فاصله QT در فشار خون شریانی با هیپرتروفی بطن چپ.
 25. Salles, G. et al. ارتباط چند متغیره پارامترهای فاصله QT در بیماران دیابتی با فشار خون شریانی.
 26. Ferrannini, E. et al. انسولین: نقش‌های جدید برای یک هورمون باستانی.
 27. Li, S.-H. et al. اختلال در همزمانی دهلیزی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مرتبط با مقاومت به انسولین و مستقل از فشار خون.
 28. Kanoupakis, E. et al. عملکرد بطن چپ و عملکرد قلبی پس از درمان جراحی چاقی مفرط.
 29. Mukerji, R. et al. اثر کاهش وزن پس از جراحی باریاتریک بر جرم بطن چپ و ریپولاریزاسیون بطن در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.
 30. Alfadda, A. A. et al. نتایج طولانی مدت کاهش وزن پس از جراحی باریاتریک: یک تجربه کوهورت سعودی.
 31. Bezante, G. P. et al. بای‌پس دوازدهه‌ای-صفراوی فاصله QT و پراکندگی آن را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط کاهش می‌دهد.
 32. Gillis, A. M. et al. تغییرات در فاصله QT در طول آپنه خواب انسدادی.
 33. Pontiroli, A. et al. هیپرتروفی بطن چپ و فاصله QT در چاقی و فشار خون: اثرات کاهش وزن و نرمال‌سازی فشار خون.
 34. Al-Salameh, A. et al. کاهش فاصله QT به زودی پس از جراحی آستین معده در بیماران مبتلا به چاقی مفرط.

بهترین جراح چاقی ایران دکتر کبیری زاده است

این مطالعه با رعایت اصول بیانیه هلسینکی و پس از دریافت تاییدیه از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شیراز (شناسه تایید: IR.SUMS.MED.REC.1401.056، تاریخ تایید: ۲۰۲۲٫۰۵٫۰۱) انجام شده است. بیماران با رضایت کتبی در این مطالعه شرکت کردند و موافقت خود را برای پیگیری‌های طولانی مدت پس از جراحی اعلام کردند.

جمعیت و طراحی مطالعه: در این مطالعه کوهورت، ۲۰۰ بیمار که از آوریل ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ در بیمارستان مادر و کودک شیراز تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته بودند، شرکت کردند. از روش سرشماری برای تعیین اندازه جمعیت مطالعه استفاده شد و در نهایت ۲۰۰ بیمار که معیارهای ورود را داشتند، انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل کاندیدای جراحی باریاتریک بودن، داشتن سوابق پزشکی کامل و ارائه رضایت آگاهانه بود. بیمارانی که رضایت نداشتند یا سوابق پزشکی ناقص داشتند، از مطالعه خارج شدند.

مطالعه بیشتر: افتادگی و شل شدگی پوست بعد از کاهش وزن در نتیجه ی اسلیو و بایپس معده 

معیارهای ورود:

 1. BMI بالای ۴۰ کیلوگرم بر متر مربع
 2. BMI بالای ۳۵ کیلوگرم بر متر مربع به همراه یک عامل خطر مهم مانند دیابت و فشار خون بالا
 3. پاسخ ضعیف به روش‌های اولیه کاهش وزن مانند ورزش، رژیم غذایی و رویکردهای پزشکی

معیارهای خروج:

 1. سن کمتر از ۱۸ و بیشتر از ۶۵ سال
 2. انجام نشدن جراحی‌های باریاتریک قبلی
 3. از دست دادن پیگیری‌ها
 4. وجود شرایط پزشکی متناقض مانند بیماری قلبی پیشرفته، اختلالات روانی غیرمدیریت شده یا بیماری‌های پیشرفته اعضا
 5. مصرف داروهایی که می‌توانند به طور قابل توجهی بر وزن تأثیر بگذارند یا با روش‌های جراحی تداخل داشته باشند

بیماران بر اساس نوع جراحی باریاتریک به دو گروه تقسیم شدند: گاسترکتومی آستین و بای‌پس کلاسیک. الکتروکاردیوگرام بیماران قبل و شش ماه پس از جراحی تهیه و توسط یک کاردیولوژیست متخصص به صورت کور تفسیر و مقایسه شد.

تحلیل آماری: متغیرهای پیوسته به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش شدند و مقادیر کمی به صورت فراوانی بیان شدند. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون‌های شاپیرو-ویلک و کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون تی زوجی و برای مقادیر غیر نرمال از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شد. برای تحلیل داده‌های دسته‌ای از آزمون کای‌دو استفاده شد. همچنین تحلیل‌های رگرسیون چندگانه و لوجستیک برای پیش‌بینی ارتباطات احتمالی بین متغیرها انجام شد. مقدار p کمتر از ۰٫۰۵ به عنوان معناداری آماری در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از نسخه ۲۳ نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.

مطالعه بیشتر: عوارض و خطرهای جراحی اسلیو معده 

تحلیل نتایج و بحث

مطالعه حاضر نشان داد که جراحی باریاتریک تأثیرات قابل توجهی بر ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی دارد. نتایج نشان داد که پراکندگی QTc، هیپرتروفی بطن راست (RVH)، و پیشرفت غیرطبیعی موج R پس از جراحی به طور قابل توجهی بهبود یافتند. همچنین، مدت زمان QTc به طور معناداری کاهش یافت.

تحلیل رگرسیون: تحلیل‌های رگرسیون نشان دادند که نوع جراحی پیش‌بینی کننده معناداری برای پیشرفت غیرطبیعی موج R بود. جراحی بای‌پس کلاسیک در تصحیح این ناهنجاری مؤثرتر از گاسترکتومی آستین بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که روش‌های جراحی باریاتریک می‌توانند اثرات مثبت بر ناهنجاری‌های قلبی داشته باشند.

مطالعات قبلی نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند. برای مثال، مطالعه Pontiroli et al. نشان داد که هیپرتروفی بطن چپ (LVH) و طولانی شدن فاصله QTc در بیماران مبتلا به چاقی مفرط پس از جراحی کاهش می‌یابد. این نتایج نشان می‌دهد که کاهش وزن از طریق جراحی باریاتریک می‌تواند بهبودهای معناداری در ناهنجاری‌های قلبی ایجاد کند.

تاثیر اسلیو و بای پس بر نوارقلب

محدودیت‌های مطالعه

این مطالعه دارای محدودیت‌هایی بود که باید در نظر گرفته شود. اولین محدودیت این است که میزان کاهش وزن و درصد BMI پس از جراحی در گروه مطالعه اندازه‌گیری نشد. این اندازه‌گیری‌ها برای درک بهتر ارتباط بین مقدار کاهش وزن و تغییرات QTc در کوتاه‌مدت ضروری هستند. همچنین، داده‌های آزمایشگاهی مانند پروفایل‌های گلوکز، انسولین و لیپیدها برای جامع‌تر کردن مطالعه نیاز بود.

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که جراحی باریاتریک می‌تواند به طور قابل توجهی ناهنجاری‌های الکتروکاردیوگرافی را در بیماران مبتلا به چاقی مفرط بهبود بخشد. این بهبودها شامل کاهش پراکندگی QTc، اصلاح هیپرتروفی بطن راست و پیشرفت غیرطبیعی موج R است. با توجه به تأثیرات مثبت جراحی باریاتریک بر سیستم قلبی‌عروقی، این جراحی می‌تواند یک انتخاب عملی و مفید برای بیماران مبتلا به چاقی مفرط و مشکلات قلبی همراه باشد.

منابع

مطالعات و منابعی که در این مقاله استفاده شده‌اند شامل مقالات علمی و گزارش‌های سازمان‌های بهداشتی معتبر مانند سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی است. این منابع اطلاعات جامع و به‌روزی درباره تأثیرات جراحی باریاتریک بر ناهنجاری‌های قلبی ارائه می‌دهند.

منابع

 1. سازمان جهانی بهداشتWorld Obesity Day 2022: Accelerating Action to Stop Obesity (2022)
 2. Papaioannou, A. et al.Effects of weight loss on QT interval in morbidly obese patients
 3. Vest, A. R. et al.Bariatric surgery and cardiovascular outcomes: A systematic review
 4. Ford, E. S., Giles, W. H. & Dietz, W. H.Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey
 5. Lascaris, B. et al.Cardiac structure and function before and after bariatric surgery: A clinical overview
 6. Lavie, C. J. et al.Obesity and prevalence of cardiovascular diseases and prognosis—the obesity paradox updated
 7. Alpert, M. A. et al.Effect of weight loss on ventricular repolarization in normotensive severely obese patients with and without heart failure
 8. Gulizia, M. M. et al.ANMCO/AIIC/SIT Consensus Information Document: Definition, precision, and suitability of electrocardiographic signals of electrocardiographs, ergometry, Holter electrocardiogram, telemetry, and bedside monitoring systems
 9. Russo, V. et al.Effect of weight loss following bariatric surgery on myocardial dispersion of repolarization in morbidly obese patients
 10. Arslan, E., Yığıner, Ö., Yavaşoğlu, İ, Kardeşoğlu, E. & Nalbant, S.Effect of uncomplicated obesity on QT interval in young men
 11. Steinberg, J. S. et al.2017 ISHNE-HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external cardiac monitoring/telemetry
 12. Sanches, E. E. et al.Effects of bariatric surgery on heart rhythm disorders: A systematic review and meta-analysis
 13. Sjöström, L. et al.Bariatric surgery and long-term cardiovascular events
 14. Pouwels, S. et al.Interaction of obesity and atrial fibrillation: An overview of pathophysiology and clinical management
 15. Omran, J., Firwana, B., Koerber, S., Bostick, B. & Alpert, M.Effect of obesity and weight loss on ventricular repolarization: A systematic review and meta-analysis
 16. Delville, M. et al.Prevalence and predictors of early cardiovascular events after kidney transplantation: Evaluation of pre-transplant cardiovascular work-up
 17. Persson, C. E. et al.Risk of heart failure in obese patients with and without bariatric surgery in Sweden: A registry-based study
 18. Benotti, P. N. et al.Gastric bypass surgery produces a durable reduction in cardiovascular disease risk factors and reduces the long-term risks of congestive heart failure
 19. Douglas, I. J., Bhaskaran, K., Batterham, R. L. & Smeeth, L.Bariatric surgery in the United Kingdom: A cohort study of weight loss and clinical outcomes in routine clinical care
 20. Dekker, J. M. et al.Association between QT interval and coronary heart disease in middle-aged and elderly men. The Zutphen Study
 21. Gryglewska, B., Grodzicki, T., Czarnecka, D., Kaweoicka-Jaszcz, K. & Kocemba, J.QT dispersion and hypertensive heart disease in the elderly
 22. Clarkson, P. B. et al.QT dispersion in essential hypertension
 23. Bastien, M., Poirier, P., Lemieux, I. & Després, J.-P.Overview of epidemiology and contribution of obesity to cardiovascular disease
 24. Cavallini, B., Perri, V. & Sali, M.Dispersion of QT interval in arterial hypertension with left ventricular hypertrophy
 25. Salles, G., Cardoso, C. & Deccache, W.Multivariate associates of QT interval parameters in diabetic patients with arterial hypertension: Importance of left ventricular mass and geometric patterns
 26. Ferrannini, E. et al.Insulin: New roles for an ancient hormone
 27. Li, S.-H. et al.Impaired atrial synchronicity in patients with metabolic syndrome associated with insulin resistance and independent of hypertension
 28. Kanoupakis, E. et al.Left ventricular function and cardiopulmonary performance following surgical treatment of morbid obesity
 29. Mukerji, R. et al.Effect of weight loss after bariatric surgery on left ventricular mass and ventricular repolarization in normotensive morbidly obese patients
 30. Alfadda, A. A. et al.Long-term weight outcomes after bariatric surgery: A single Center Saudi Arabian cohort experience
 31. Bezante, G. P. et al.Biliopancreatic diversion reduces QT interval and dispersion in severely obese patients
 32. Gillis, A. M., Stoohs, R. & Guilleminault, C.Changes in the QT interval during obstructive sleep apnea
 33. Pontiroli, A. et al.Left ventricular hypertrophy and QT interval in obesity and in hypertension: Effects of weight loss and of normalisation of blood pressure
 34. Al-Salameh, A., Allain, J., Jacques, A., Verhaeghe, P. & Desailloud, R.Shortening of the QT interval is observed soon after sleeve gastrectomy in morbidly obese patients

 

اسلیو معده در تهران

۱۲ علت که می تواند باعث پشیمانی از اسلیو معده شود!

دلایل پشیمانی بعد از عمل اسلیو معده

مقدمه

عمل اسلیو معده یکی از محبوب‌ترین روش‌های جراحی لاغری است که به بسیاری از افراد کمک می‌کند تا به وزن ایده‌آل خود برسند. با این حال، ناآگاهی و عدم تحقیقات کافی قبل از عمل می‌تواند منجر به پشیمانی پس از اسلیو معده شود. در این مقاله به بررسی دلایل احتمالی پشیمانی بعد از عمل اسلیو می‌پردازیم و نکاتی را برای جلوگیری از این پشیمانی‌ها ارائه می‌دهیم.

افرادی که اضافه‌وزن دارند، تصور می‌کنند بعد از عمل اسلیو می‌توانند هرچقدر خواستند غذا بخورند، به اندام دلخواه خود برسند و در سلامت کامل بمانند. با این حال، پشیمانی بعد از عمل اسلیو معده یک اتفاق رایج است. این اتفاق می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در این مقاله به بررسی ۱۲ مورد از رایج‌ترین دلایل پشیمانی بعد از عمل اسلیو معده می‌پردازیم.

بهترین جراح اسلیو معده دکتر یاسر کبیری زاده است که می تواند از پشیمانی افراد از عمل اسلیو معده جلوگیری کند

 

۱٫ انتظار از دست دادن وزن سریع‌تر یا بیشتر

توقع واقع‌گرایانه کاهش وزن در جراحی اسلیو حدود ۵۰-۶۰ درصد در طول یک سال تا ۱۸ ماه پس از عمل است. بعد از این مدت، بیمار باید سبک زندگی سالم خود را ادامه دهد. اگر کاهش وزن شما کمتر از انتظارات است یا پیشرفت شما آهسته است، جای نگرانی نیست؛ مهم این است که جا نزنید و به تلاش برای رعایت عادات غذایی سالم و ورزش ادامه دهید. انتظار غیر منطقی از روند کاهش وزن از علل پشیمانی از اسلیو معده است.

۲٫ توقف پیشرفت لاغر شدن

تقریباً همه بیماران در مراحلی توقف کاهش وزن خود را تجربه می‌کنند. این وضعیت به بدن شما نشان می‌دهد که باید رژیم غذایی خود را تغییر دهید. با بازبینی مقدار مصرف غذا، افزودن پروتئین و فیبر، و محدودیت کالری، می‌توانید از این مشکل عبور کنید. همچنین، پیدا کردن یک فعالیت بدنی مناسب و نوشیدن آب کافی به شما کمک می‌کند. نگرانی از استپ وزنی از علل پشیمانی از اسلیو معده است که نیازمند کسب آگاهی است.

۳٫ عجله کردن در خوردن/جویدن غذا و تجربه عوارضی مثل بالا آوردن چطور باعث پشیمانی از اسلیو معده می شود؟

برای جلوگیری از گشاد شدن معده، مهم است که غذا به‌درستی جویده شود. جویدن آهسته غذا به شما کمک می‌کند بیشتر از غذا لذت ببرید و همچنین به بهتر هضم شدن غذا کمک می‌کند. این کار احتمال پرخوری را کاهش می‌دهد و تجربه لذت‌بخش‌تری از خوردن غذا فراهم می‌کند. بالا آوردن و تجربه عوارضی که به دلیل سرعت بالای غذا خوردن و نجویدن غذا است از علل پشیمانی از اسلیو معده است.

۴٫ مشکلِ کنار آمدن با رژیم غذایی

انتخاب غذاهای سالم در طول سفر زندگی شما، بهبود سلامت شما را تضمین می‌کند. سعی کنید جایگزین‌های سالم و خوشمزه برای غذاهای موردعلاقه‌تان پیدا کنید. برای مثال، می‌توانید نسخه‌های سالم‌تری از پیتزا و دسرها تهیه کنید.

آیا امکان دارد از اسلیو معده پشیمان شویم؟

۵٫ خداحافظی با غذای موردعلاقه چطور باعث پشیمانی از اسلیو معده می شود؟

شاید بعد از عمل اسلیو معده دیگر نتوانید غذاهای موردعلاقه‌تان را میل کنید و حتی تحمل آن‌ها برایتان سخت باشد. این تغییر فکر اهمیت زیادی در لاغر ماندن شما دارد. شاید مجبور شوید در حالی که دیگران از غذای محبوب شما به مقدار زیاد می‌خورند، شما فقط چند لقمه از آن را بخورید.

۶٫ دشوار بودن روند بهبودی

در روزهای اولیه پس از جراحی، بیماران دوران سختی را پشت سر می‌گذارند. بدن شما باید با سیستم گوارشی جدید، درد شکم و مصرف نوشیدنی‌ها انطباق یابد. این چالش‌ها بخشی از پیشرفت بهبودی هستند و استفاده از مسکن می‌تواند ناراحتی‌ها را کاهش دهد.

۷٫ عدم شناخت کافی از زندگی پس از عمل

جراحی اسلیو معده تنها اولین گام است و پس از آن مراحل بعدی شروع می‌شوند. اگر بیمار از این مسئله آگاه نباشد، دچار چالش بزرگی می‌شود. برای نیم دیگر باید از توصیه‌های متخصص تغذیه، روانپزشک و پزشک خود پیروی کنید.

۸٫ مشکل پوست اضافی

پس از کاهش وزن قابل توجه، برخی بیماران ممکن است با پوست اضافی مواجه شوند. این مسئله قابل پیشگیری است و با ورزش یا روش‌های زیبایی می‌توان آن را حل کرد. مشورت با متخصص برای انجام تمرینات مناسب می‌تواند به کاهش احتمال پوست اضافی کمک کند. بعضی از افراد به اشتباه این شل شدگی پوست را، از عوارض جراحی چاقی می دانند که اشتباه است. این یکی از از علل پشیمانی از اسلیو معده است که با کسب آگاهی از ابعاد و علت اصلی آن که چاقی فرد است نه کاهش وزن، می تواند حل شود.

۹٫ قابل پیش‌بینی نبودن واکنش بدن هر فرد

هر بدن واکنش خاصی به جراحی نشان می‌دهد که ممکن است مانند تجربیات سایر بیماران نباشد. عواملی مانند شرایط جسمی، ژنتیکی، جنسیت، تحرک و ورزش، سن، وزن قبل از عمل و تعهد به برنامه غذایی در نتیجه جراحی اسلیو معده تأثیرگذار هستند.

۱۰٫ عوارض جراحی اسلیو معده

عوارض عمل اسلیو معده ممکن است شامل درد حاصل از تجمع گاز، تهوع، عدم هضم غذا، درد جای بخیه و غیره باشد. بیشتر این عوارض موقت هستند و با تجویز پزشک می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد.

اسلیو معده در تهران

۱۱٫ وسواس فکری

افرادی که با وسواس فکری درگیر هستند، ممکن است حتی با وجود نتیجه خوب عمل، از عمل خود راضی نباشند و پشیمانی بعد از عمل را تجربه کنند.

۱۲٫ انتخاب جراح نامناسب چطور باعث پشیمانی از اسلیو معده می شود؟

بخش بزرگی از موفقیت عمل به مهارت و توانایی جراح بستگی دارد. انتخاب جراح ماهر و با تجربه می‌تواند از پشیمانی بعد از عمل جلوگیری کند. بهترین جراح اسلیو معده در تهران کیست؟

دلیل پشیمانی از اسلیو معدهراهکار پیشگیری
خداحافظی با غذاهای مورد علاقه به دلیل بی میلی و بی اشتهاییقبل از اینکه به انجام اسلیو معده، تصمیم بگیرید، لازم است تا به طور کامل از لحاظ ذهنی برای یک شروع جدید آمادگی کسب کنید.
لاغر شدن صورت و افتادگی پوستمصرف کلاژن، ورزش و جراحی زیبایی بعد از تکمیل شدن دوره ی کاهش وزن
انتظار لاغری سریعصبوری و انتظار منطقی برای کاهش وزنی که به دور از هرگونه آسیب باشد.
عوارض اسلیو معدهاحتمال بروز عوارض مانند درد در محل بخیه، تهوع و استفراغ، درد ناشی از تجمع گاز در معده، و در موارد نادر خطر مرگ وجود دارد. انتخاب جراح متبحر و رعایت مراقبت‌های بعد از عمل می‌تواند این عوارض را کاهش دهد.
استپ وزن بعد از عملممکن است برای چند هفته یا یک ماه وزن ثابت بماند. تغییر رژیم غذایی، افزایش شدت تمرینات ورزشی و مصرف آب می‌تواند این مرحله را پشت سر گذاشته و کاهش وزن را مجدداً فعال کند.
عدم شناخت کافی از زندگی پس از عملتصور اشتباه برخی افراد این است که پس از عمل نیازی به تغییر در سبک زندگی نیست. اما رعایت رژیم غذایی، مصرف داروها و مکمل‌های تجویزی و ورزش اهمیت بسیاری دارد.
علاوه بر آن مطالعه و پرس و جو از افرادی که این عمل را انجام داده اند می تواند آگاهی بخش باشد.

نتیجه‌گیری

پشیمانی بعد از عمل اسلیو معده می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله انتظارات غیرواقعی، توقف پیشرفت کاهش وزن، مشکلات در رعایت رژیم غذایی و غیره. با آگاهی از این دلایل و مشورت با پزشکان متخصص، می‌توان از بروز این مشکلات پیشگیری کرد و تجربه موفق‌تری از جراحی داشت.

تجربیات واقعی از جراحی کوچک کردن معده یا اسلیو

سوالات متداول در رابطه با علل پشیمانی از اسلیو معده

۱٫ چرا تحقیقات قبل از عمل اسلیو معده اهمیت دارد؟

تحقیقات قبل از عمل اسلیو معده به شما کمک می‌کند تا با تمام جنبه‌های جراحی و تغییرات پس از آن آشنا شوید و انتظارات واقع‌بینانه‌ای داشته باشید، که این امر از پشیمانی بعد از عمل جلوگیری می‌کند.

۲٫ چه انتظاراتی باید از جراحی اسلیو معده داشت؟

باید بدانید که جراحی اسلیو معده تنها به روند لاغری کمک می‌کند و شما باید با رعایت نکات غذایی و ورزشی به وزن دلخواه خود برسید.

۳٫ چگونه می‌توان ذهن را برای حذف برخی غذاها از رژیم آماده کرد؟

قبل از عمل، خود را از نظر روانی آماده کنید و پس از عمل سعی کنید طرز فکر و عادت‌های غذایی خود را تغییر دهید تا از پشیمانی روانی جلوگیری کنید.

۴٫ چرا آهسته غذا خوردن بعد از جراحی اسلیو مهم است؟

آهسته غذا خوردن از پرخوری جلوگیری می‌کند و مانع گیر کردن غذا در معده و ایجاد شرایط دردناک می‌شود.

مطالعه بیشتر: تغذیه هوشمندانه بعد از عمل چاقی (اسلیو و بای پس معده)

۵٫ چگونه می‌توان از افتادگی پوست بعد از عمل اسلیو جلوگیری کرد؟

با مشورت با پزشک و انجام جراحی‌هایی مانند لیپوماتیک می‌توانید افتادگی پوست را کاهش داده و ظاهر زیبایی داشته باشید.

۶٫ چرا ریزش مو بعد از عمل اسلیو رخ می‌دهد و چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟

ریزش مو به دلیل کاهش جذب مواد مغذی پس از عمل رخ می‌دهد. با مصرف پروتئین، مکمل‌های ویتامین و غذاهای دریایی می‌توانید این مشکل را کنترل کنید.

۷٫ چگونه از انتخاب نوع جراحی لاغری پشیمان نشویم؟

پزشک با توجه به شرایط شما بهترین نوع جراحی را پیشنهاد می‌دهد. اطمینان داشته باشید که انتخاب پزشک متخصص و با تجربه به کاهش وزن بدون عوارض طولانی مدت کمک می‌کند.

مطالعه بیشتر: پشیمانی پس از عمل اسلیو و بایپس معده عوامل، دلایل و راهکارها

۸٫ چرا انتخاب پزشک متخصص برای جراحی لاغری مهم است؟

پزشک متخصص می‌داند که چه نوع عملی برای شما مناسب است و از تجهیزات و تکنیک‌های روز دنیا استفاده می‌کند. تجربه و مدارک تحصیلی پزشک را بررسی کنید تا از نتیجه نهایی مطمئن شوید.

۹٫ چه نکاتی برای جلوگیری از پشیمانی بعد از عمل اسلیو وجود دارد؟

انتخاب پزشک متخصص و آگاهی از سبک زندگی بعد از جراحی، از جمله نکات مهمی است که از پشیمانی بعد از عمل جلوگیری می‌کند.

۱۰٫ چگونه می‌توان با تغییرات پس از جراحی اسلیو سازگار شد؟

با شرکت در جلسات مشاوره با پزشک، سوالات خود را مطرح کنید تا با آگاهی کامل جراحی را انجام داده و با تغییرات پس از آن سازگار شوید.

منابع: 

Gastric Sleeve Regrets – ۵ Things I Wish I’d Known – Bari Life

www.womenshealthmag.com

 

 

 

نحوه خوابیدن بعد از عمل اسلیو و بایپس معده

نحوه ی خوابیدن صحیح بعد از اسلیو و بایپس معده به روش لاپاروسکوپی چگونه است؟

نحوه خوابیدن بعد از عمل اسلیو و بایپس معده به روش لاپاراسکوپی

مقدمه

پس از انجام جراحی‌های لاپاروسکوپی، اسلیو معده و بایپس معده، خوابیدن به شکل صحیح یکی از عوامل مهم در تسریع بهبودی و کاهش درد است. بسیاری از بیماران با چالش‌هایی در یافتن وضعیت مناسب برای خوابیدن مواجه می‌شوند که می‌تواند تأثیر زیادی بر کیفیت خواب و روند بهبودی آن‌ها داشته باشد. در این مقاله، نکات و توصیه‌های کاربردی برای نحوه خوابیدن بعد از این جراحی‌ها را بررسی می‌کنیم تا شما بتوانید با آرامش و راحتی بیشتری دوره نقاهت خود را سپری کنید. با ما همراه باشید تا بهترین روش‌ها و نکات کلیدی برای خوابیدن پس از این عمل‌های جراحی را بیاموزید.

نحوه خوابیدن بعد از اسلیو معده

عمل لاپاراسکوپی چیست؟

لاپاراسکوپی یک جراحی کمتر تهاجمی است که به جراحان اجازه می‌دهد با دوربین به بدن نگاه کنند و اعمال جراحی خود را از طریق برش‌های کوچک و ایمن‌تر انجام دهند. این روش برای جراحی‌هایی مانند جراحی فتق، اندومتریوز، هیسترکتومی، برداشتن رحم یا سنگ‌های کیسه صفرا استفاده می‌شود. این جراحی به دلیل برش‌ها و بخیه‌های کوچک‌تر، خونریزی، عفونت و نشت مایعات کمتری دارد و روند بهبود سریع‌تری را فراهم می‌آورد.

مطلب پیشنهادی: 

انواع عمل‌های جراحی لاپاراسکوپی

عمل‌های جراحی لاپاراسکوپی به دلیل کم‌تهاجمی بودن و دوره بهبود سریع‌تر، در بسیاری از جراحی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر لیستی از انواع این جراحی‌ها آمده است:

 1. لاپاراسکوپی تشخیصی
  • بررسی مشکلات شکمی و لگنی.
  • بررسی علل دردهای مزمن.
  • ارزیابی مشکلات ناباروری.
 2. آپاندکتومی لاپاراسکوپی
  • برداشتن آپاندیس ملتهب.
 3. کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپی
  • برداشتن کیسه صفرا.
 4. فتق‌برداری لاپاراسکوپی
  • ترمیم فتق‌های شکمی و کشاله ران.
 5. هیسترکتومی لاپاراسکوپی
  • برداشتن رحم.
 6. اوفورکتومی لاپاراسکوپی
  • برداشتن تخمدان‌ها.
 7. جراحی آندومتریوز لاپاراسکوپی
  • برداشتن بافت آندومتریوز از نواحی مختلف بدن.
 8. جراحی لاپاراسکوپی باریاتریک
  • جراحی‌های کاهش وزن مانند گاسترکتومی اسلیو و بای‌پس معده : اسلیو معده و بایپس معده دو روش موثر جراحی برای کاهش وزن و درمان چاقی مفرط هستند. اسلیو معده با حذف بخش بزرگی از معده، حجم آن را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و بایپس معده با ایجاد یک مسیر جدید برای عبور غذا، جذب کالری و مواد مغذی را محدود می‌کند. این دو روش جراحی معمولاً برای افرادی با شاخص توده بدنی (BMI) بالا و مشکلات مرتبط با چاقی مانند دیابت نوع ۲ و فشار خون بالا توصیه می‌شوند. انتخاب بین اسلیو معده و بایپس معده بستگی به شرایط فردی بیمار و توصیه پزشک دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره مزایا و معایب هر روش، با متخصصان جراحی لاغری مشورت کنید.
 9. نیفروکتومی لاپاراسکوپی
  • برداشتن کلیه.
 10. جراحی لاپاراسکوپی روده
  • برداشتن بخشی از روده به دلیل بیماری‌های مختلف مانند کرون یا سرطان.
 11. سرویسکتومی لاپاراسکوپی
  • برداشتن گردن رحم.
 12. پانکراتکتومی لاپاراسکوپی
  • برداشتن بخشی از پانکراس.
 13. جراحی لاپاراسکوپی کیست‌های تخمدانی
  • برداشتن کیست‌های موجود در تخمدان‌ها.
 14. جراحی لاپاراسکوپی معده
  • برداشتن بخشی از معده یا ترمیم زخم‌های معده.
 15. پیوند کلیه لاپاراسکوپی
  • کاشت کلیه جدید از طریق برش‌های کوچک.

این لیست شامل مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع جراحی‌های لاپاراسکوپی است که توسط جراحان متخصص انجام می‌شود. هر یک از این جراحی‌ها نیاز به تخصص و تجربه دارد و انتخاب نوع جراحی بسته به شرایط بیمار و تشخیص پزشک است.

بهترین روش لاغری

مشکلات بعد از عمل لاپاراسکوپی

بیماران ممکن است پس از عمل لاپاراسکوپی با مشکلاتی مانند سرگیجه، درد برش، فشار، حالت تهوع، درد یا ناراحتی در هنگام حرکت و رفلکس معده و مری مواجه شوند. در این موارد، مراقبت مناسب و رعایت توصیه‌های پزشک ضروری است.

نحوه خوابیدن بعد از عمل لاپاراسکوپی

خوابیدن به پشت

یکی از بهترین موقعیت‌های خواب بعد از هر عمل جراحی، استراحت مستقیم به پشت است. این وضعیت برای بیمارانی که جراحی در ناحیه پاها، باسن، ستون فقرات و بازوها داشته‌اند، بسیار مناسب است. توصیه می‌شود برای حمایت و راحتی بیشتر، یک بالش نازک زیر زانوها و یکی زیر ستون فقرات گردنی خود قرار دهید تا بدنتان در هنگام خواب در یک راستا باشد.

به پهلو خوابیدن

در برخی شرایط و بیماری‌ها، خوابیدن به پهلو توصیه نمی‌شود. اما اگر پزشک شما اجازه دهد، می‌توانید با وسایل حمایتی که بین مچ پا یا زانوهایتان قرار می‌دهید، به پهلو بخوابید. همچنین می‌توانید با پزشک خود درباره روش ایمن خوابیدن مشورت کنید.

مطلب پیشنهادی: بهترین جراح لاغری و چاقی تهران کیه؟ معیار های انتخاب بهترین جراح چی باید باشه؟

خوابیدن روی شکم

پزشکان خوابیدن روی شکم بعد از جراحی را توصیه نمی‌کنند. این وضعیت می‌تواند به ستون فقرات شما آسیب برساند و ناحیه لگن را تحت فشار قرار دهد. بهتر است به جای شکم، به پهلو یا پشت بخوابید.

رعایت سبک زندگی سالم بعد از عمل لاپاراسکوپی

هیدراتاسیون (نوشیدن کافی مایعات)

نوشیدن کافی مایعات در طول روز بسیار مهم است. اگر عمل لاپاراسکوپی روی معده شما انجام شده است، توصیه می‌شود مایعات را به مقدار کم و چند بار در روز مصرف کنید.

رژیم غذایی متعادل و مناسب

مصرف میوه‌ها، سبزی‌های تازه و غذاهای آنتی‌اکسیدانی به بهبود سریع‌تر بدن بعد از عمل لاپاراسکوپی کمک می‌کند. از خوردن وعده‌های غذایی سنگین پرهیز کنید، زیرا می‌تواند متابولیسم دستگاه گوارش شما را تغییر داده و بهبودی را به تعویق بیندازد.

پیاده‌روی و فعالیت بدنی

می‌توانید در همان روز جراحی شروع به پیاده‌روی کنید. نحوه و میزان راه رفتن به شما آموزش داده خواهد شد. از عصا یا واکر برای جلوگیری از فشار بر محل‌های لاپاراسکوپی استفاده کنید.

انعطاف‌پذیر باشید

بهبودی پس از جراحی ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشد. ممکن است نیاز به بستری شدن در بیمارستان برای چند روز بیشتر داشته باشید. در این صورت، به پیشنهادات پزشک معالج خود توجه کنید و استرس نداشته باشید.

نحوه خوابیدن بعد از عمل اسلیو و بایپس معده

بحث و نتیجه‌گیری نحوه خوابیدن بعد از عمل لاپاراسکوپی

بعد از عمل لاپاراسکوپی، هر بدن به طور متفاوتی به این عمل واکنش نشان می‌دهد و نیاز به مراقبت دارد. به بدن خود گوش دهید و به خود زمان بدهید. برای بهبودی سریع‌تر و بهتر، توصیه‌های پزشک خود را دنبال کنید و در صورت داشتن هرگونه سؤال یا مشکل، با وی مشورت کنید.

توصیه‌های نهایی

 • گوش دادن به بدن: بدن شما بهترین راهنمای شماست. اگر نیاز به استراحت دارید، حتماً به آن توجه کنید.
 • مشاوره با پزشک: هرگونه سؤال یا نگرانی را با پزشک خود در میان بگذارید تا بهترین راه‌حل‌ها را دریافت کنید.
 • رعایت مصرف داروها: داروهای تجویز شده را به موقع و به مقدار توصیه شده مصرف کنید.
 • فعالیت بدنی: فعالیت بدنی و ورزش روزانه خود را با توصیه پزشک ادامه دهید.

با رعایت این نکات و توجه به دستورات پزشک، می‌توانید به بهبودی سریع‌تر و بهتر بعد از عمل لاپاراسکوپی دست یابید. مطمئن باشید که صبر و پیگیری منظم در دوران نقاهت به شما کمک می‌کند تا به زودی به زندگی عادی و فعالیت‌های روزانه خود بازگردید.

نتیجه‌گیری

نحوه خوابیدن و رعایت نکات بهداشتی بعد از عمل لاپاراسکوپی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این نکات به شما کمک می‌کنند تا دوران نقاهت را با کمترین مشکل و بیشترین سرعت پشت سر بگذارید. با پیروی از توصیه‌های پزشک و مراقبت‌های لازم، می‌توانید به سلامت کامل خود بازگردید و از نتایج مثبت این جراحی بهره‌مند شوید.

 

منابع:

bariatricsurgeries.com

How to Sleep After Gastric Sleeve Surgery: The Do’s & Don’ts (bariatricsurgeries.com)

mdbariatrics.com

ارتباط چاقی با ناتوانی جنسی

ارتباط بین چاقی و ناتوانی جنسی – آیا جراحی چاقی، اختلال جنسی ایجاد می کند؟

آیا اسلیو معده باعث ناتوانی جنسی در مردان می شود؟

مقدمه:

اختلال نعوظ، یکی از مشکلات شایع در میان مردان، می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی و روابط شخصی بگذارد. این مشکل که به عدم توانایی در حفظ نعوظ به هنگام رابطه جنسی اشاره دارد، می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات جسمانی یا روانی باشد. چاقی، یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال نعوظ، با بیماری‌های قلبی-عروقی و کاهش سطح تستوسترون در مردان ارتباط دارد. جراحی اسلیو معده به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش وزن، می‌تواند به بهبود ناتوانی جنسی ناشی از چاقی کمک کند. در این مقاله، به بررسی دقیق علل، تأثیرات و راه‌حل‌های اختلال نعوظ، ارتباط آن با چاقی و نقش جراحی اسلیو معده در درمان این مشکل می‌پردازیم.

ارتباط چاقی با ناتوانی جنسی

اختلال نعوظ چیست؟

اختلال نعوظ یا ناتوانی جنسی در مردان به عدم توانایی در حفظ نعوظ به هنگام رابطه جنسی اشاره دارد و ممکن است با کاهش میل جنسی مرتبط باشد. این مشکل معمولاً نشانه‌ای از مشکلات دیگر است. در گذشته، عوامل روانی مانند اضطراب و استرس به عنوان دلایل اصلی ناتوانی جنسی محسوب می‌شدند، اما امروزه مشخص شده است که اغلب این مشکل به دلیل مشکلات جسمانی ایجاد می‌شود.

مشکلات جسمانی و اختلال نعوظ

اگر اختلال نعوظ به صورت موقت باشد، به عنوان یک وضعیت طبیعی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر به صورت دائمی و پایدار باشد، ممکن است نشانه‌ای از مشکلات جسمانی مانند بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت یا فشار خون بالا باشد. این بیماری‌ها می‌توانند بر عملکرد قلب و عروق که مسئولیت انتقال خون به قلب را دارند، تأثیر بگذارند. بین اختلال نعوظ و مشکلات مزمن رابطه وجود دارد؛ بنابراین، اگر ناتوانی جنسی به صورت دائمی مشکل‌ساز است، بهتر است به یک پزشک مراجعه کنید.

مطلب پیشنهادی: خطرات اسلیو معده

رابطه بین چاقی و ناتوانی جنسی

مطالعات نشان می‌دهند که مردان چاق بیشتر از افراد با وزن متناسب در معرض ناتوانی جنسی قرار دارند. چاقی می‌تواند میزان اختلال نعوظ را بین ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش دهد زیرا بین چاقی و بیماری‌های قلبی-عروقی ارتباط وجود دارد. نعوظ و خون‌رسانی در بدن نیز به هم مرتبط هستند.

چاقی و سطح تستوسترون در مردان

چاقی علاوه بر تأثیر بر سلامت قلب و عروق، باعث کاهش سطح تستوسترون در مردان می‌شود. بر اساس یک تحقیق در سال ۲۰۰۹، BMI با میزان کل تستوسترون نسبت معکوس دارد. هورمون تستوسترون برای عملکرد جنسی طبیعی در مردان ضروری است و سطح پایین این هورمون معمولاً باعث کاهش میل جنسی می‌شود.

اسلیو معده چطور باعث درمان اختلالات نعوظ می شود!

درمان ناتوانی جنسی ناشی از اضافه‌وزن

کاهش وزن و تأثیر آن

کاهش وزن برای درمان ناتوانی جنسی بسیار مؤثر است. تحقیقات نشان می‌دهند که در یک سوم از مردان چاق، کاهش وزن باعث بهبود عملکرد جنسی می‌شود. برای کاهش وزن، میزان تغذیه خود را بررسی کنید و سعی کنید وزن خود را هفته‌ای ۱ تا ۲ پوند کاهش دهید.

رژیم غذایی مناسب

برای بهبود عملکرد جنسی، رژیم غذایی خود را تغییر دهید. از مصرف غذای فوری و فست‌فود خودداری کنید و در بین وعده‌های غذایی، سبزیجات خام بیشتر مصرف کنید. به جای گوشت قرمز، از فیله ماهی استفاده کنید و غلات کامل را در مواد غذایی خود بگنجانید.

چاقی و ناباروری در مردان و زنان

فعالیت جسمانی

فعالیت جسمانی برای کاهش وزن و بهبود عملکرد جنسی بسیار ضروری است. مردان فعال ۳۰ درصد کمتر در معرض اختلال نعوظ قرار دارند. سعی کنید ۳ تا ۵ روز در هفته به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه ورزش کنید.

روش‌های درمانی دیگر برای رفع ناتوانی جنسی

سلامتی قلبی-عروقی

مشکلات قلبی-عروقی مانند فشار خون بالا و کلسترول بالا بسیار با ناتوانی جنسی مرتبط هستند و هرگونه بهبود در جهت سلامتی قلب بر عملکرد جنسی تأثیر مثبت دارد.

ورزش

ورزش، حتی اگر به قصد کاهش وزن انجام نشود، بر روحیه اشخاص اثر مثبت دارد و باعث آرامش بیشتر در هنگام رابطه جنسی می‌شود. همچنین ورزش باعث کاهش اضطراب و افزایش نیرو می‌گردد.

مصرف داروهای رفع ناتوانی جنسی

در صورتی که کاهش وزن و بهبود وضعیت قلبی-عروقی مشکلات ناتوانی جنسی را رفع نکند، مصرف داروهایی مانند سیلدنافیل، تادالافیل و واردنافیل می‌تواند کمک‌کننده باشد. پیش از مصرف این داروها حتماً با پزشک مشورت نمایید.

آیا اسلیو معده باعث ناتوانی جنسی می شود؟

سؤالات رایج درباره اختلال نعوظ 

علت ایجاد اختلال نعوظ چیست؟

اختلال نعوظ می‌تواند ناشی از مشکلات جسمانی، عاطفی یا هر دو باشد. برخی از عوامل عبارتند از:

 • عبور از مرز ۵۰ سالگی
 • بالا بودن قند خون (دیابت)
 • فشار بالای خون
 • بیماری‌های قلبی-عروقی
 • کلسترول بالا
 • سیگار کشیدن
 • مصرف بیش از حد الکل یا دخانیات
 • چاقی
 • عدم تحرک

دلایل جسمانی ناتوانی جنسی

مشکلاتی مانند کاهش جریان خون در آلت تناسلی، عدم حفظ جریان خون در آلت، آسیب به اعصاب مرتبط با آلت تناسلی و دیابت می‌توانند باعث ناتوانی جنسی شوند.

دلایل احساسی و عاطفی ناتوانی جنسی

مشکلات عاطفی و احساسی مانند افسردگی، اضطراب، مشکل در روابط زناشویی و استرس نیز می‌توانند باعث ناتوانی جنسی شوند.

روش‌های جلوگیری از ناتوانی جنسی

برای جلوگیری از ناتوانی جنسی، اقدامات زیر را انجام دهید:

 • قطع مصرف سیگار
 • ورزش مداوم
 • کاهش وزن و رعایت رژیم غذایی مناسب
 • کاهش یا قطع مصرف الکل
 • کاهش استرس
 • رفع اضطراب و افسردگی
 • عدم مصرف داروهایی با عوارض جانبی آسیب‌رسان
 • مراجعه به پزشک جهت بررسی مداوم فشار خون، قند خون و سطح کلسترول

برای حفظ سلامتی جنسی و بهبود عملکرد جنسی، رعایت سبک زندگی سالم و مراجعه به پزشک برای تشخیص و درمان مشکلات احتمالی بسیار مهم است.

اسلیو و درمان اختلال جنسی

تأثیر جراحی اسلیو معده یا روش های دیگر جراحی لاغری بر ناتوانی جنسی در مردان

جراحی اسلیو معده و درمان چاقی

جراحی اسلیو معده یکی از روش‌های موثر برای کاهش وزن و درمان چاقی مفرط است. این جراحی شامل برداشتن بخش بزرگی از معده است که منجر به کاهش حجم معده و در نتیجه کاهش اشتها و مصرف غذا می‌شود. این روش به طور قابل توجهی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد چاق کمک کند.

تأثیرات مثبت جراحی اسلیو معده بر عملکرد جنسی

پس از جراحی اسلیو معده، بسیاری از بیماران بهبود قابل توجهی در عملکرد جنسی خود مشاهده می‌کنند. کاهش وزن به دست آمده از این جراحی می‌تواند مشکلات مربوط به ناتوانی جنسی را که به دلیل چاقی و مشکلات مرتبط با آن مانند دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی ایجاد شده‌اند، کاهش دهد. بهبود وضعیت جسمانی و افزایش اعتماد به نفس نیز می‌تواند به بهبود عملکرد جنسی کمک کند.

تأثیرات منفی احتمالی جراحی اسلیو معده بر عملکرد جنسی

هرچند جراحی اسلیو معده معمولاً تأثیرات مثبتی بر عملکرد جنسی دارد، اما ممکن است برخی از افراد به طور موقت با مشکلاتی روبرو شوند. این مشکلات می‌تواند ناشی از تغییرات هورمونی، استرس و نگرانی‌های مربوط به جراحی و دوران بهبودی باشد. این مشکلات معمولاً موقتی هستند و با گذشت زمان و بهبود وضعیت جسمانی برطرف می‌شوند و بعد از مدت اندکی در نتیجه ی عمل بسیاری از این مشکلات، درمان می شوند.

نظارت و مشاوره پزشکی

برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پس از جراحی اسلیو معده، بهتر است با پزشک و متخصص تغذیه مشورت کنید. پزشک می‌تواند شما را در مورد تغییرات هورمونی و تاثیرات آن بر عملکرد جنسی راهنمایی کند و در صورت لزوم، راهکارهایی برای بهبود وضعیت پیشنهاد دهد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، جراحی اسلیو معده معمولاً تأثیرات مثبتی بر عملکرد جنسی مردان دارد و به بهبود ناتوانی جنسی ناشی از چاقی کمک می‌کند. هرچند ممکن است در برخی موارد مشکلات موقتی وجود داشته باشد، اما با مشاوره و نظارت پزشکی، این مشکلات قابل مدیریت و حل هستند.

خطرات اسلیو معده

منابع:

Hypoactive Sexual Desire Disorder – Mayo Clinic Proceedings

www.ncbi.nlm.nih.gov

www.verywellhealth.com

Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder Among Women: General Considerations and Pharmacological Options | FOCUS (psychiatryonline.org)

 

عمل جراحی لاغری در تهران

کم خطر ترین جراحی لاغری کدام است؟ اسلیو، بایپس یا حلقه

کدام جراحی لاغری خطر کمتری دارد؟ اسلیو، بایپس یا حلقه

مقدمه

جراحی‌های لاغری، معروف به جراحی متابولیک، انواع مختلفی دارند که به افراد چاق کمک می‌کنند تا وزن خود را کاهش دهند. این جراحی‌ها نه تنها به کنترل وزن کمک می‌کنند بلکه می‌توانند به بهبود قابل توجهی در سلامتی فرد منجر شوند. از بین این جراحی‌ها، برخی به عنوان کم‌خطرترین شناخته می‌شوند که می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری برای برخی افراد باشند. کم خطر ترین جراحی لاغری کدام است؟ در ادامه به این پاسخ خواهیم پرداخت.

نوبت دهی مطب دکتر کبیری زاده

چه جراحی‌هایی در دسته کم خطرترین عمل‌های لاغری قرار می‌گیرند؟

جراحی‌های لاغری، معروف به جراحی متابولیک، انواع مختلفی دارند که به افراد چاق کمک می‌کنند تا وزن خود را کاهش دهند. این عمل‌ها می‌توانند به کنترل وزن کمک کرده و بهبود قابل توجهی در سلامتی فرد ایجاد کنند. در حالی که اکثر این جراحی‌ها به طور کلی ایمن در نظر گرفته می‌شوند، میزان خطر، سختی جراحی و نرخ موفقیت هر کدام متفاوت است.

مقایسه جراحی‌های باندینگ معده و جراحی‌های پیشرفته‌تر

بر اساس تحقیقات، جراحی باندینگ معده نسبت به دیگر روش‌های جراحی چاقی خطرات کمتری دارد، اما این روش به اندازه جراحی‌های بای پس معده یا جراحی اسلیو معده مؤثر نیست. این امر موجب شده که در بسیاری از موارد، روش‌هایی مانند باندینگ یا حلقه، پارتیشن و بالون معده کمتر توصیه شوند.

جراحی معده برای لاغری

کم خطر ترین جراحی لاغری کدام است؟

انواع روش‌های جراحی و تاثیر آن‌ها بر کاهش وزن

چاقی به عنوان یک بیماری مزمن نیازمند مدیریت و درمان دائمی است. در این راستا، جراحی‌های باریاتریک یا متابولیک می‌توانند گزینه‌های مؤثری باشند. این جراحی‌ها با تغییر سیستم گوارش یا اشتهای فرد به کاهش وزن کمک می‌کنند و گاهی اوقات به عنوان بهترین راهکار برای مقابله با چاقی شناخته می‌شوند.

مشاوره دقیق با بهترین جراح لاغری دکتر یاسر کبیری زاده

 کدام عمل لاغری ایمن‌تر است؟

با توجه به پیشرفت‌های اخیر در فناوری پزشکی و جراحی، بهترین عمل لاغری ممکن است از نظر کاهش خطرات و افزایش اثربخشی، متفاوت از آنچه کم خطرترین تلقی می‌شود، باشد. در نهایت، انتخاب روش جراحی باید بر اساس شرایط فردی بیمار، میزان چاقی و توصیه‌های پزشکی صورت گیرد.

معرفی انواع روش‌های جراحی لاغری و بررسی ایمنی آن‌ها

عمل لاغری بای پس معده

عمل بای پس معده، که به روش Roux-en-Y شناخته می‌شود، یکی از رایج‌ترین روش‌های جراحی لاغری است. در این جراحی، پزشک بخش کوچکی از بالای معده را به قسمت دورتری از روده کوچک وصل می‌کند. این روش موجب می‌شود که بخش عمده‌ای از معده و روده کوچک در فرایند هضم غذا دخیل نباشند، اما اسیدها و آنزیم‌های معده همچنان به غذا اضافه می‌شوند.

عمل اسلیو معده

جراحی اسلیو معده، که گاسترکتومی آستین عمودی نیز نامیده می‌شود، در این جراحی ۷۰ تا ۸۰ درصد از معده برداشته شده و بخش باقی‌مانده به شکل آستین یا کیسه‌ای کوچک درمی‌آید. این روش به عنوان یک عمل نیمه تهاجمی و برگشت‌ناپذیر شناخته می‌شود که تأثیر قابل توجهی در کاهش وزن دارد.

عمل جراحی لاغری در تهران

عمل باندینگ معده

عمل باندینگ معده، با نام باند معده قابل تنظیم نیز شناخته شده، به دلیل قابل تنظیم بودن حجم معده، به بیمار این امکان را می‌دهد که تحت نظر پزشک، حجم معده‌ی خود را تنظیم کند. این انعطاف‌پذیری می‌تواند در دوران خاصی مانند بارداری مفید باشد. با این حال، این روش ممکن است نتایج قطعی و پایداری ارائه ندهد، به ویژه اگر تغییراتی در سطح هورمون‌های گرسنگی (گرلین) ایجاد نشود. این موضوع می‌تواند به عود وزن منجر شود، بنابراین در مواردی که پایداری نتایج اهمیت زیادی دارد، ممکن است روش‌های دیگر مانند اسلیو یا بای پس معده توصیه شوند.

مطالعه بیشتر: روش های مختلف جراحی معده برای لاغری 

عوارض احتمالی جراحی باندینگ معده

عدم احساس سیری و مشکلات دیگر

ممکن است بیماران پس از جراحی هیچگاه احساس سیری نکنند، زیرا سیستم گوارش در این روش دستکاری نمی‌شود. همچنین، از آنجا که حلقه یک جسم خارجی است، خطر عفونت، ایجاد زخم در دیواره معده، و لغزش حلقه وجود دارد.

عوارض بعد از عمل

در صورتی که حلقه جابجا شود یا مشکلات دیگری پیش آید، ممکن است نیاز به خارج کردن فوری حلقه باشد. این می‌تواند منجر به بازگشت سریع وزن شود که گاهی اوقات از وزن اولیه بیشتر هم می‌شود.

کاهش وزن تدریجی

کاهش وزن در این روش به آهستگی شروع می‌شود و معمولاً نیاز به دو سال زمان دارد تا کامل شود. این فرآیند ممکن است برای برخی بیماران کند و دشوار باشد.

بهترین روش لاغری

مقایسه ایمنی جراحی‌های لاغری و معرفی کم خطر ترین جراحی لاغری

در یک مطالعه انجام شده در ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، اثربخشی و ایمنی این سه روش جراحی لاغری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جراحی اسلیو معده به عنوان ایمن‌ترین روش با کمترین خطر عوارض جانبی مطرح است. در ۳۰ روز پس از جراحی، میزان عوارض جانبی برای جراحی بای پس معده ۵ درصد، برای جراحی باند معده ۲.۹ درصد و برای جراحی اسلیو معده ۲.۶ درصد بود.

به طور کلی:

هر کدام از این روش‌های جراحی لاغری مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب مناسب‌ترین روش بستگی به شرایط فردی بیمار، توصیه‌های پزشک و اهداف کاهش وزن دارد. برای اطمینان از انتخاب درست، مشورت با متخصصین تغذیه و جراحی چاقی ضروری است تا بهترین نتیجه را در امن‌ترین شرایط ممکن کسب نمایید.

حلقه یا باندینگ معده و خطرات عمل لاغری

تأثیر عوامل مختلف بر ایمنی جراحی‌های لاغری

اهمیت انتخاب درست عوامل دخیل در جراحی برای کم خطر ترین جراحی لاغری

انتخاب صحیح جراح، بیمارستان، و روش جراحی متناسب با شرایط بدنی و اهداف فرد متقاضی، نقش مهمی در ایمنی و موفقیت عمل جراحی لاغری دارد. این تصمیمات می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر نتایج بلندمدت و کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی داشته باشند.

با توجه به بی ام آی ، چه عملی برای من مناسب است؟

جراحی لاپاراسکوپی: رویکردی کم‌تهاجمی

جراحی‌های لاپاراسکوپی به واسطه استفاده از برش‌های کوچک و دوربین‌های تخصصی، به عنوان روشی ایمن‌تر، کم‌تهاجمی و مؤثرتر نسبت به جراحی‌های باز شناخته می‌شوند. این نوع جراحی با کاهش زمان بهبودی، درد و عوارض ناشی از جراحی، بهبودی سریع‌تری را برای بیماران فراهم می‌کند.

جراحی آندوسکوپی: یک گزینه نوظهور

جراحی آندوسکوپی، که از ابزارهایی برای دسترسی به دستگاه گوارش از طریق دهان استفاده می‌کند، نسبت به جراحی لاپاراسکوپی کمتر رایج است. با این حال، مطالعات اولیه نشان داده‌اند که این روش می‌تواند مزایایی نظیر کاهش عوارض جانبی، کوتاه‌تر بودن زمان جراحی و کاهش زمان بستری را به همراه داشته باشد.

باندینگ یا حلقه ی معده و خطرات آن

انتخاب جراح و مرکز درمانی

اهمیت تخصص و تجربه جراح

انتخاب یک جراح ماهر و با تجربه، که در انجام روش‌های جراحی لاغری مدرن تبحر دارد، برای کاهش ریسک عوارض و افزایش احتمال موفقیت جراحی حیاتی است. جراحانی که دارای تخصص در این زمینه هستند می‌توانند با دقت بالایی عمل کنند و بهترین راهکارها را برای هر بیمار ارائه دهند.

اهمیت انتخاب مرکز درمانی مناسب

انتخاب یک بیمارستان یا کلینیک با استانداردهای بالا و امکانات پیشرفته، به افزایش امنیت و کیفیت درمان کمک می‌کند. مراکزی که دارای تجهیزات مدرن و پشتیبانی کامل پزشکی هستند، می‌توانند تجربه بهتری را برای بیماران فراهم آورند.

تصمیم‌گیری درباره جراحی لاغری نیازمند در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل است که می‌تواند تأثیر زیادی بر نتایج نهایی داشته باشد. انتخاب جراح ماهر، روش جراحی مناسب، و مرکز درمانی معتبر، می‌تواند به کاهش ریسک‌ها کمک کند و نتایج مطلوب‌تری را به همراه داشته باشد.

بهترین جراح اسلیو معده در تهران – یک انتخاب هوشمندانه برای سلامتی شما

مروری بر ایمن‌ترین جراحی لاغری با دکتر یاسر کبیری زاده

جراحی‌های لاغری به روش‌های مختلفی انجام می‌شوند که هرکدام مکانیزم‌های خاص خود را برای کاهش وزن دارند. در این میان، برخی از جراحی‌ها به دلیل ماهیت کمتر تهاجمی‌شان، جزء ایمن‌ترین روش‌ها شناخته می‌شوند. در میان روش‌های معرفی شده، جراحی بالن معده به عنوان یکی از کم خطرترین روش‌ها مطرح است، اما برای دستیابی به نتایج پایدار و مطلوب، جراحی اسلیو معده به دلیل کاهش خطرات و ماندگاری نتایج آن، به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها پیشنهاد می‌شود.

مطالعه بیشتر: پاسخ به ۳۳ سوال مهم در رابطه با اسلیو معده!

چکیده بررسی سه مورد از بهترین و کم خطر ترین جراحی لاغری

 1. عمل باندینگ معده: این روش با نصب یک باند قابل تنظیم در بالای معده انجام می‌شود، که می‌توان حجم معده را کاهش داد. این عمل برگشت‌پذیر است و معمولاً با زمان بهبودی کوتاه و عوارض کمتر همراه است.
 2. عمل اسلیو معده: در این جراحی، بخش قابل توجهی از معده برداشته می‌شود و معده باقی‌مانده به شکل آستین درمی‌آید. این روش به دلیل کاهش حجم معده و تغییر در هورمون‌های گرسنگی، نتایج ماندگارتری دارد.
 3. عمل بای پس معده: این روش که به عنوان Roux-en-Y شناخته می‌شود، شامل اتصال بخش کوچکی از معده به قسمت میانی روده کوچک است، که از این طریق بخش زیادی از معده و روده کوچک در فرآیند هضم غذا دخالت ندارند.

برای مشاوره با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۷۹۰۶۹۲۸

منابع:

Compare Gastric Sleeve vs. Gastric Banding: Which is Best? (renewbariatrics.com)

www.verywellhealth.com

Gastric Band Surgery (Lap-Band® Surgery) > Fact Sheets > Yale Medicine

www.healthpartners.com

Guide to types of weight-loss surgery – Mayo Clinic

Types of Weight-loss Surgery – NIDDK (nih.gov)

مصرف ویتامین ب 12

اهمیت مصرف ویتامین ب ۱۲ بعد اسلیو و بایپس معده

مقدمه ای بر اهمیت مصرف ویتامین ب ۱۲ بعد از عمل لاغری

ویتامین B12، ماده‌ای حیاتی برای تندرستی انسان، نقش‌های کلیدی در تشکیل گلبول‌های قرمز خون، عملکرد عصبی و تولید DNA دارد. با این حال، بیمارانی که تحت جراحی‌های کاهش وزن مانند “بای پس معده” و “اسلیو معده” قرار می‌گیرند، ممکن است در معرض خطر بالای کمبود ویتامین B12 قرار گیرند، که می‌تواند منجر به مشکلات جدی سلامتی شود. در این مقاله، به بررسی چالش‌ها و راه‌حل‌های مدیریت سطوح ویتامین B12 در بیماران باریاتریک می‌پردازیم تا به حفظ سلامت و پیشگیری از عوارض آتی کمک کنیم.

اهمیت ویتامین B۱۲ در سلامتی

ویتامین B۱۲: مواد غذایی غنی و نقش آن در بدن

ویتامین B۱۲، که به نام کوبالامین نیز شناخته می‌شود، یکی از ویتامین‌های حیاتی برای بدن انسان است. این ویتامین به طور گسترده‌ای در مواد غذایی مانند لبنیات، گوشت، ماهی، مرغ و محصولات لبنی یافت می‌شود. علاوه بر این، ویتامین B۱۲ به برخی غذاها مانند غلات صبحانه اضافه می‌شود و به صورت مکمل خوراکی نیز در دسترس است. این ویتامین نقش کلیدی در تشکیل گلبول‌های قرمز خون، متابولیسم سلولی، عملکرد عصبی و تولید DNA دارد.

عوارض کمبود ویتامین B۱۲

کمبود ویتامین B۱۲ می‌تواند عوارض جدی برای سلامتی به همراه داشته باشد، از جمله افسردگی، پارانویا، هذیان و کم خونی. درمان کمبود این ویتامین اغلب به صورت تجویز مکمل‌های خوراکی یا تزریقی، و در مواردی به صورت اسپری بینی انجام می‌شود.

نحوه مصرف مکمل‌های ویتامین B۱۲

روش‌های مصرف و اهمیت دقت در دوز

مصرف قرص ویتامین B۱۲ باید با دقت انجام شود. سیانوکوبالامین، یکی از شکل‌های متداول این ویتامین، به صورت خوراکی و با آب مصرف می‌شود. توصیه می‌شود که قرص‌ها را نجوید یا خرد نکنید. بهترین زمان برای مصرف ویتامین B۱۲ همراه با غذا است تا جذب آن بهتر صورت گیرد. همچنین، دستورالعمل‌های پزشکی و برچسب‌های دارویی را به دقت دنبال کنید تا از مصرف بیش از حد جلوگیری شود.

رژیم غذایی مناسب بعد اسلیو و بای پس معده

کاربردهای درمانی ویتامین B۱۲

درمان‌های متنوع با استفاده از ویتامین B۱۲

ویتامین B۱۲ در درمان بیماری‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 1. بیماری ارثی ایمرسلوند-گراسبک: این بیماری با تزریق ویتامین B۱۲ درمان می‌شود.
 2. مسمومیت با سیانید: هیدروکسوکوبالامین، یک شکل از ویتامین B۱۲، برای درمان این حالت استفاده می‌شود.
 3. آفت دهان و آسیب‌های عصبی: استفاده از پمادها و تزریقات ویتامین B۱۲ می‌تواند به کاهش علائم کمک کند.
 4. مشکلات قلبی و استخوانی: هرچند ویتامین B۱۲ در پیشگیری یا درمان بیماری‌های قلبی مؤثر نیست، اما ممکن است برای حفظ سلامت استخوان‌ها مفید باشد.

راهنمای دقیق دوز مصرفی ویتامین B۱۲

دوز معمول ویتامین B۱۲ برای بزرگسالان و کودکان

دوز مصرفی ویتامین B۱۲ ممکن است بر اساس نیازهای فردی و تجویز پزشک متغیر باشد. برای بزرگسالان، دوزهای رایج به شرح زیر است:

 • ۱۰۰ میکروگرم در روز
 • ۲۵۰ میکروگرم در روز
 • ۵۰۰ میکروگرم در روز
 • ۱۰۰۰ میکروگرم در روز

برای کودکان، دوز استاندارد شامل ۱۰۰ تا ۲۵۰ میکروگرم در روز است و دوزهای بالاتر باید تحت نظر پزشک تجویز شود.

نیازمندی‌های ویژه برای زنان باردار

زنان باردار به ویژه نیاز به توجه دقیق به مصرف ویتامین B۱۲ دارند زیرا کمبود این ویتامین می‌تواند با خطراتی مانند نقایص مادرزادی و وزن کم هنگام تولد مرتبط باشد. دوز توصیه شده برای زنان باردار ۲.۶ میکروگرم در روز است.

بیماری ایمرسلوند-گراسبکبیماری ارثی با کمبود ویتامین B12، تزریق ویتامین B12 به صورت تزریقی به مدت 10 روز و سپس ماهانه برای درمان این بیماری موثر است.
افرادی که اسلیو-بایپس معده انجام داده اندبه دلیل محدود شدن مقدار و جذب مواد غذایی توجه به کافی بودن ویتامین ب 12 با توجه به نقش اساس آن در بدن ضروری است.
مسمومیت با سیانیدهیدروکسوکوبالامین (سیانوتیک)، شکل طبیعی ویتامین B12، برای درمان مسمومیت با سیانید توسط سازمان غذا و داروی جهانی تایید شده است.
آفت دهاناستفاده از پماد حاوی ویتامین B12 یا مصرف زیر زبانی ویتامین B12 به کاهش علائم آفت دهان کمک می‌کند.
سطح بالای هموسیستئین در خون (هیپرهموسیستئینمی)مصرف خوراکی ویتامین B12، همراه با اسید فولیک و ویتامین B6، می‌تواند سطح هموسیستئین خون را کاهش دهد.
درد عصبی ناشی از زوناتزریق متیل کوبالامین زیر پوست شش بار در هفته به مدت حداکثر 4 هفته، درد ناشی از آسیب عصبی را کاهش می‌دهد.
درمان آلزایمراستفاده از ویتامین B12 به کاهش آلزایمر و مشکلات حافظه در افراد مسن کمک ممکن است؛ با این حال، مطالعات نشان می‌دهند که تاثیر زیادی در درمان ندارد.
آب مرواریداستفاده از ویتامین B12 ممکن است تاثیری بر درمان آب مروارید نداشته باشد و حتی ممکن است باعث تشدید آن شود.
تاثیر بر اختلالات خواب و بیداریویتامین B12 در سنتز و متابولیسم سروتونین نقش دارد و ممکن است به بهبود خلق و خو و اختلالات خواب کمک کند.
درمان پوکی استخوانحفظ سطح کافی ویتامین B12 ممکن است از سلامت استخوان حمایت کند و از پوکی استخوان جلوگیری کند.
بیماری‌های قلبی و عروقیترکیب ویتامین B12 با اسید فولیک و ویتامین B6 ممکن است به کاهش سطح هموسیستئین در خون کمک کند، اما مطالعات نشان نمی‌دهند که این ترکیب خطر بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش دهد.

دوز تجویزی برای شرایط خاص

درمان کم خونی خطرناک

برای بزرگسالان مبتلا به کم خونی خطرناک، دوزهای تجویزی عبارتند از:

 • ۱۰۰ میکروگرم به صورت عضلانی یا زیر پوستی یک بار در روز به مدت ۶-۷ روز، سپس یک روز در میان برای ۷ دوز.
 • اسپری بینی: ۵۰۰ میکروگرم (۱ اسپری در یک سوراخ بینی) در هفته، ترجیحاً یک ساعت قبل یا بعد از مصرف غذای گرم.

برای کودکان:

 • ۳۰ تا ۵۰ میکروگرم به صورت عضلانی یا زیر پوستی یک بار در روز به مدت ۲ هفته یا بیشتر، تا زمان رسیدن به دوز کلی ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میکروگرم.

این اطلاعات به منظور فراهم آوردن دستورالعمل‌هایی دقیق و مبتنی بر شواهد برای تعیین دوز مصرفی ویتامین B۱۲ در شرایط مختلف فراهم شده است.

بهترین تغذیه برای لاغری

میزان مصرف توصیه شده روزانه ویتامین B۱۲

میزان مورد نیاز ویتامین B۱۲ براساس سن و وضعیت

ویتامین B۱۲ برای عملکرد صحیح بدن و سلامت عمومی ضروری است. میزان توصیه شده برای مصرف روزانه این ویتامین بر اساس سن، جنسیت و وضعیت فیزیولوژیکی فرق می‌کند:

 • نوزادان ۰ تا ۶ ماه: ۰.۴ میکروگرم
 • نوزادان ۷ تا ۱۲ ماه: ۰.۵ میکروگرم
 • خردسالان ۱ تا ۳ سال: ۰.۹ میکروگرم
 • کودکان ۴ تا ۸ سال: ۱.۲ میکروگرم
 • کودکان ۹ تا ۱۳ سال: ۱.۸ میکروگرم
 • نوجوانان و بزرگسالان بالای ۱۴ سال: ۲.۴ میکروگرم
 • زنان باردار: ۲.۶ میکروگرم
 • زنان شیرده: ۲.۸ میکروگرم

مطلب پیشنهادی: ریزش مو بعد از جراحی چاقی درمان و پیشگیری

اسلیو و بای پس معده در صورت توجه به مصرف مکمل های ویتامینی عوارضی در پی نخواهند داشت

نوروبیون و نقش آن در جبران کمبود و پیشگیری از کمبود ویتامین ب ۱۲ بعد از اسلیو و بای پس معده چه نقشی دارد؟

نوروبیون یک مکمل دارویی است که به طور خاص برای تأمین ویتامین‌های گروه B طراحی شده است. این دارو شامل ترکیبی از سه ویتامین B1 (تیامین)، B6 (پیریدوکسین)، و B12 (سیانوکوبالامین) است که هر کدام نقش‌های کلیدی در سلامت عصبی و متابولیک بدن دارند. نوروبیون به طور گسترده‌ای برای درمان و پیشگیری از کمبود‌های این ویتامین‌ها و بهبود شرایط ناشی از این کمبود‌ها به کار می‌رود.

موارد استفاده از نوروبیون

نوروبیون در درمان و کنترل شرایط زیر مؤثر است:

 • اختلالات عصبی
 • تشنج
 • کمبود ویتامین B12
 • عوارض ناشی از بارداری
 • کمبود تیامین
 • مشکلات قلبی
 • مشکلات روانی
 • انواع کم خونی، از جمله کم خونی ناشی از فقر آهن و کمبود ویتامین B12
 • هموسیستینوری

عملکرد نوروبیون

نوروبیون با تقویت متابولیسم کربوهیدرات‌ها، حفظ رشد طبیعی، تولید آنتی‌بادی‌ها و هموگلوبین به دلیل تنظیم قند خون، عمل می‌کند. این تأثیرات به نوبه خود به بهبود عملکرد سیستم عصبی و کلی بدن کمک می‌کنند.

عوارض جانبی احتمالی نوروبیون

هرچند عوارض جانبی نوروبیون نادر است، اما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • نوروپاتی محیطی
 • بی‌خوابی
 • بی‌قراری
 • خارش پوست
 • مشکل در بلع

نکات مهم قبل از مصرف نوروبیون

 • با پزشک خود در مورد سابقه پزشکی، داروهای فعلی و شرایطی مانند بارداری یا بیماری‌های کلیوی و کبدی مشورت کنید.
 • نوروبیون را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنید و دستورالعمل‌های موجود بر روی بسته‌بندی دارو را رعایت کنید.
 • در صورت بروز علائمی که پس از مصرف دارو ادامه دارد یا بدتر می‌شود، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

تداخلات دارویی نوروبیون

ممکن است نوروبیون با داروهای دیگر تداخل داشته باشد. از جمله:

 • آمیودارون
 • آرسنیک تری اکسید
 • کلرامفنیکل
 • فولیک اسید
 • گاباپنتین
 • فروزوماید

۱۷ دلیل که باعث عدم کاهش وزن شما می شود!

عوارض جانبی مصرف مکمل‌های ویتامین B۱۲

شناسایی عوارض جانبی ممکن

در حالی که ویتامین B۱۲ برای سلامتی مفید است، مصرف بیش از حد مکمل‌ها می‌تواند منجر به عوارض جانبی شود. مهم است که این عوارض را شناسایی کنید تا در صورت بروز، با پزشک خود مشورت کنید:

 • درد مفاصل
 • سرگیجه
 • سردرد
 • علائم سرماخوردگی مانند گلودرد و بینی گرفته
 • واکنش‌های آلرژیک شدید مانند تورم پوست و خارش
 • نارسایی احتقانی قلب و بیماری عروق محیطی
 • اسهال و سوء هاضمه
 • افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون
 • بی حسی و تورم عضلات
 • سطح پایین پتاسیم خون و ضربان قلب نامنظم

این عوارض می‌توانند ناشی از حساسیت‌ها یا واکنش‌های بدن به مصرف بیش از حد ویتامین B۱۲ باشند. برای جلوگیری از مشکلات جدی، مصرف ویتامین B۱۲ باید تحت نظر پزشک و بر اساس دستورالعمل‌های دقیق صورت گیرد.

اهمیت مصرف ویتامین ب 12 بعد اسلیو و بای پس معده

هشدارها و موارد منع مصرف قرص ویتامین B۱۲

۱. خطر سطوح پایین پتاسیم و افزایش پلاکت‌ها

استفاده از دوزهای بالای ویتامین B۱۲، به ویژه برای درمان کم خونی، ممکن است منجر به افت شدید سطوح پتاسیم و افزایش تعداد پلاکت‌ها در خون شود، که این موارد می‌توانند به تهدیدات جدی برای سلامتی منجر شوند. پایش منظم سطوح خونی توسط پزشک در طول درمان ضروری است.

۲. کم خونی ناشی از کمبود اسید فولیک

مصرف ویتامین B۱۲ ممکن است کم خونی ناشی از کمبود اسید فولیک را پنهان کند. ویتامین B۱۲ نباید به عنوان جایگزینی برای اسید فولیک مورد استفاده قرار گیرد، زیرا این دو مکمل نقش‌های متفاوتی در بدن دارند.

۳. خطر آسیب عصبی چشم در بیماری لبر

در صورتی که فردی به بیماری لبر، یک بیماری نادر اعصاب چشم، مبتلا باشد، مصرف ویتامین B۱۲ می‌تواند آسیب جدی به چشم وارد کند. قبل از مصرف هرگونه مکمل ویتامین B، باید با پزشک مشورت کرد.

۴. سرطان‌های مغز استخوان و خون

مصرف ویتامین B۱۲ ممکن است علائم پلی سیتمی ورا، یک نوع سرطان مغز استخوان که باعث تولید بیش از حد گلبول‌های قرمز می‌شود، را پنهان یا آشکار سازد. بنابراین، مهم است که علائم ناشی از این بیماری، مانند خارش بعد از حمام یا سوزن سوزن شدن اندام‌ها، به دقت تحت نظر باشند.

۵. سندرم گسپینگ در نوزادان نارس

محلول‌های تزریقی ویتامین B۱۲ که حاوی بنزیل الکل هستند می‌توانند برای نوزادان نارس خطرناک باشند، زیرا بنزیل الکل می‌تواند عوارض جانبی جدی ایجاد کند.

۶. تجمع آلومینیوم در بدن

نوع تزریقی ویتامین B۱۲ ممکن است حاوی مقادیر کمی آلومینیوم باشد که در افراد با عملکرد کلیوی ضعیف یا نوزادان نارس می‌تواند مشکل‌ساز شود، زیرا آلومینیوم می‌تواند در بدن تجمع یافته و باعث مشکلات مغزی یا استخوانی شود.

۷. واکنش‌های آلرژیک شدید

به ندرت، مصرف ویتامین B۱۲ می‌تواند باعث واکنش‌های آل، که ممکن است در موارد بسیار نادر به شوک آنافیلاکتیک منجر شود. این واکنش‌ها می‌توانند خطرات جدی برای زندگی فرد داشته باشند و نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی دارند. در صورتی که تجربه هرگونه علائمی مانند تورم زبان یا لب‌ها، مشکل در تنفس، یا بثورات پوستی را داشته باشید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

خطر سطوح پایین پتاسیم و تعداد پلاکت بالااستفاده از دوزهای بالای ویتامین B۱۲ برای درمان کم‌خونی می‌تواند به سطوح پایین پتاسیم و تعداد پلاکت بالا منجر شود.
کم خونی به دلیل سطوح پایین اسید فولیکویتامین B۱۲ می‌تواند تشخیص کم‌خونی ناشی از سطوح پایین اسید فولیک را دشوار کند.
خطر آسیب عصبی چشممصرف ویتامین B۱۲ در افراد مبتلا به بیماری لبر ممکن است باعث آسیب شدید چشم شود.
سرطان‌های مغز استخوان و خونسطوح پایین ویتامین B۱۲ می‌تواند علائم پلی‌سیتمی ورا را پنهان کند و مصرف ویتامین می‌تواند علائم را آشکار کند.
سندرم گسپینگ در نوزادان نارسفرم تزریقی ویتامین B۱۲ حاوی بنزیل الکل است که می‌تواند برای نوزادان نارس خطرناک باشد.
سطوح بالای آلومینیومتزریقی ویتامین B۱۲ می‌تواند حاوی آلومینیوم باشد و در افراد با مشکلات کلیوی می‌تواند منجر به تجمع آلومینیوم شود.
واکنش آلرژیک شدیدتزریق ویتامین B۱۲ می‌تواند باعث واکنش‌های آلرژیک شدید و حتی مرگ شود.
تداخلات داروییویتامین B۱۲ می‌تواند با داروهایی مانند متفورمین، آنتی‌اسیدها، مسدود کننده‌های H۲، مهارکننده‌های پمپ پروتون، و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای ضد بارداری خوراکی تداخل داشته باشد.

تداخلات دارویی ممکن با ویتامین B۱۲

مصرف ویتامین B۱۲ ممکن است با داروهای دیگری که فرد استفاده می‌کند تداخل داشته باشد. برخی از این تداخلات عبارتند از:

 1. متفورمین: مصرف این دارو برای دیابت می‌تواند جذب ویتامین B۱۲ را کاهش دهد، که ممکن است نیاز به تنظیم دوز ویتامین B۱۲ داشته باشد.
 2. آنتی اسیدها و مسدودکننده‌های H۲: این داروها می‌توانند جذب ویتامین B۱۲ را کاهش دهند و ممکن است به تنظیم دوزهای ویتامین B۱۲ نیاز داشته باشند.
 3. مهارکننده‌های پمپ پروتون: داروهایی مانند امپرازول و لانزوپرازول ممکن است جذب ویتامین B۱۲ را کاهش دهند، که نیاز به توجه ویژه به سطوح ویتامین B۱۲ در بدن دارد.
 4. آنتی‌بیوتیک‌ها: داروهایی مانند کلرامفنیکل و نئومایسین ممکن است تاثیرات ویتامین B۱۲ را کاهش دهند.

مطلب پیشنهادیتغذیه هوشمندانه بعد از عمل چاقی (اسلیو و بای پس معده)

توجه به اهمیت ویتامین B۱۲ در بیماران جراحی باریاتریک (اسلیو و بای پس معده)

ویتامین B۱۲ یا کوبالامین، که در مواد غذایی مانند لبنیات، گوشت، ماهی، مرغ و محصولات لبنی وجود دارد و به غلات صبحانه اضافه می‌شود، نقش کلیدی در تشکیل گلبول‌های قرمز خون، متابولیسم سلولی، عملکرد عصبی و تولید DNA دارد. کمبود ویتامین B۱۲ می‌تواند منجر به افسردگی، پارانویا، هذیان و کم خونی شود.

تأثیر جراحی‌های باریاتریک بر جذب ویتامین B۱۲

بیمارانی که اقدام به جراحی “بای پس معده” یا “اسلیو معده” می‌کنند، به دلیل تغییرات در آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش، با خطر بالای کمبود ویتامین B۱۲ مواجه هستند. این جراحی‌ها باعث کاهش تعداد سلول‌های پاریتال و کاهش ترشح اسید معده می‌شوند که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش جذب ویتامین B۱۲ شود.

راهکارهای مدیریت و پیشگیری از کمبود ویتامین b12

مکمل‌های ویتامین B۱۲ اغلب به صورت خوراکی یا تزریقی تجویز می‌شوند تا جذب بهتری داشته باشند. اسپری‌های بینی نیز گزینه‌ای برای درمان هستند. در مورد بیماران جراحی باریاتریک، توجه ویژه‌ای به دوز و روش مصرف ویتامین B۱۲ معطوف است، زیرا این بیماران ممکن است به دوزهای بالاتر یا روش‌های مداخله‌ای قوی‌تر برای جبران کمبودهای ناشی از جراحی نیاز داشته باشند.

مواد غذایی در بردارنده ویتامین ب 12

نکات کلیدی برای بیماران باریاتریک

بیمارانی که جراحی “بای پس معده” یا “اسلیو معده” انجام داده‌اند باید به طور منظم وضعیت ویتامین B۱۲ خود را تحت نظر داشته باشند و در صورت نیاز، مکمل‌های خود را تنظیم کنند تا از عوارض جانبی مانند آسیب‌های عصبی و مشکلات خونی جلوگیری شود. استفاده از دوزهای توصیه شده تحت نظارت پزشک ضروری است تا از مصرف بیش از حد ویتامین B۱۲ و عوارض جانبی ناشی از آن پیشگیری شود.

پیشنهادات

با توجه به افزایش احتمال کمبود ویتامین B۱۲ در بیماران “بای پس معده” و “اسلیو معده”، توصیه می‌شود که پزشکان و متخصصان تغذیه در زمینه تغذیه این بیماران آموزش‌های لازم را به بیماران ارائه دهند و پیگیری‌های منظم برای اطمینان از سطح سالم ویتامین B۱۲ در آنها انجام شود.

در ادامه یک تحقیق علمی انجام شده در این زمینه را با شما به اشتراک می گذاریم.

 بررسی یک مطالعه علمی در رابطه با کمبود ویتامین ها بعد از جراحی لاغری

Bariatric Surgery Malnutrition Complications

Venu Madhav Ganipisetti; Sowjanya Naha.

Author Information and Affiliations

May 19, 2023.

بررسی خطرات سوء تغذیه در بیماران جراحی باریاتریک

مزایا و چالش‌های قابل توجه جراحی‌های باریاتریک

جراحی باریاتریک به عنوان یک درمان برجسته برای چاقی مفرط، بهبود قابل توجهی در اختلالات متابولیک و کاهش بیماری‌های همراه با چاقی را به همراه دارد. با این حال، این جراحی‌ها خطرات جدی‌ای را نیز به همراه دارند، به ویژه احتمال بروز سوء تغذیه ناشی از تغییرات در جذب و متابولیسم مواد مغذی. عوارض مرتبط با سوء تغذیه اغلب به اشتباه تشخیص داده شده یا به طور ناکافی درمان می‌شوند، که بر ضرورت مراقبت‌های پس از عمل و مدیریت تغذیه‌ای تاکید می‌کند.

انواع جراحی‌های باریاتریک و تأثیرات آن‌ها بر تغذیه

روش‌های باریاتریک به طور گسترده به دو دسته جراحی‌های محدودکننده مانند باندینگ معده قابل تنظیم و گاسترکتومی اسلیو معده، و جراحی‌های مال‌ابسورپتیو شامل بای‌پس گاستریک رو-ان-وای و تقسیم بیلیوپانکراتیک با سوئیچ دوئودنال تقسیم می‌شوند. این جراحی‌ها آناتومی و عملکرد دستگاه گوارش را به شدت تغییر می‌دهند و تأثیرات متفاوتی بر جذب مواد مغذی دارند.

شیوع و انواع کمبودهای تغذیه‌ای

پس از جراحی، بیماران اغلب دچار کمبودهای ماکرونوترینت و میکرونوترینت می‌شوند:

 • کمبودهای ماکرونوترینت: سوء تغذیه پروتئینی به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است، بسیاری از بیماران نمی‌توانند نیازهای روزانه خود به پروتئین را برآورده سازند که می‌تواند منجر به عوارض شدید مانند ریزش مو، ادم و هیپوآلبومینمی شود.
 • کمبودهای میکرونوترینت: این‌ها شامل کمبود ویتامین‌های B1 (تیامین)، B12، D، E، و A و مواد معدنی مانند آهن و کلسیم می‌شود. هر کمبود دارای علائم خاصی است و نیازمند استراتژی‌های مکمل و مدیریت هدفمند است.

خطرات و مدیریت رشد بیش از حد باکتری‌های روده کوچک (SIBO)

SIBO یک مسئله رایج پس از جراحی باریاتریک است که می‌تواند کمبودهای مواد مغذی را تشدید کند. این شرایط نیازمند تشخیص دقیق و درمانی است که علائم را مدیریت کرده و از عوارض تغذیه‌ای بیشتر جلوگیری کند.

پایش بلندمدت و مراقبت‌های چندرشته‌ای

مدیریت خطرات سوء تغذیه پس از جراحی باریاتریک یک تعهد طولانی‌مدت است که شامل پیگیری‌ها و پایش‌های منظم می‌شود. مراقبت‌های چندرشته‌ای، شامل دیت‌الرژیست‌ها، جراحان باریاتریک و پزشکان عمومی، نقش حیاتی در بهینه‌سازی نتایج بیمار از طریق مراقبت هماهنگ و آموزش بیمار دارند.

نتیجه‌گیری

افزایش محبوبیت جراحی‌های باریاتریک به عنوان درمانی برای چاقی، اهمیت تمرکز بر کمبودهای تغذیه‌ای احتمالی را مطرح می‌کند. درک و رسیدگی به این خطرات از طریق پایش جامع و همکاری چندرشته‌ای حیاتی است برای پیشگیری از عوارض جدی بهداشتی و تضمین سلامت بلندمدت بیماران.

اعتبار این مطالعه علمی و روش انجام آن 

در مقاله‌ای که بررسی شده، مطالعه‌ای جامع بر روی عوارض جراحی باریاتریک با تمرکز بر مشکلات سوء تغذیه انجام گرفته است. این مطالعه با هدف شناسایی و درمان به موقع این عوارض، و همچنین ارزیابی تأثیر جراحی‌های مختلف باریاتریک بر جذب مواد مغذی صورت گرفته است.

روش انجام مطالعه

مطالعه با استفاده از داده‌های به دست آمده از پیگیری‌های بلندمدت بیمارانی که جراحی باریاتریک انجام داده‌اند، صورت گرفته است. داده‌ها شامل اطلاعات دموگرافیک، جزئیات جراحی، پیگیری‌های دوره‌ای وضعیت تغذیه‌ای و سلامت کلی بیماران بوده است. در این مطالعه، روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری برای ارزیابی تأثیر جراحی‌های محدودکننده و مال‌ابسورپتیو بر سوء تغذیه ماکرو و میکرونوترینت‌ها استفاده شده است.

اعتبار مطالعه

اعتبار این مطالعه از چند جنبه قابل توجه است:

 1. منبع داده‌ها: داده‌های استفاده شده از پایگاه‌های معتبر و با پیگیری‌های طولانی‌مدت جمع‌آوری شده‌اند که این امر به دقت و قابلیت اعتماد نتایج کمک می‌کند.
 2. روش‌های آماری: استفاده از تکنیک‌های آماری پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، که به درک بهتر تأثیرات جراحی بر سوء تغذیه و تفکیک تأثیرات نوع جراحی کمک می‌کند.
 3. تیم تحقیقاتی: مطالعه توسط تیمی متشکل از متخصصان چند رشته‌ای انجام شده که شامل جراحان، متخصصان تغذیه، و محققان در حوزه باریاتریک است، که همکاری آن‌ها به افزایش دقت و جامعیت تحقیق کمک کرده است.

از این رو، این مطالعه با تکیه بر داده‌های دقیق، روش‌های آماری قوی و تیم تحقیقاتی مجرب، یک منبع ارزشمند برای درک بهتر عوارض تغذیه‌ای ناشی از جراحی‌های باریاتریک و راهکارهای بهبود مراقبت‌های پس از عمل برای جلوگیری از این عوارض به شمار می‌رود.

مطالعه و نتایج

در مقاله‌ای که مورد بررسی قرار گرفته، جراحی باریاتریک به عنوان یک راهکار مؤثر در درمان چاقی مفرط معرفی شده است، اما این جراحی‌ها اغلب با عوارض جانبی مهمی همراه هستند که شامل کمبودهای تغذیه‌ای ناشی از تغییرات در جذب مواد مغذی می‌باشد. بر اساس مطالعه، کمبود ویتامین‌های گروه B، از جمله تیامین (B1)، پیریدوکسین (B6)، و سیانوکوبالامین (B12)، پس از این نوع جراحی‌ها شایع است و می‌تواند منجر به مشکلات عصبی و متابولیک شود.

نقش نوروبیون نوروبیون، مکملی است که به طور خاص برای تأمین ویتامین‌های گروه B طراحی شده و می‌تواند در جلوگیری و درمان کمبودهای این ویتامین‌ها در بیماران جراحی شده باریاتریک کاربرد داشته باشد. این دارو شامل ترکیبی از سه ویتامین B1، B6، و B12 است که هر کدام نقش‌های کلیدی در سلامت عصبی و متابولیک بدن دارند. استفاده از نوروبیون می‌تواند به بهبود وضعیت تغذیه‌ای و کاهش خطر بروز مشکلات جدی ناشی از کمبود ویتامین در این بیماران کمک کند.

موارد استفاده و عملکرد نوروبیون نوروبیون علاوه بر جلوگیری از کمبودهای ویتامین B، در درمان اختلالات عصبی، تشنج، مشکلات قلبی و انواع کم خونی مؤثر است. این مکمل با تقویت متابولیسم کربوهیدرات‌ها، حفظ رشد طبیعی و تولید آنتی‌بادی‌ها و هموگلوبین به دلیل تنظیم قند خون عمل می‌کند، که این تأثیرات به نوبه خود به بهبود عملکرد سیستم عصبی و کلی بدن کمک می‌کنند.


مصرف ویتامین ب 12منابع:

Vitamins after bariatric surgery – Mayo Clinic Health System

۱۰ tips to get weight loss on track – Mayo Clinic Health System

Amazon.com : bariatric b12

 

مصرف برنج و کربوهیدات بعد عمل کوچک کردن معده

زمان مناسب برای مصرف برنج پس از عمل اسلیو و بای پس معده

آیا خوردن برنج بعد از عمل اسلیو مجاز است؟

پس از عمل اسلیو معده، اغلب بیماران دغدغه دارند که چه زمانی می‌توانند به مصرف برنج بازگردند. عمل اسلیو معده به عنوان یکی از روش‌های جراحی لاغری برای کاهش وزن استفاده می‌شود، ولی مصرف برخی غذاها پس از جراحی دارای محدودیت‌هایی است.

چکیده:

پس از انجام جراحی اسلیو معده، رعایت یک رژیم غذایی مناسب و متعادل برای اطمینان از بهبودی موثر و حفظ سلامتی بسیار ضروری است. بیماران باید از مصرف غذاهای با کالری خالی، غذاهای خشک و سخت، نان، برنج، ماکارونی، میوه‌ها و سبزیجات فیبردار سخت، غذاهای پرچرب و گوشت‌های سفت و فرآوری شده اجتناب کنند. این محدودیت‌ها به دلیل اثرات مخربی است که این غذاها می‌توانند بر معده کوچک شده و فرایند هضم داشته باشند. به جای آن، توصیه می‌شود بیماران بر مصرف پروتئین‌ها، سبزیجات پخته و نرم، و چربی‌های سالم تمرکز کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها همچنان مواد مغذی کافی دریافت می‌کنند بدون آنکه بار اضافی بر دستگاه گوارش خود قرار دهند.

مطلب پیشنهادی: پاسخ به ۳۰ سوال در رابطه با رژیم بعد از اسلیو معده

برنج و شرایط مصرف پس از جراحی لاغری 

برنج که به عنوان یک منبع کربوهیدرات مطرح است، انرژی مورد نیاز بدن را تامین می‌کند. اما، با توجه به سفتی و گلوگیر بودن آن، ممکن است در مسیر گوارشی فرد عمل‌شده مشکلاتی ایجاد کند. این امر نیازمند مشورت با دکتر کبیری زاده و مشاورین و دقت بالا در زمان افزودن برنج به رژیم غذایی است.

غذاهای قابل مصرف پس از عمل اسلیو و بای پس معده

علاوه بر برنج، غذاهای دیگری مانند سیب زمینی و ماکارونی نیز باید با احتیاط مصرف شوند. این تصمیم بستگی به برنامه جراحی، مقدار مصرفی در هر وعده و نیازهای تغذیه‌ای فرد دارد.

برنج بعد اسلیو معده

استراتژی‌های تغذیه‌ای پس از عمل اسلیو یا کوچک کردن معده

پیروی از دستورالعمل‌های پزشکی پس از جراحی اهمیت بسزایی دارد. پزشکان معمولاً برنامه‌های غذایی مخصوص به هر فرد را طراحی می‌کنند تا از بروز مشکلاتی مانند کم آبی بدن یا فشار به معده جلوگیری شود.

اندازه وعده‌های غذایی و اولویت‌بندی مواد غذایی

فرد عمل‌شده باید در ابتدا بر مصرف پروتئین‌ها و سبزیجات تمرکز کند. کربوهیدرات‌ها مانند برنج باید با احتیاط و در مراحل بعدی رژیم غذایی اضافه شوند.

توجه به نیازهای تغذیه‌ای در دوران نقاهت

مصرف پروتئین برای جلوگیری از دست دادن توده ماهیچه‌ای ضروری است. به مرور زمان و با بهبود دستگاه گوارش، می‌توان مواد غذایی دیگری مانند میوه‌ها و سبزیجات را به رژیم اضافه کرد. برای تعیین زمان مناسب مصرف برنج و دیگر غذاها پس از عمل اسلیو معده، مشورت با پزشک، رعایت دقیق برنامه غذایی و توجه به تحمل دستگاه گوارش ضروری است. تدریجی بودن و احتیاط در انتخاب غذاها کلید موفقیت در دوران نقاهت پس از عمل اسلیو است.

برنج از چه زمانی بعد از جراحی مجاز است؟

توصیه‌های تغذیه‌ای و زمانبندی مناسب برای مصرف برنج بعد از عمل بای پس معده

اهمیت تأخیر در مصرف برنج پس از عمل اسلیو

پس از انجام عمل اسلیو معده، برنامه‌های تغذیه‌ای معمولاً توصیه می‌کنند که مصرف برنج تا سه ماه پس از جراحی متوقف شود. دلیل این توصیه، تأثیر برنج بر معده جراحی شده و احتمال تورم و ایجاد احساس ناراحتی و سنگینی در بیمار است. برنج، به دلیل خاصیت تورمی که دارد، می‌تواند فضای زیادی در معده کوچک شده ایجاد کرده و به سرعت حس سیری را به فرد منتقل کند که ممکن است باعث ناراحتی شود.

مواد غذایی توصیه شده در سه ماه اول

در مدت زمان اولیه پس از عمل، تمرکز بر روی مصرف پروتئین کافی، میوه‌ها و سبزیجات تازه توصیه می‌شود. این مواد به دلیل داشتن فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی، به بهبود و بازسازی بدن کمک می‌کنند و همچنین راحت‌تر هضم می‌شوند.

چرا برنج می‌تواند مشکل‌ساز باشد؟

برشته شدن برنج نیز می‌تواند به خشکی و سختی آن منجر شود، که خوردن و بلع آن را دشوار ساخته و ممکن است احساس گلوگیری ایجاد کند. این شرایط می‌تواند برای معده جراحی شده مشکل‌آفرین باشد.

راهنمای مصرف برنج پس از دوره اولیه بهبود

پس از گذراندن دوره اولیه و با توجه به تحمل فرد، می‌توان برنج را به تدریج و به صورت پخته شده در آب فراوان و به صورت نرم در رژیم غذایی اضافه کرد. این کمک می‌کند که برنج آسان‌تر هضم شود و کمتر موجب ایجاد حس ناراحتی در معده شود.

تغذیه بعد از اسلیو معده باید چگونه باشد؟

نکات کلیدی برای دوره بازگشت به رژیم غذایی عادی

 • اهمیت پروتئین: اولویت با مصرف پروتئین است تا از دست رفتن توده ماهیچه‌ای جلوگیری شود و به ترمیم بدن کمک کند.
 • ورزش و فعالیت: همزمان با شروع به مصرف دوباره برنج و دیگر کربوهیدرات‌ها، فعالیت بدنی نیز باید افزایش یابد تا از تجمع کالری‌های اضافی به شکل چربی جلوگیری شود.
 • مشاوره با متخصص تغذیه: همیشه قبل از اضافه کردن یا تغییر در رژیم غذایی، مشورت با یک متخصص تغذیه یا پزشک ضروری است تا از تناسب آن با شرایط جسمانی و سلامتی فرد اطمینان حاصل شود.

مطلب پیشنهادی: عوارض و خطرهای جراحی اسلیو معده

این دوره‌های زمانی و توصیه‌های تغذیه‌ای به شما کمک می‌کنند تا در طی دوره نقاهت پس از جراحی اسلیو معده، به بهترین شکل از غذاهای خود لذت ببرید و سلامت خود را حفظ کنید.

مصرف برنج بعد اسلیو و بای پس معده از کی مجاز است؟

غذاهای ممنوع پس از عمل اسلیو معده کدام اند؟

پس از جراحی اسلیو معده، بسیار مهم است که برای حفظ سلامتی و کاهش وزن به طور مؤثر، به دقت رژیم غذایی خود را تنظیم کنید. این رژیم غذایی باید مقادیر کافی مواد مغذی را بدون افزودن کالری‌های خالی فراهم آورد. در اینجا به معرفی چند دسته از غذاهایی می‌پردازیم که باید پس از جراحی اسلیو معده از آن‌ها اجتناب شود:

غذاهای با کالری خالی

 • شیرینی‌جات، کیک‌ها، و شکلات: این مواد غذایی کالری زیادی دارند بدون آنکه ارزش غذایی قابل توجهی داشته باشند. مصرف آن‌ها می‌تواند روند کاهش وزن را مختل کند و خطر سوءتغذیه را افزایش دهد.
 • چیپس و سایر تنقلات فرآوری شده: این مواد به دلیل داشتن چربی‌ها و کربوهیدرات‌های تصفیه شده، اغلب ارزش غذایی کمی دارند و می‌توانند باعث “سندرم دامپینگ” شوند که منجر به تهوع، استفراغ، و دیگر عوارض گوارشی می‌گردد.

غذاهای خشک و سخت

 • آجیل و گرانولا: این مواد به دلیل بافت خشک و سخت، ممکن است خوردن و هضم آن‌ها دشوار باشد. در ابتدای دوره بهبودی، بهتر است از مصرف این دسته از غذاها خودداری کنید.

نان، برنج، و ماکارونی

 • غذاهای نشاسته‌ای سنگین: نان، برنج و ماکارونی می‌توانند در گلوی شما خمیر شوند و بلعیدن آن‌ها بدون مایع ممکن است سخت باشد. این غذاها همچنین می‌توانند در معده احساس سنگینی ایجاد کنند و ممکن است به بلوکه شدن مسیر غذایی منجر شوند.

میوه‌ها و سبزیجات فیبردار

 • سبزیجات سخت و فیبردار: کرفس، بروکلی، و کلم از جمله مواردی هستند که می‌توانند در دوره اولیه بهبودی به خوبی هضم نشوند. بهتر است در ابتدا از سبزیجات پخته و نرم استفاده شود و به تدریج سبزیجات سخت‌تر به رژیم غذایی اضافه شود.

غذاهای پرچرب

 • مواد غذایی با چربی بالا: چربی‌های سنگین می‌توانند هضم را دشوار سازند و باعث تهوع و دیگر مشکلات گوارشی شوند. به جای آن، چربی‌های سالم مانند آووکادو یا روغن زیتون را انتخاب کنید.

گوشت‌های سفت و فرآوری شده

 • گوشت‌های سخت و فرآوری شده: هات داگ، ژامبون، و استیک ممکن است سخت هضم شوند. به جای آن، گوشت‌های بدون چربی مانند مرغ یا بوقلمون و ماهی را انتخاب کنید که نه تنها سالم‌تر هستند بلکه هضم آن‌ها نیز آسان‌تر است.

برنج بعد بای پس

بهره‌برداری از عمل اسلیو و بای پس معده برای یک زندگی بهتر

عمل جراحی اسلیو معده به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در کاهش وزن شناخته شده است. این روش، با وجود فواید بسیاری که دارد، نیازمند رعایت نکاتی خاص پس از انجام عمل است تا از بروز عوارض جانبی پیشگیری شود.

اهمیت رژیم غذایی پس از عمل اسلیو معده

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که بیماران پس از جراحی اسلیو معده باید به آن توجه داشته باشند، پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و کارآمد است. برنج، به عنوان یکی از مواد غذایی رایج، ممکن است به دلیل ویژگی‌هایی مانند ساختار صمغی و توانایی متورم شدن، در دوران نقاهت به راحتی تحمل نشود. این ویژگی‌ها می‌توانند فرایند هضم را برای معده جراحی شده دشوار سازند.

توصیه‌های کلیدی برای دوران نقاهت بعد بایپس و اسلیو

 • پرهیز از تغذیه خودسرانه: بیماران باید از خوردن غذاهایی که توسط پزشک توصیه نشده‌اند، خودداری کنند.
 • رعایت دقیق رژیم غذایی توصیه شده: اطمینان از اینکه تمامی جوانب رژیم غذایی پیروی می‌شود، می‌تواند به بهبودی سریع‌تر و کاهش عوارض پس از جراحی کمک کند.
 • تمرکز بر سلامت جسمی و روحی: تعادل بین استراحت و فعالیت مناسب نه تنها به بهبود جسمی کمک می‌کند بلکه موجب افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس می‌شود.

مصرف برنج و کربوهیدات بعد عمل کوچک کردن معده

زندگی پس از عمل اسلیو و بای پس معده

رعایت این نکات نه تنها به اطمینان از بهره‌وری حداکثری از فواید عمل جراحی کمک می‌کند بلکه به بیماران امکان می‌دهد تا با اندامی متناسب و سالم، به زندگی اجتماعی پربار و رضایت‌بخش ادامه دهند. در نهایت، این تغییرات معنادار می‌توانند به بهبود کلی کیفیت زندگی بیماران منجر شوند.

مطالب پیشنهادی: تغذیه هوشمندانه بعد از عمل چاقی (اسلیو و بای پس معده)

رژیم غذایی بعد بای پس معده

منابع:

google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiju_-CmOOFAxVF4gIHHRNqBgMQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fveganbariatricdietitian.com%2Fwhen-can-i-eat-rice-after-gastric-sleeve%2F&usg=AOvVaw1W2Gre_4yAlUVFXddykGAD&opi=89978449

Patients and Caregivers | Zimmer Biomet | Zimmer Biomet

veganbariatricdietitian.com

www.phoenix-health.co.uk

Life After Bariatric Surgery: Activities & Diet | Department of Surgery | Washington University in St. Louis (wustl.edu)

What Foods and Drinks to Avoid After Bariatric Surgery? (pennmedicine.org)

سوالات متداول در رابطه با خوردن برنج بعد عمل جراحی معده برای لاغری

مصرف برنج باید به دلیل محتوای بالای کربوهیدرات و کالری و همینطور به دلیل بافت نسبتا سنگین برای هضم، که ممکن است در ابتدای دوره نقاهت باعث به چالش کشیدن معده برای هضم و  افزایش وزن شود، محدود گردد.

از هفته ی ۶ ام بعد از عمل جراحی معده برای لاغری، مصرف برنج منعی ندارد، اما اغلب افراد ممکن است با این ماده ی غذایی احساس راحتی نداشته باشند. توصیه می‌شود که مصرف برنج را تا حدود سه ماه پس از جراحی محدود کنید تا از دوره انتقالی رژیم غذایی عبور کنید.

افزودن برنج به رژیم غذایی می‌تواند به تأمین انرژی طولانی مدت و کمک به تنظیم سطح قند خون کمک کند، به شرطی که به صورت متعادل مصرف شود. علاوه بر آن برنج حاوی ویتامین های گروه B است که نقش های مهمی در بدن ایفا می کنند.

برنج نیم دانه (شکسته) سازگاری بهتری با سیستم گوارش افرادی که به تازگی جراحی لاغری انجام داده اند دارد.

مصرف کربوهیدرات‌ها باید تحت نظارت دقیق باشد، به خصوص کربوهیدرات‌هایی که سریع جذب می‌شوند و سطح قند خون را بالا می‌برند. توصیه می‌شود کربوهیدرات‌های پیچیده مانند غلات کامل مصرف شوند.

درد بعد از عمل کوچک کردن معده

آیا عمل اسلیو و بایپس معده درد دارد؟

آیا عمل اسلیو معده درد زیادی دارد؟

مقدمه

عمل جراحی اسلیو معده به عنوان یکی از روش‌های موثر در درمان چاقی مفرط شناخته می‌شود، اما همانند هر عمل جراحی دیگری، ممکن است با درد همراه باشد. درک درد طبیعی ناشی از جراحی و تمایز آن از درد ناشی از عوارض جانبی، برای هر بیمار و متخصص پزشکی امری ضروری است. این مقاله به بررسی علل، علائم و روش‌های مدیریت درد پس از عمل اسلیو معده پرداخته و نکاتی برای کاهش این عوارض و بهبود سریع‌تر ارائه می‌دهد.

درد بعد از عمل کوچک کردن معده

چالش اضافه وزن و راه‌حل‌های مؤثر

برخی از افراد دارای اضافه وزن هستند و با استفاده از روش‌هایی مانند رژیم غذایی و ورزش تلاش می‌کنند تا وزن خود را کاهش دهند. با این حال، در برخی موارد مشکل اضافه وزن به قدری جدی است که این روش‌های معمول مانند رژیم و ورزش با توجه به حجم اضافه وزن بالا و سبک زندگی و تغذیه افراد، علنا کارایی لازم را ندارند و فرد مجبور به استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مانند جراحی می‌شود. 

عمل اسلیو معده: روشی نوین برای کاهش وزن

یکی از محبوب‌ترین و مؤثرترین جراحی‌های لاغری، عمل اسلیو معده است که با کاهش حجم معده، اشتهای فرد را کم کرده و به طور مؤثری به کاهش وزن کمک می‌کند. در این روش که به نام عمل جراحی لاغری معده هم شناخته می شود، پزشک با استفاده از تکنیک‌های لاپاروسکوپی حدود ۷۵ درصد از حجم اضافه ی معده را برمی‌دارد که در نتیجه معده به شکل آستین درآمده و قابلیت جای دادن مواد غذایی کمتری را پیدا می‌کند. دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی لاغری و لاپاروسکوپی پیشرفته این روش ها را در تهران انجام می دهد.

میزان درد بعد از اسلیو و بایپس چقدر است؟درد در ناحیه شکم پس از عمل طبیعی است و با گذشت زمان کاهش می‌یابد. شدت درد در ابتدا بیشتر است و به مرور زمان کاهش می‌یابد.

علائم هشدار دهنده و درد هایی که در هفته های اول بعد از اسلیو و بای پس نگران کننده هستنددرد شدید و غیرقابل تحمل ممکن است نشان‌دهنده مشکلات جدی باشد و درد شکم همراه با تب، تپش قلب یا تنگی نفس باید جدی گرفته شود و نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.
درد سمت چپ شکم بعد اسلیومربوط به برشی است که معده از آن خارج شده است و تا 1 ماه طبیعی است
درمان درد بعد از اسلیو و بای پس معدهشیاف دیکلوفناک

مزایای برجسته عمل اسلیو معده به روش لاپاروسکوپی یا جراحی بسته

درد کم و ریکاوری سریع

یکی از مزایای قابل توجه عمل اسلیو معده درد بسیار کم و کاملا قابل کنترل پس از عمل است، زیرا این عمل از برش‌های کوچکتر و دقیق‌تری استفاده می‌کند که ریکاوری را تسریع بخشیده و احتمال بروز عوارض را کاهش می‌دهد. اکثر افراد معمولا میزان محدودی از درد را در ۳ روز اول بعد از جراحی تجربه می کنند.

کم خطرین ترین جراحی لاغری-اسلیو، بایپس یا حلقه معده؟ – دکتر یاسر کبیری زاده (drkabirizadeh.com)

کمترین احتمال بروز عوارض جانبی

افرادی که تحت این عمل قرار می‌گیرند، خطرات کمتری مانند سندروم دامپینگ یا کمبود ویتامین‌ها را تجربه می‌کنند که این امر بر سلامتی کلی آنها تأثیر مثبت دارد. یک سری از عوارض برای مثال، بالا آوردن و حالت تهوع بعد از اسلیو معده، از عوارضی هستند، که فرد در صورت عدم رعایت نکاتی مثل خوب جویدن غذا ها و سرعت بالا و مصرف مایعات همراه با غذا و … تجربه می کنند و کاملا قابل پیشگیری است.

مطالعه بیشتر در: خطرات عمل اسلیو معده از شایعه تا واقعیت

درمان بیماری‌های مزمن و مرتبط با چاقی

عمل اسلیو معده نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند بلکه در درمان بیماری‌هایی مانند دیابت نوع ۲ و فشار خون و کبد چرب و بیماری ها و ناراحتی های بیشماری که با چاقی مرتبط هستند،  نیز مؤثر است، و به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک می‌کند. 

مطالعه بیشتر در: جراحی چاقی باعث درمان و بهبود دیابت

درد بعد از اسلیو معده چقدر است؟

احساس سیری و جلوگیری از احساس گرسنگی کاذب

بیمارانی که این جراحی را انجام داده‌اند، کمتر احساس گرسنگی می‌کنند که این امر به حفظ وزن ایده‌آل در درازمدت کمک شایانی می‌کند. طی این عمل قسمتی از معده با نام فوندوس یا طاق معده، از آن جدا می شود، که در نتیجه ی این تغییر، سطح هورمون گرلین (هورمون گرسنگی) کاهش می یابد و فرد احساس گرسنگی کمتری می کند و بدون اینکه فشار روانی ناشی از پرهیز غذایی داشته باشد، روند کاهش وزن خود را تا بی ام آی ۲۴ طی می کند.

مطالعه بیشتر در: هورمون های گرسنگی

آیا این عمل ارزش انجام دادن دارد؟

عمل اسلیو معده به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های جراحی لاغری شناخته شده است. با مزایای فراوان و عوارض جانبی محدود، این روش برای افرادی که با چاقی مفرط دست و پنجه نرم می‌کنند، گزینه‌ای ایده‌آل به شمار می‌رود.

مدیریت درد پس از عمل اسلیو معده: راهکارها و توصیه‌ها

عمل اسلیو معده به عنوان یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش وزن شناخته شده است. این روش به دلیل کمترین میزان درد و عوارض احتمالی در بین جراحی‌های لاغری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

میزان درد پس از عمل چقدر است؟

درد پس از عمل اسلیو معده در حد قابل تحمل و معمولاً خیلی کم است. این درد بیشتر در اطراف برش‌ها و محل برداشتن بخشی از معده احساس می‌شود. این درد که تحت عنوان درد سمت چپ شکم بعد از عمل کوچک کردن معده شناخته می شود، در مواقع خاص و در صورت تحریک فیزیکی در زمان نشت و برخاست اتفاق می افتد. با این حال، شدت درد می‌تواند بسته به رعایت دستورالعمل‌های قبل از عمل توسط بیمار، متغیر باشد. در صورتی که این دستورالعمل‌ها نادیده گرفته شود، ممکن است درد بیشتری تجربه شود.

جراحی لاپاراسکوپی

عوامل تأثیرگذار بر درد پس از جراحی

 1. آستانه تحمل درد بیمار: شدت درد از فردی به فرد دیگر متفاوت است، زیرا آستانه درد برای هر یک متفاوت می‌باشد. برای اعمال جراحی که به روش لاپاروسکوپی انجام می شوند، به صورت میانگین افراد براساس آستانه تحمل پایین و بالا به طور میانگین، ۳ روز اول بعد از عمل، تحت تاثیر فشار ناشی از گاز لاپاروسکوپی و برش های جراحی درد و احساس ناخوشی را تجربه می کنند.
 1. تکنیک‌های جراحی: برخی جراحی‌ها با برش‌های بزرگ‌تر همراه هستند که می‌توانند درد بیشتری ایجاد کنند، در حالی که عمل اسلیو معده معمولاً با چندین برش کوچک انجام می‌شود. دکتر کبیری زاده اسلیو و بایپس را فقط به روش لاپاروسکوپی انجام می دهد.
 2. تحمل دارویی بیمار: تحمل بدن بیمار به داروهای مسکن می‌تواند تأثیر قابل توجهی در میزان درد تجربه شده داشته باشد. بعد از عمل، شیاف دیکلوفناک درد را به طور کامل کنترل می کند. توجه به این نکته ضروری است که افرادی که عمل لاغری معده انجام می دهند تا ۶ ماه ممنوعیت استفاده از مسکن ها به صورت خوراکی دارند.
 3. رعایت کامل رژیم غذایی ۵ هفته ای بعد از اسلیو و بای پس معده و عدم به ایجاد چالش با پیروی نکردن از نکات و دستورالعمل های بعد از عمل تاثیر به سزایی روی دوران نقاهت بعد از عمل دارد.

مدیریت درد و راهکارهای کاهش آن

 1. داروهای مسکن: معمولاً پزشکان داروهای مسکن مناسبی را تجویز می‌کنند تا درد را به حداقل برسانند.
 2. رعایت دستورالعمل‌های پزشکی: انجام دقیق دستورالعمل‌های پزشک قبل و بعد از عمل می‌تواند به کاهش میزان درد کمک کند.
 3. اقدامات پیشگیرانه: ترک دخانیات و الکل و پرهیز از مصرف داروهایی مانند آسپرین و دیگر رقیق‌کننده‌های خون قبل از جراحی، در کاهش درد پس از عمل مؤثر است.
 4. تغذیه مناسب: رعایت یک رژیم غذایی مناسب قبل از عمل می‌تواند به کاهش دستکاری‌های لازم در حین جراحی کمک کند و در نتیجه درد کمتری ایجاد شود.

با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت که درد پس از عمل اسلیو معده معمولاً کنترل‌پذیر و قابل مدیریت است. با این حال، مشاوره با پزشک و پیروی دقیق از دستورالعمل‌های او می‌تواند به بهبود فرآیند بهبودی و کاهش درد کمک کند.

درد بعد از اسلیو معده

راهنمای کاهش درد پس از عمل اسلیو معده

عمل اسلیو معده به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های جراحی لاغری شناخته شده است، اما مانند هر جراحی دیگری، می‌تواند با درد همراه باشد. با این حال، روش‌هایی وجود دارد که می‌توانند به کاهش درد پس از عمل کمک کنند.

استفاده از مسکن‌ها

پیروی از دستورالعمل‌های پزشک در مورد مصرف داروهای مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی اگر دردی احساس نمی‌کنید، مصرف مسکن‌ها برای پیشگیری و کنترل درد احتمالی ضروری است.

میزان درد پس از عمل اسلیوعمل اسلیو معده به منظور کاهش وزن انجام می‌شود و معمولاً با درد قابل تحمل و کم همراه است. با این حال، میزان درد می‌تواند بر اساس دستورالعمل‌های پیروی نشده قبل از عمل، تکنیک‌های جراحی، و شرایط فردی بیمار متفاوت باشد.
دلایل افزایش درددرد می‌تواند به دلیل عواملی مانند نادیده گرفتن دستورالعمل‌های قبل از عمل، استفاده از تکنیک‌های جراحی نامناسب (مانند جراحی باز)، نفخ شکم پس از لاپاراسکوپی، و خوردن بیش از حد غذا پس از عمل افزایش یابد. علاوه بر این، بی تجربگی جراح می‌تواند باعث افزایش درد شود، زیرا تکنیک‌های نادرست می‌تواند به بیشتر شدن دستکاری و تروما در حین عمل منجر شود.
چرا افراد مختلف میزان مختلف درد را تجربه می کنند؟شدت درد پس از عمل از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به آستانه تحمل درد و وضعیت جسمانی بیمار بستگی دارد. همچنین، واکنش بیمار به داروهای مسکن، که ممکن است به دلیل استفاده طولانی‌مدت از مسکن‌های خفیف تحمل پیدا کرده باشند، در شدت درد تأثیر می‌گذارد.
روش‌های کاهش درد بعد اسلیو معدهدرد می‌تواند با مصرف به موقع و دقیق داروهای مسکن توصیه شده توسط پزشک، پیاده‌روی و فعالیت‌های بدنی ملایم برای جلوگیری از نفخ و تحریک گردش خون، و استفاده از بالش هنگام سرفه یا عطسه برای کاهش فشار به ناحیه شکم کنترل شود. همچنین، توصیه می‌شود بیماران از بلند کردن اشیاء سنگین خودداری کرده و در مصرف سیگار و الکل پیش از و پس از عمل اجتناب نمایند.
عوامل موثر بر کاهش درد قبل از عملقبل از عمل، توصیه می‌شود که بیماران دخانیات و مشروبات الکلی را کنار بگذارند و از مصرف داروهایی مانند آسپرین و دیگر رقیق‌کننده‌های خون خودداری کنند تا خطر خونریزی و التهاب کاهش یابد. همچنین، رعایت یک رژیم غذایی مناسب قبل از عمل می‌تواند به آسان‌تر شدن فرآیند جراحی و کاهش درد پس از آن کمک کند.
علائم هشدار دهنده و درد مهم بعد از عملبیماران باید برای هرگونه علامت هشدار دهنده‌ای مانند قرمزی شدید و چروک زخم، تب و لرز، دشواری در بلع مایعات، و استفراغ و تهوع مداوم به پزشک خود مراجعه کنند. این علائم ممکن است نشان دهنده عفونت یا مشکلات جدی دیگر باشند که نیاز به درمان فوری دارند.

پیاده‌روی و قدم زدن

پیاده‌روی زودهنگام پس از عمل می‌تواند به بهبود سریع‌تر کمک کند و درد را کاهش دهد. شروع با قدم‌های کوتاه و افزایش تدریجی فعالیت بدون وارد آوردن فشار زیاد به بدن می‌تواند مفید باشد. افراد شب اول بعد از عمل هنگامی که هنوز از بیمارستان مرخص نشده اند می توانند، راه رفتن را شروع کنند.

نوشیدن آب کافی برای کاهش درد و دوران نقاهت کوتاه تر

بعد از عمل جراحی لاغری معده، به روش اسلیو و بای پس، نوشیدن آب کافی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین صورت، افراد با مصرف آب کافی (حدودا دو لیتر) به صورت روزانه می توانند، دوران نقاهت کوتاه تر و با کیفیت تری را تجربه کنند.

مطالعه بیشتر:  اهمیت نوشیدن آب بعد از عمل اسلیو و بای پس معده

استفاده از بالش در زمان سرفه و عطسه

برای کاهش فشار به ناحیه شکمی و محافظت از برش‌های جراحی، استفاده از بالش در زمان سرفه یا عطسه توصیه می‌شود. این کار به کاهش درد کمک می‌کند.

بلند نکردن اجسام سنگین

بلند نکردن اجسام سنگین پس از جراحی ضروری است تا از فشار زیاد به ناحیه جراحی شده جلوگیری شود. این کار به جلوگیری از افزایش درد و بهبودی بهتر کمک می‌کند.

نکشیدن سیگار

سیگار کشیدن می‌تواند فرایند بهبودی را کند کرده و خطر عفونت‌ها را افزایش دهد. ترک سیگار قبل و بعد از عمل برای کاهش درد و جلوگیری از مشکلات بعدی مهم است.

آیا اسلیو معده درد دارد؟

چه مواقعی باید به جراح چاقی خود مراجعه کرد؟

در صورت مشاهده علائم هشدار دهنده مانند تب و لرز شدید، قرمزی و چروک شدگی در ناحیه زخم، مشکل در بلع یا مداومت حالت تهوع و استفراغ، فوراً با تیم مشاوره دکتر کبیری زاده تماس بگیرید و در اسرع وقت برای ویزیت و ارزیابی مراجعه کنید. این علائم ممکن است نشان‌دهنده وجود عفونت، نشتی  یا دیگر مشکلات جدی باشند.

مطالعه بیشتر: نشتی معده بعد از اسلیو و بای پس معده چقدر محتمل است؟

رعایت این توصیه‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا درد پس از عمل اسلیو معده را به حداقل برسانید و فرایند بهبودی خود را تسریع بخشید.

درد بعد از عمل معده

نتیجه گیری

درد پس از عمل اسلیو معده یکی از شکایات رایج بیماران است که معمولاً در چند روز اول پس از جراحی به تدریج کاهش می‌یابد. این مقاله عوارض مختلف مرتبط با درد شکم پس از این عمل را بررسی می‌کند و به تشخیص دردهای طبیعی در مقابل دردهای ناشی از عوارض جدی می‌پردازد. علاوه بر این، راهکارهایی برای مدیریت این دردها از طریق داروهای مسکن و مراقبت‌های پس از عمل ارائه شده است تا به بیماران کمک کند تا روند بهبودی سریع‌تر و راحت‌تری داشته باشند.

 

منابع:

Site is offline (obesitycoverage.com)

Gastric Sleeve Recovery: Timeline, Pain, Diet, & Activity (bariatric-surgery-source.com)

۱۰ Years After Gastric Sleeve: Long-Term Success (verywellhealth.com)

 

درد شکم بعد از عمل اسلیو معده بسیار معمول است و معمولاً به مرور زمان کاهش می‌یابد.

مانند هر جراحی دیگری، اسلیو معده نیز با درد هایی همراه است. اما به دلیل اینکه این عمل با لاپاروسکوپی (جراحی بسته) از طریق سوراخ های ۳ تا ۵ سانتی متری و از طریق لاپاروسکوپ انجام می شود درد بسیار کم و قابل کنترلی ۳ روز اول بعد از عمل دارد.

بعد از اسلیو معده، درد را با شیاف دیکلوفناک می توان کاملا کنترل کرد.

علائم شامل درد شدید در شکم، قفسه سینه، یا شانه‌ها، همراه با تب، تپش قلب و مشکلات تنفسی است.

سوالات متداول در رابطه با بای پس معده - بهترین دکتر بای پس معده در تهران کیست؟

پاسخ به ۲۹ سوال در رابطه با بای پس معده!

عمل جراحی بای پس معده زیر ذره بین!

در این مقاله جامع، به بررسی عمیق جراحی بای پس معده پرداخته‌ایم، یکی از روش‌های مؤثر جراحی کاهش وزن که می‌تواند به افراد مبتلا به چاقی مفرط کمک کند تا سلامتی خود را بازیابند. از فواید و مزایای قابل توجه این جراحی گرفته تا عوارض جانبی و ملاحظات پس از عمل، هر جنبه‌ای را با دقت مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین، به تاثیرات این جراحی بر سلامت جسمی، روانی و کیفیت زندگی بیماران پرداخته‌ایم تا خوانندگان بتوانند با آگاهی کامل تصمیم‌گیری کنند. این مقاله شامل پاسخ به ۲۹ سوال مهم و متداول درباره این جراحی است که به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از جراحی بای پس معده و آمادگی‌های لازم قبل و بعد از آن داشته باشید.

جراحی باریاتریک به روش بای پس معده!

جراحی بای پس معده: راهکاری مؤثر برای کاهش وزن

جراحی بای پس معده یکی از روش‌های موثر در کاهش وزن است که با کاهش حجم معده و تغییر مسیر هضم غذا، به سرعت احساس سیری را در فرد ایجاد می‌کند و کالری کمتری به بدن می‌رسد.

فرآیند جراحی بای پس معده

مرحله اول: تقسیم معده
در ابتدای عمل، معده به دو بخش تفکیک می‌شود؛ بخش کوچک‌تری در بالا که تنها ۲۸ گرم غذا می‌پذیرد و بخش بزرگ‌تر در پایین قرار دارد.

مرحله دوم: ایجاد مسیر جدید برای بای پس
در این مرحله، بخشی از روده کوچک به بخش بالایی معده متصل شده و غذا مستقیماً به این قسمت منتقل می‌شود، که این امر منجر به کاهش جذب کالری می‌گردد.

درمان آشالازی با لاپاروسکوپی

روش لاپاراسکوپی برای بای پس معده

بای پس معده می‌تواند از طریق لاپاراسکوپی انجام شود. این روش، با استفاده از چندین برش کوچک (۳ تا ۵ سانتی‌متر) و دوربین، به جراح اجازه می‌دهد با دقت بیشتر و دوره نقاهت کوتاه‌تری عمل کند.

کاندیدهای مناسب برای بای پس معده

این جراحی برای افراد با شاخص توده بدنی بالای ۴۰ یا کسانی که به دلیل چاقی مفرط با مشکلات سلامتی مواجه هستند، توصیه می‌شود. افرادی با دیابت شدید یا ریفلاکس مزمن نیز کاندید مناسبی برای این عمل هستند.

پس معده در تهران 1

نتایج مورد انتظار از جراحی بای پس معده

جراحی بای پس معده به کاهش وزن مؤثر و دائمی کمک کرده و خطر بیماری‌های مرتبط با چاقی را کاهش می‌دهد. این عمل می‌تواند تغییری قابل توجه در کیفیت زندگی و سلامت فرد ایجاد نماید.

علی‌رغم تاثیرات بلندمدت این جراحی، پیش از تصمیم به عمل جراحی، توصیه می‌شود ابتدا روش‌های تغییر سبک زندگی مانند رژیم غذایی و ورزش را امتحان کنید. اگر این روش‌ها به نتیجه نرسید، جراحی می‌تواند گزینه بعدی باشد.

 

سوالات پرتکرار در رابطه با بای پس معده

پاسخ: جراحی بای پس معده یک روش جراحی کاهش وزن است که در آن حجم معده کاهش یافته و بخشی از روده باریک دور زده می‌شود تا میزان کالری جذب شده توسط بدن کاهش یابد. بای پس معده انواع مختلفی شامل، بای پس کلاسیک معده، مینی بایپس معده، ساسی بایپس و … دارد.

پاسخ: افرادی با شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر از ۴۰ یا افرادی با BMI بیش از ۳۵ که دارای بیماری‌های همراه نظیر دیابت یا فشار خون بالا، یا سبک تغذیه آمیخته با شیرینی و هله هوله خواری زیاد هستند، کاندید مناسبی برای این جراحی محسوب می‌شوند.

پاسخ: فواید و مزایای بای پس معده و شامل کاهش قابل توجه وزن، بهبود در کنترل دیابت نوع ۲، کاهش خطر بیماری‌های قلبی و بهبود کلی کیفیت زندگی می‌شود.

برای مشاهده اطلاعات کامل، تجربیات افراد و نمونه کارها به اینستاگرام دکتر کبیری زاده مراجعه کنید.

پاسخ: عوارض بایپس معده، شامل: خطر عفونت، خونریزی، سندرم دامپینگ (تخلیه سریع معده و علائم ناشی از آن) و نیاز به مصرف مکمل‌های دائمی برای جلوگیری از کمبود مواد مغذی است. از آن جایی که دکتر کبیری زاده این اعمال جراحی را به روش لاپاروسکوپی انجام می دهد، عوارض عمومی و احتمالی عمل شامل عفونت و آمبولی و خون ریزی با احتمال کاهش یافته همراه است.

اسلیو معده یک روش جراحی است که در آن حدود ۷۵% معده برداشته می‌شود، به جا مانده یک معده باریک و کشیده شبیه به موز است. این عمل باعث می‌شود که فرد زودتر احساس سیری کند و کمتر غذا بخورد. هورمون گرلین، که هورمون اشتها است، با این عمل کاهش یافته و میل به غذا کمتر می‌شود. این عمل تغییری در جذب مواد غذایی ایجاد نمی‌کند و عملکرد دستگاه گوارش را تغییر نمی‌دهد【۱۰†sourc​​ بای‌پس معده (Gastric Bypass):
بای‌پس معده شامل ایجاد یک کیسه کوچک در بالای معده است که مستقیماً به روده کوچک متصل می‌شود. این کار باعث می‌شود که غذا بخش زیادی از معده و بخش اولیه روده کوچک را دور بزند، که به نوبه خود کالری و مواد مغذی کمتری جذب بدن می‌شود. این روش هم کاهش حجم معده و هم جلوگیری از جذب بخشی از کالری‌ها را به دنبال دارد و می‌تواند اثرات متابولیکی مثل بهبود دیابت نوع ۲ را داشته باشد【۱۰†source】.

پاسخ: بله، در مواردی که نیاز باشد، می‌توان تغییرات ایجاد شده توسط جراحی بای پس معده را برگرداند، اما این کار نیازمند یک عمل جراحی دیگر است.

پاسخ: دوره نقاهت معمولاً یک شب در در بیمارستان و ۳ روز در منزل است. این عمل دوره ی بهبودی نسبتا کوتاهی دارد، چون که از طریق لاپاروسکوپی و به صورت بسته بدون احتیاج به برش های گسترده انجام می شود. نقاهت این عمل بیشتر تغذیه ای می باشد.

پاسخ: این جراحی با کاهش حجم معده و تغییر مسیر جذب غذا، باعث می‌شود فرد زودتر احساس سیری کند و کالری کمتری جذب کند.

پاسخ: تغییرات شامل رعایت رژیم غذایی اصولی و با توجه به ارزش غذایی، افزایش نسبی فعالیت بدنی، مصرف با برنامه ی مکمل‌های ویتامینی و غذایی که عوارض کمبود آن ها را برای بدن جبران می کند.

پاسخ: خیر، این جراحی معمولاً برای افرادی که شاخص توده بدنی بالایی دارند و نتوانسته‌اند با روش‌های دیگر وزن کم کنند مناسب است. همچنین باید از نظر جسمی و روانی آماده انجام این تغییرات باشند. اطلاعات بیشتر در: همه چیز در رابطه با اعمال جراحی اسلیو و بای پس معده!

پاسخ: آزمایشات خون، مشاوره  قلب،  آندوسکوپی و سونوگرافی.

پاسخ:پاسخ: این مدت زمان بستگی به نوع شغل و وضعیت بهبودی فرد دارد، اما معمولاً یک هفته است.

پاسخ: بله، بیماران باید پس از جراحی یک رژیم غذایی مرحله‌ای شامل مایعات، پوره‌ها و سپس غذاهای جامد را دنبال کنند. برنامه غذایی و مراقبت های بعد از اعمال جراحی چاقی

 

پاسخ: با پیروی از رژیم غذایی توصیه شده، انجام فعالیت بدنی منظم و پیگیری‌های پزشکی مرتب، می‌توان از بازگشت وزن جلوگیری کرد. تغذیه هوشمندانه بعد از عمل چاقی (اسلیو و بای پس معده)

 

بله! بای پس معده، با قدرت بالاتر نسبت به اسلیو معده در برابر کنترل قند و کاهش مقاومت انسولینی تا حد زیادی کاهش می دهد و به عنوان یک گزینه ی درمانی مناسب برای دیابت به شمار می آید. جراحی چاقی باعث درمان و بهبود دیابت

 

در حال حاضر (فروردین ۱۴۰۳) هزینه ی بای پس کلاسیک معده ۶۸ میلیون+ هزینه ی بیمارستان (حدودا ۲۸ میلیون در بیمارستان پارسیان سعادت آباد) ، قیمت مینی بای پس معده ۶۳ میلیون + هزینه ی بیمارستان می باشد. برای اطلاع از شرایط پرداخت انعطاف پذیر (اقساط و چک) با ۰۹۱۲۷۹۰۶۹۲۸ تماس بگیرید.

 

در صورتی که فرد بی ام آی ۴۰ به بالا داشته باشد، با اخد معرفی نامه، به بیمه مراجعه کرده و هزینه ی عمل جراحی را، با توجه به سقف پرداخت بیمه ی خود از آن دریافت می کنید. راهنمای جامع پوشش بیمه تامین اجتماعی برای اسلیو و بایپس معده و بیمه تکمیلی و پرداخت بابت عمل بای پس و اسلیو معده را برای اطلاع از جزئیات بخوانید.

اگر فردی با توجه به شرایط جسمانی اش، کاندید جراحی چاقی (اسلیو و بای پس معده) باشد، کاهش وزن قطعا منجر به افزایش قدرت باروری در مردان و زنان می شود. بارداری یکسال بعد از جراحی بای پس و اسلیو معده، بی خطر است. مطالعه بیشتر در : آیا اسلیو و بای پس معده برای بارداری خطرناک است؟ تاثیر کاهش وزن بر باروری مردان و زنان چگونه است؟

پاسخ: پیگیری‌ها شامل ویزیت‌های اول، دوم که به به ترتیب ۴ روز بعد از جراحی و دو هفته بعد از جراحی هستند می باشد. بعد از این دو مرحله ویزیت لازم است تا افراد برای ویزیت و چکاپ هر ۳ ماه به دکتر کبیری زاده مراجعه داشته باشند. هدف از این ویزیت های دوره ای کاهش هر گونه ریسک و خطراتی ناشی از نبود آگاهی کامل نسبت به رعایت روند مناسب بعد از انجام عمل جراحی لاغری است. 

پاسخ: بله، جراحی کاهش وزن می‌تواند تاثیرات مثبتی بر سلامت روان داشته باشد، مانند بهبود اعتماد به نفس و کاهش علائم افسردگی و اضطراب که ممکن است ناشی از چاقی باشد. با این حال، برخی افراد ممکن است نگران مشکلاتی مانند افسردگی پس از جراحی باشند، که در این صورت مطالعه مطلب جراحی چاقی (اسلیو و بایپس معده) و تاثیر آن بر افسردگی توصیه می شود.

پاسخ: پس از جراحی بای پس معده، جذب برخی داروها ممکن است تغییر کند، به خصوص داروهایی که به صورت خوراکی مصرف می‌شوند. این موضوع ممکن است نیاز به تنظیم مجدد دوز داروها داشته باشد. بنابراین، مهم است که با پزشک خود در مورد هرگونه دارویی که مصرف می‌کنید مشورت کنید.

پاسخ: پس از جراحی بای پس، اکثر بیماران توانایی انجام فعالیت‌های فیزیکی بیشتری را پیدا می‌کنند به دلیل کاهش وزن. این به بهبود توانایی‌های فیزیکی کلی و کیفیت زندگی آن‌ها کمک می‌کند. با این حال، در ابتدا، برخی فعالیت‌ها ممکن است محدود شوند تا بدن فرصت بهبود پیدا کند.

پاسخ: تغذیه پس از جراحی بای پس معده باید شامل پروتئین کافی، میوه‌ها و سبزیجات تازه، و دوری از شکر و چربی‌های اشباع شده باشد. همچنین، مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای مانند ویتامین‌ها و مواد معدنی به توصیه پزشک ضروری است. مطالعه بیشتر: تغذیه هوشمندانه بعد از عمل چاقی (اسلیو و بای پس معده)

پاسخ: بله، بسیاری از بیماران تجربه بهبود در الگوهای خواب خود دارند، خصوصاً اگر قبل از جراحی دچار آپنه خواب بوده‌اند. کاهش وزن می‌تواند به کاهش اختلالات تنفسی در خواب کمک کند. در ۱۰ روز اول بعد از جراحی چاقی، افراد معمولا متوجه می شوند که خر و پف و آپنه ی تنفسی آن ها به طور کامل رفع شده است. مطالعه بیشتر در : آپنه ی خواب ، علت ، عوارض و درمان

پاسخ: بله، کاهش وزن به دنبال جراحی بای پس معده ممکن است به بهبود عملکرد جنسی و افزایش تمایل جنسی کمک کند، به ویژه در افرادی که از مشکلات مرتبط با چاقی در این زمینه رنج می‌برند.

پاسخ: تحقیقات نشان داده‌اند که کاهش وزن به دنبال جراحی می‌تواند به کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی در بدن کمک کند، که این امر به پیشگیری از بیماری‌های مزمن کمک می‌کند.

بدون شک دکتر یاسر کبیری زاده متخصص عمل جراحی لاغری و لاپاروسکوپی پیشرفته، با تجربه ی بیش از ۱۰۰۰۰ عمل جراحی موفق، پس از ارزیابی و مشاوره دقیق بهترین گزینه برای لاغری شما را انتخاب می کند. مشاوره و نوبت دهی ۰۹۱۲۷۹۰۶۹۲۸ 

شل شدگی پوست، از عوارض بای پس معده به شمار نمی آید! بلکه این عارضه به دلیل چاقی است، که زمانی که افراد به تناسب اندام می رسند، نمود ظاهری پیدا می کند. این مقدار در افراد مختلف، میزان های متفاوتی دارد و بستگی به مسائل مختلفی از جمله ژنتیک، جنسیت، نوع تغذیه و سن دارد. مطالعه بیشتر در : افتادگی و شل شدگی پوست بعد از کاهش وزن در نتیجه ی اسلیو و بایپس معده 

 

منابع:

Gastric bypass (Roux-en-Y) – Mayo Clinic

www.verywellhealth.com

Gastric Bypass (Roux-en-Y) Surgery: Requirements & Recovery (clevelandclinic.org)

Laparoscopic Gastric Bypass – StatPearls – NCBI Bookshelf (nih.gov)

اختلال مری

آشالازی مری چیست و درمان های آن کدام اند؟

آشالازی مری: همه چیز درباره علت، علائم، تشخیص و درمان

مقدمه

آشالازی مری، یکی از بیماری‌های نادر سیستم گوارش است که باعث اختلال در توانایی مری برای هدایت غذا به سمت معده می‌شود. این اختلال، که با علائمی مانند دشواری در بلع و درد قفسه سینه همراه است، چالش‌هایی را برای بیماران و متخصصان پزشکی ایجاد می‌کند. در این مقاله، به بررسی عمیق آشالازی مری، علائم، روش‌های تشخیص و گزینه‌های درمانی موجود، از جمله جدیدترین پیشرفت‌ها در جراحی‌های لاپاراسکوپی و آندوسکوپیک می‌پردازیم.

بهترین دکتر درمان آشالازی در تهران

بررسی بیماری آشالازی و ارتباط آن با درد قفسه سینه

آشالازی، موسوم به Achalasia، بیماری است که با از بین رفتن سلول‌های گانگلیونی در شبکه میانتریک مری و اختلال در حرکت آن همراه است. این بیماری بیشتر در افراد بین سنین ۲۵ تا ۶۰ سال دیده می‌شود و تقریبا ۱ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علائم این بیماری می‌تواند شامل دیسفاژی یا دشواری در بلع، رگورژیتاسیون یا بازگشت غذا به دهان و درد قفسه سینه باشد.

علل ایجاد آشالازی مری

آشالازی مری نتیجه از بین رفتن نورون‌های گانگلیونی تحریکی و مهاری است که در شل شدن اسفنکتر تحتانی مری (LES) و انتقال غذا از مری به معده نقش دارند. علت اصلی این بیماری هنوز کاملاً مشخص نیست، اما شواهد نشان می‌دهند که یک فرآیند خودایمنی که به عفونت مخفی با ویروس هرپس سیمپلکس ۱ (HSV-1) و حساسیت‌های ژنتیکی مرتبط است، ممکن است نقش داشته باشد.

اختلال مری

تشخیص و درمان آشالازی

تشخیص آشالازی معمولاً با آزمایش‌های تصویربرداری و آندوسکوپی انجام می‌گیرد. درمان‌ها ممکن است شامل دارو، پروسیجرهای بالونی برای گشاد کردن اسفنکتر تحتانی مری، یا جراحی برای برداشتن بخشی از اسفنکتر و فراهم کردن مسیری برای عبور غذا باشد.

آشالازی مری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی افراد داشته باشد، اما با تشخیص به موقع و درمان مناسب، بسیاری از علائم می‌توانند کاهش یابند یا حتی رفع شوند. اگر شما یا عزیزانتان علائمی مشابه با آشالازی را تجربه می‌کنید، مهم است که هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید تا بتوانید روند تشخیص و درمان را آغاز کنید.

تشخیص افتراقی و بررسی بیماری‌های مشابه

آشالازی مری یک اختلال نادر و خاص در سیستم گوارشی است که می‌تواند علائمی مشابه با سایر بیماری‌ها ایجاد کند. درک این بیماری‌های مشابه و تشخیص افتراقی آن‌ها از آشالازی اهمیت بسزایی دارد تا از تشخیص و درمان اشتباه جلوگیری شود. در ادامه، به برخی از این بیماری‌ها و نحوه تفکیک آن‌ها از آشالازی می‌پردازیم.

اسپاسم منتشر مری (DES)

این بیماری با انقباض‌های طولانی و غیر طبیعی مری مشخص می‌شود که می‌تواند به دشواری در بلع و درد قفسه سینه منجر شود. این علائم ممکن است با آشالازی اشتباه گرفته شوند، اما DES با الگوهای انقباضی غیرطبیعی و منتشر در مانومتری مری شناسایی می‌شود.

درمان آشالازی با لاپاروسکوپی توسط بهترین دکتر تهران یاسر کبیری زاده که می توانید برای مشاوره با وی با 09127906928 تماس بگیرید

بیماری شاگاس

بیماری شاگاس، که بیشتر در برخی نواحی آمریکای جنوبی اندمیک است، از طریق نیش ساس و انتقال تریپانوزوما کروزی رخ می‌دهد. مرحله مزمن این بیماری ممکن است با تخریب سلول‌های گانگلیونی اتونومی در قلب، روده و دیگر ارگان‌ها همراه باشد که علائمی مشابه با آشالازی ایجاد می‌کند.

مطاله بیشتر: ریفلاکس چیست؟

آشالازی کاذب

علائم آشالازی ممکن است در اثر ارتشاح توموری در مری یا معده بروز کند، که به آن آشالازی کاذب می‌گویند. این حالت معمولا با شروع ناگهانی علائم و کاهش وزن همراه است و نیازمند انجام آندوسکوپی و امکاناً CT اسکن یا آندوسکوپیک اولتراسوند (EUS) برای تشخیص دقیق است.

تعریف آشالازی مریاختلالی در سیستم گوارش که در آن عضلات مری قادر به هدایت طبیعی غذا به سمت معده نیستند.
علائم شایعدیسفاژی (دشواری در بلع)، رگورژیتاسیون (بازگشت غذا به دهان)، درد قفسه سینه، کاهش وزن ناخواسته.
روش‌های تشخیصرادیوگرافی بلع باریوم، مانومتری مری، آندوسکوپی
درمان دارویینیترات‌ها و داروهای مسدودکننده کانال کلسیمی؛ موثر برای کاهش علائم به صورت موقت
خطرات بلندمدتافزایش خطر ابتلا به سرطان مری در صورت درمان ناکافی یا نادرست؛ خطر ابتلا به سرطان مری تا 17 برابر افزایش می‌یابد
بهترین روش درمان
میوتومی هلر با لاپاروسکوپی برداشتن قسمتی از اسفنکتر تحتانی مری به منظور کاهش فشار؛ نتایج خوب تا عالی در 62 تا 100% موارد

تشخیص آشالازی

برای تشخیص دقیق آشالازی، ابتدا باید یک شرح حال کامل از بیمار گرفته شود که شامل پرسش در مورد دشواری در بلع، رگورژیتاسیون، بوی بد دهان و کاهش وزن است. پس از آن، تست‌های تشخیصی نظیر رادیوگرافی بلع باریوم و مانومتری مری برای تأیید تشخیص استفاده می‌شوند. آندوسکوپی می‌تواند در رد کردن آشالازی کاذب و تشخیص بیماری‌های دیگر کمک کننده باشد.

در نهایت، تشخیص دقیق و تفکیک بین آشالازی و سایر بیماری‌های دارای علائم مشابه نیازمند بررسی دقیق تاریخچه پزشکی بیمار، انجام آزمایش‌های مختلف تشخیصی و گاهی اوقات استفاده از روش‌های پیشرفته تصویربرداری است. این رویکرد به دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی چاقی و لاپاروسکوپی پیشرفته اطمینان می‌دهد که بیماران به درستی تشخیص داده شوند و درمان مناسب را دریافت کنند.اشالازی چیست؟

راه‌های درمان و بررسی گزینه‌ها ی مختلف روی میز!

آشالازی مری، با وجود اینکه درمان قطعی ندارد، رویکردهای متعددی برای مدیریت علائم و بهبود کیفیت زندگی بیماران ارائه شده است. این درمان‌ها بر کاهش فشار اسفنکتر تحتانی مری (LES) و تسهیل تخلیه مری تمرکز دارند. در ادامه، به تفصیل به بررسی گزینه‌های درمانی پرداخته‌ایم.

درمان دارویی برای درمان آشالازی

گرچه درمان دارویی آشالازی نسبتاً غیر مؤثر است، اما می‌تواند به عنوان راهکاری موقتی برای کاهش علائم به کار رود. نیترات‌ها و داروهای مسدودکننده کانال کلسیمی قبل از غذا مصرف می‌شوند تا فشار LES را کاهش دهند، اگرچه باید نسبت به اثرات آنها بر فشار خون بیماران هشدار داد.

بوتاکس معده برای درمان آشالازی در تهران

تزریق بوتاکس برای درمان آشالازی

تزریق سم بوتولینوم (بوتاکس) به اسفنکتر تحتانی مری تحت هدایت آندوسکوپی انجام می‌شود. این روش با مهار رهاسازی استیل کولین از پایانه‌های عصبی، در حدود ۶۶% بیماران به مدت حداقل ۶ ماه بهبود دیسفاژی و اختلال در بلع را ارائه می‌دهد.

استفاده از ویاگرا برای درمان آشالازی

ویاگرا یا سیلدنافیل و سایر داروهای مهارکننده فسفودی‌استراز می‌توانند فشار LES را مؤثرانه کاهش دهند. با این حال، به دلیل عوارض جانبی محتمل، کاربرد بالینی آنها در بیماران مبتلا به آشالازی محدود است.

اتساع بالون پنوماتیک برای درمان آشالازی در تهران

اتساع بالون پنوماتیک برای درمان

روش اتساع بالون پنوماتیک با کارآیی گزارش شده بین ۳۲ تا ۹۸ درصد، شامل قرار دادن یک بالون مری استوانه‌ای فاقد کمپلیانس در محل اسفنکتر تحتانی مری است. بالون با هوا تا قطر ۳ تا ۴ سانتی‌متر پر می‌شود تا به کاهش فشار اسفنکتر کمک کند. پارگی مری، که در نیم تا ۵ درصد موارد رخ می‌دهد، عارضه اصلی این روش است.

میوتومی هلر (Heller Myotomy) برای درمان

میوتومی هلر، یک روش جراحی است که در آن قسمتی از اسفنکتر تحتانی مری برداشته می‌شود تا به تسهیل عبور غذا از مری به معده کمک کند. این روش یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های درمانی برای مدیریت طولانی‌مدت آشالازی است.

به طور کلی:

با وجود چالش‌های موجود در درمان آشالازی، پیشرفت‌های اخیر در تکنیک‌های درمانی امیدوارکننده است. انتخاب روش درمانی مناسب بر اساس شرایط بیمار، شدت علائم و عوارض جانبی احتمالی انجام می‌شود. مشورت با دکتر یاسر کبیری زاده و متخصص گوارش  می‌تواند به تعیین بهترین راهکار درمانی کمک کند.

درمان آشالازی با لاپاروسکوپی

جراحی لاپاراسکوپی : میوتومی هلر و فوندوپلیکاسیون

جراحی لاپاراسکوپی برای آشالازی، از جمله میوتومی هلر همراه با فوندوپلیکاسیون، به عنوان شایع‌ترین و موثرترین روش درمانی شناخته می‌شود. این روش با هدف کاهش فشار در اسفنکتر تحتانی مری (LES) و جلوگیری از ریفلاکس اسید معده به مری انجام می‌شود. در بین ۶۲ تا ۱۰۰ درصد موارد، نتایج خوب تا عالی گزارش شده است.

مطالب پیشنهادی: لاپاروسکوپی چیست؟

میوتومی هلر: چرا و چگونه باعث درمان آشالازی می شود؟

میوتومی هلر، یک جراحی است که در آن بخشی از عضله اسفنکتر تحتانی مری برای کاهش فشار و افزایش قابلیت تخلیه مری برداشته می‌شود. این عمل معمولاً با لاپاراسکوپی انجام می‌شود که نیازمند برش‌های کوچکی است و بهبودی پس از عمل را تسریع می‌بخشد.

فوندوپلیکاسیون: درمان همزمان ریفلاکس

فوندوپلیکاسیون نسبی، جراحی است که به منظور جلوگیری از ریفلاکس اسید معده به مری، همراه با میوتومی هلر انجام می‌شود. این روش شامل پیچاندن قسمتی از معده دور LES است تا از بازگشت محتویات اسیدی به مری جلوگیری کند.

روش‌های جدید درمان آشالازی

در موارد پیشرفته که به درمان‌های معمولی پاسخ نمی‌دهند، جراحی برداشتن مری و جایگزینی آن با قسمتی از کولون یا بالا کشیدن معده ممکن است ضروری باشد. همچنین، روش آندوسکوپیک میوتومی مری از طریق دهان (POEM) به عنوان یک روش نوین با نتایج مطلوب در مطالعات کوتاه‌مدت معرفی شده است. این تکنیک با ایجاد یک تونل در دیواره مری و برداشتن عضله حلقوی اسفنکتر به بهبود علائم کمک می‌کند. ابته در هر مورد، با توجه به شرایط بیمار، دکتر یاسر کبیری زاده، بهترین درمان را برای فرد انتخاب می کند. مشاوره ۰۹۱۲۷۹۰۶۹۲۸

روش های درمان آشالازی در تهران

ارتباط بین آشالازی و خطر ابتلا به سرطان مری

مطالعات نشان داده‌اند که آشالازی درمان نشده یا ناقص درمان شده می‌تواند منجر به گشادی مری و در نهایت التهاب و ازوفاژیت ناشی از استاز شود. این وضعیت می‌تواند خطر ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی مری را تا ۱۷ برابر افزایش دهد.

لاپاروسکوپی تشخیصی چگونه و به چه منظور انجام می شود؟

درمان گیاهی آشالازی

در حالی که برخی از بیماری‌ها می‌توانند از درمان‌های گیاهی بهره‌مند شوند، آشالازی درمان گیاهی مشخصی ندارد و استفاده از داروهای گیاهی ممکن است علائم را بدتر کند. بنابراین، به دنبال درمان‌های تایید شده پزشکی برای این بیماری باشید.

استفاده از تکنولوژی‌های جدید و درک بهتر از مکانیسم‌های بیماری به متخصصان اجازه داده است تا روش‌های درمانی مؤثرتری را برای مدیریت آشالازی ارائه دهند. برای انتخاب بهترین روش درمانی، مشورت با یک متخصص گوارش ضروری است.

سوالات متداول در رابطه با آشالازی

 • آشالازی چیست؟

  آشالازی یک بیماری حرکتی مری است که در آن، اسفنکتر تحتانی مری به درستی شل نمی‌شود، مانع از ورود غذا به معده می‌گردد.

 • علت آشالازی چیست؟

  علت دقیق آشالازی مشخص نیست، اما محققان عواملی مانند بیماری‌های خودایمنی را که در آن سیستم ایمنی به سلول‌های اسفنکتر مری حمله می‌کند، مسئول می‌دانند.

 • چه علائمی نشان دهنده این بیماری هستند؟

  علائم شایع آشالازی شامل دیسفاژی (مشکل در بلع)، استفراغ، درد قفسه سینه، سرفه شبانه و کاهش وزن ناگهانی هستند.

 • چگونه این عارضه تشخیص داده می‌شود؟

  روش‌های تشخیص آشالازی شامل رادیوگرافی بلع باریوم، آندوسکوپی و مانومتری است. مانومتری یک روش کلیدی برای تأیید نهایی تشخیص است.

 • درمان‌های موجود برای آشالازی چه هستند؟

  درمان‌ها شامل دارو درمانی، بالون زدن، تزریق سم بوتولونیم و جراحی (میوتومی) می‌شوند.

 • چه زمانی باید برای آن می بایست اقدام به جراحی کرد؟

  وقتی درمان‌های دیگر نتیجه‌بخش نبوده یا علائم بیماری شدید باشند، جراحی می‌تواند گزینه‌ای مؤثر باشد.

 • جراحی لاپاراسکوپی آشالازی چگونه انجام می‌شود؟

  در جراحی لاپاراسکوپی، از دستگاهی به نام لاپراسکوپ برای ایجاد برش‌های کوچک و انجام جراحی استفاده می‌شود. این روش، درد و زمان بهبودی را کاهش می‌دهد.

 • چه مزایایی در جراحی لاپاراسکوپی آشالازی وجود دارد؟

  مزایا شامل درد کمتر بیمار، خون‌ریزی کمتر، نیاز به بخیه کمتر، استراحت کمتر پس از عمل و کاهش ریسک عفونت است.

 • چه عوارضی ممکن است در جراحی لاپاراسکوپی آشالازی رخ دهد؟

  عوارض احتمالی شامل آریتمی قلبی، تب شدید، عفونت ریه، متورم شدن شکم و عفونت زخم‌ها هستند. که البته دکتر یاسر کبیری زاده متخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته، با چکاپ و مشاوره های قلب و ریه قبل از عمل جراحی ریسک ها و عوارض ممکن را به پایین ترین حد می رساند.

 • قیمت جراحی لاپاراسکوپی آشالازی چقدر است؟

  قیمت بسته به شرایط بیمار، تخصص پزشک و امکانات کلینیک متفاوت است. جهت مشاوره با ۰۹۱۲۷۹۰۶۹۲۸ تماس بگیرید.

 • آیا آشالازی می‌تواند باعث بوی بد دهان شود؟

  بله، گیر کردن غذا در مری می‌تواند باعث بوی بد دهان شود.

 • آیا استرس و اضطراب می‌توانند بر آشالازی تأثیر بگذارند؟

  بله، استرس و اضطراب می‌توانند علائم دیسفاژی را در بیماران مبتلا به آشالازی تشدید کنند.

 • آشالازی چقدر شایع است؟

  آشالازی نسبتاً نادر است اما بین سنین ۲۵ تا ۶۰ سال بیشتر مشاهده می‌شود.

 • آیا کودکان نیز می‌توانند به آشالازی مبتلا شوند؟

  به ندرت، کودکان نیز می‌توانند به آشالازی مبتلا شوند.

 • چه نقشی ارث در آشالازی دارد؟

  افراد با سابقه خانوادگی آشالازی ممکن است بیشتر در معرض خطر باشند.

 • چرا مانومتری برای تشخیص آشالازی مهم است؟

  مانومتری به کشف زودرس آشالازی و بهبود کیفیت درمانی کمک می‌کند.

 • درمان دارویی آشالازی چگونه است؟

  داروهای شل کننده عضلات مانند نیترات‌ها و بلوک کننده‌های کانال کلسیم ممکن است برای کاهش علائم استفاده شوند.

 • بالون زدن چگونه به درمان آشالازی کمک می‌کند؟

  بالون زدن عضلات اسفنکتر مری را مکانیکی منقبض می‌کند، که می‌تواند به بهبود علائم کمک کند.

 • چه کسانی باید از تزریق سم بوتولونیم استفاده کنند؟

  تزریق سم بوتولونیم ممکن است برای بیماران بالای ۵۰ سال یا به عنوان روش تشخیصی در موارد مشکوک به آشالازی مناسب باشد.

 • چرا آندوسکوپی برای بیماران مشکوک به این عارضه توصیه می‌شود؟

  آندوسکوپی به ردیابی بیماری‌هایی که آشالازی اولیه را تقلید می‌کنند و بررسی مخاط مری قبل از انجام هر گونه درمان کمک می‌کند.

منابع: 

Achalasia – Symptoms and causes – Mayo Clinic

Achalasia: Causes, Symptoms, and Diagnosis (healthline.com)

Achalasia – StatPearls – NCBI Bookshelf (nih.gov)

Achalasia | Johns Hopkins Medicine

 

مشاوره تلفنی