هورمون های گرسنگی

Picture11

هورمون های موثر بر اشتها و گرسنگی هورمون گرلین، که به عنوان “هورمون گرسنگی” هم شناخته می‌شود، در معده و روده کوچک تولید می‌شود و اشتها را تحریک می‌کند، باعث افزایش مصرف غذا می‌شود و در تنظیم انرژی بدن نقش دارد. شاید تا به حال با وجود تازه غذا خورده باشید، اما هنوز احساس گرسنگیادامه مطلب …

مشاوره تلفنی