تغذیه بعد از اسلیو معده باید چگونه باشد؟

بالون معده - دکتر کبیری زاده

آشنایی با تغذیه پس از جراحی اسلیو و بای پس معده شروعی جدید با معده جدید بعد از جراحی چاقی نظیر اسلیو و بای پس معده، بدن با تغییرات قابل توجهی روبرو می‌شود. مواجهه با این تغییرات و تجربه حالات جدید، بخش مهمی از فرآیند بهبود است. پس از گذراندن ۵ هفته نخست، مهم استادامه مطلب …

مشاوره تلفنی