آیا بازگشت وزن بعد از جراحی چاقی (اسلیو و بای پس معده) ممکن است؟

پرخوری عصبی، استرس و تاثیرات آن بر چاقی

اضافه وزن مجدد و بعد از جراحی چاقی از شایعه تا واقعیت! آیا امکان بازگشت وزن، بعد از جراحی اسلیو معده و بای پس معده وجود دارد؟ جراحی کاهش وزن زمانی یک “موفقیت” در نظر گرفته می شود که بیماران ۵۰ درصد یا بیشتر از وزن اضافی بدن خود را از دست بدهند و بتوانندادامه مطلب …

مشاوره تلفنی