گالری تصاویر دکتر یاسر کبیری زاده

متخصص جراحی چاقی و لاپاروسکوپی پیشرفته

تصاویر مراجعه کنندگان :

تصاویر قبل و بعد از عمل مراجعه کنندگان که خودتان با مشاهده تصاویر میتوانید تغییرات بیماران را به خوبی  مشاهده کنید

مشاوره تلفنی