فرم درخواست مشاوره

شما تا رسیدن به اندام و وزن ایده آل، فقط یک تصمیم   فاصله    دارید!

آیا به انجام جراحی چاقی به عنوان راه حل درمان چاقی فکر می کنید؟

این که چه عملی برای شما مناسب است به فاکتور های مختلفی بستگی دارد ، با توجه به این فاکتور ها جراح بهترین توع عمل را برای شما انتخاب می کند  و در صورت صلاحدید ، جهت انجام مشاوره های مختلف(غدد ، ریه ، قلب و … ) به پزشک متخصص ارجاع داده خواهید شد. این مشاوره ها در جهت آگاهی از ریسک های موجود و تصمیم گیری برای بهترین انتخاب انجام می شود.

برای مشاهده اطلاعات کامل، تجربیات افراد و نمونه کارها به اینستاگرام دکتر کبیری زاده مراجعه کنید.